Eva Lannerö (KD) berättar om klagomålen mot vården

Allt fler ärenden till landstingets patientnämnd leder till konkreta förbättringar i vården. Kritiken mot olika organisationsfrågor och omvårdnaden har minskat betydligt. Och primärvården har en positiv trend med ett minskat antal klagomål. Det framgår av patientnämndens årsrapport som Svenska Dagbladet berättar om i dag.

Eva Lannerö (KD)Patientnämndens ordförande Eva Lannerö (KD) säger att Stockholms läns landsting har infört system och rutiner som ska göra att man lyssnar mer på patienterna när det uppstår problem. På så sätt är patienterna med och föreslår förbättringar.

Den som har frågor eller vill ta upp problem som rör hälso- och sjukvården kan vända sig till patientnämnden. Totalt kom 5 442 ärenden in under 2013, en blygsam ökning jämfört med tidigare år, vilket Eva Lannerö är nöjd med.

– Med tanke på att besöken blivit fler inom vården är det inte så oroande om klagomålen ökat med några procent, säger Eva Lannerö till Svenska Dagbladet.

 

Pressmeddelande från patientnämnden: Allt fler ärenden leder till förbättringar i vården >>

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 

 

 


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin