Färdtjänstförarnas villkor är inte resenärernas fel

Taxiskylt. Foto: "Al Fed"/Flickr (CC BY-SA)

I dag skriver Karl Henriksson (KD), ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, på Dagens Samhälles debattsajt om klagomålen på färdtjänsten. Uppgifterna om färdtjänsten har fortsatt under veckan, bland annat i gårdagens Kaliber i Sveriges Radio och SVT:s ABC-nyheter i morse.

Här är debattartikeln:

Karl Henriksson (KD)Resenärer som blir frånåkta, ett ökande antal klagomål och förare som har usla villkor. Uppgifterna som har avslöjats i radioprogrammet Kaliber om brister i kvalitet och bemötande inom färdtjänsten i Stockholm är allvarliga och kräver nya tag från politiskt håll.

De flesta som kör för färdtjänsten gör ett utmärkt arbete, men för oss som arbetar med de här frågorna finns det all anledning att förbättra uppföljningen och skärpa kraven på de företag som vi har avtal med. I diskussionen efter bland annat Sveriges Radios program Kaliber finns däremot en märklig slagsida. De förare som kör färdtjänsttaxi har för dåliga arbetsvillkor och löner, det är därför klagomålen från resenärerna ökar, heter det. Jag vill emellertid påstå att det här sättet att flytta fokus är ohederligt mot de äldre och personer med funktionsnedsättningar som är i behov av färdtjänst.

Det är inte resenärernas fel om förarna har dåligt betalt. Och det är inte dyrare att hitta rätt eller vara trevlig mot resenärerna. Låga löner kan aldrig ursäkta ett dåligt bemötande. Det är däremot hög tid att arbeta för en gemensam värdegrund inom färdtjänsten. Tendensen att skylla ifrån sig för sitt bristfälliga agerande gentemot personer som är i behov av hjälp och stöd är bevis nog.

Kristdemokraterna har infört en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Vi vill på samma sätt införa en garanti för att den som använder sig av färdtjänsten blir bemött med värdighet. Etik, moral och gemensamma värden behövs för att samspelet mellan olika parter ska fungera. Precis som i äldreomsorgen ska en värdighetsgaranti inom färdtjänsten därför ta upp vad som är en god kvalitet och vad som är ett gott bemötande. Det kan handla om god lokalkunskap, hjälp att ta sig i och ur taxibilen och att resenären blir kontaktad om det uppstår en försening. Det handlar också om ett inkännande bemötande från beställningscentralen, med lokalkännedom och goda språkkunskaper.

Självklart vill vi också att värdigheten omfattar förarna. Det är arbetsgivarna, inte landstinget, som har ansvar för att de som arbetar inom färdtjänsten har skäligt betalt och goda anställningsvillkor. Precis som resenären har rätt att bli bemött på ett värdigt sätt från föraren har föraren dock rätt att bli bemött på ett värdigt sätt av arbetsgivare, beställare och resenärer. Om regelverket tillåter vill vi kristdemokrater därför ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande villkor för förarna vid den kommande upphandlingen av färdtjänsten i Stockholm.

Klagomålen på färdtjänsten motsvarar 0,26 procent av Stockholms läns mer än tre miljoner resor per år. Nio av tio resenärer är nöjda med sin senaste resa. Men vi kristdemokrater är inte nöjda förrän alla inblandade i färdtjänsten blir bemötta med värdighet.

Karl Henriksson (KD)
Ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin