Eva Lannerö (KD) berättar om klagomålen mot vården

Allt fler ärenden till landstingets patientnämnd leder till konkreta förbättringar i vården. Kritiken mot olika organisationsfrågor och omvårdnaden har minskat betydligt. Och primärvården har en positiv trend med ett minskat antal klagomål. Det framgår av patientnämndens årsrapport som Svenska Dagbladet berättar om i dag.

Eva Lannerö (KD)Patientnämndens ordförande Eva Lannerö (KD) säger att Stockholms läns landsting har infört system och rutiner som ska göra att man lyssnar mer på patienterna när det uppstår problem. På så sätt är patienterna med och föreslår förbättringar.

Den som har frågor eller vill ta upp problem som rör hälso- och sjukvården kan vända sig till patientnämnden. Totalt kom 5 442 ärenden in under 2013, en blygsam ökning jämfört med tidigare år, vilket Eva Lannerö är nöjd med.

– Med tanke på att besöken blivit fler inom vården är det inte så oroande om klagomålen ökat med några procent, säger Eva Lannerö till Svenska Dagbladet.

 

Pressmeddelande från patientnämnden: Allt fler ärenden leder till förbättringar i vården >>

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

 

 


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin