Färdtjänstförarnas villkor är inte resenärernas fel

Taxiskylt. Foto: "Al Fed"/Flickr (CC BY-SA)

I dag skriver Karl Henriksson (KD), ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, på Dagens Samhälles debattsajt om klagomålen på färdtjänsten. Uppgifterna om färdtjänsten har fortsatt under veckan, bland annat i gårdagens Kaliber i Sveriges Radio och SVT:s ABC-nyheter i morse.

Här är debattartikeln:

Karl Henriksson (KD)Resenärer som blir frånåkta, ett ökande antal klagomål och förare som har usla villkor. Uppgifterna som har avslöjats i radioprogrammet Kaliber om brister i kvalitet och bemötande inom färdtjänsten i Stockholm är allvarliga och kräver nya tag från politiskt håll.

De flesta som kör för färdtjänsten gör ett utmärkt arbete, men för oss som arbetar med de här frågorna finns det all anledning att förbättra uppföljningen och skärpa kraven på de företag som vi har avtal med. I diskussionen efter bland annat Sveriges Radios program Kaliber finns däremot en märklig slagsida. De förare som kör färdtjänsttaxi har för dåliga arbetsvillkor och löner, det är därför klagomålen från resenärerna ökar, heter det. Jag vill emellertid påstå att det här sättet att flytta fokus är ohederligt mot de äldre och personer med funktionsnedsättningar som är i behov av färdtjänst.

Det är inte resenärernas fel om förarna har dåligt betalt. Och det är inte dyrare att hitta rätt eller vara trevlig mot resenärerna. Låga löner kan aldrig ursäkta ett dåligt bemötande. Det är däremot hög tid att arbeta för en gemensam värdegrund inom färdtjänsten. Tendensen att skylla ifrån sig för sitt bristfälliga agerande gentemot personer som är i behov av hjälp och stöd är bevis nog.

Kristdemokraterna har infört en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Vi vill på samma sätt införa en garanti för att den som använder sig av färdtjänsten blir bemött med värdighet. Etik, moral och gemensamma värden behövs för att samspelet mellan olika parter ska fungera. Precis som i äldreomsorgen ska en värdighetsgaranti inom färdtjänsten därför ta upp vad som är en god kvalitet och vad som är ett gott bemötande. Det kan handla om god lokalkunskap, hjälp att ta sig i och ur taxibilen och att resenären blir kontaktad om det uppstår en försening. Det handlar också om ett inkännande bemötande från beställningscentralen, med lokalkännedom och goda språkkunskaper.

Självklart vill vi också att värdigheten omfattar förarna. Det är arbetsgivarna, inte landstinget, som har ansvar för att de som arbetar inom färdtjänsten har skäligt betalt och goda anställningsvillkor. Precis som resenären har rätt att bli bemött på ett värdigt sätt från föraren har föraren dock rätt att bli bemött på ett värdigt sätt av arbetsgivare, beställare och resenärer. Om regelverket tillåter vill vi kristdemokrater därför ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande villkor för förarna vid den kommande upphandlingen av färdtjänsten i Stockholm.

Klagomålen på färdtjänsten motsvarar 0,26 procent av Stockholms läns mer än tre miljoner resor per år. Nio av tio resenärer är nöjda med sin senaste resa. Men vi kristdemokrater är inte nöjda förrän alla inblandade i färdtjänsten blir bemötta med värdighet.

Karl Henriksson (KD)
Ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin