Färdtjänstförarnas villkor är inte resenärernas fel

Taxiskylt. Foto: "Al Fed"/Flickr (CC BY-SA)

I dag skriver Karl Henriksson (KD), ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, på Dagens Samhälles debattsajt om klagomålen på färdtjänsten. Uppgifterna om färdtjänsten har fortsatt under veckan, bland annat i gårdagens Kaliber i Sveriges Radio och SVT:s ABC-nyheter i morse.

Här är debattartikeln:

Karl Henriksson (KD)Resenärer som blir frånåkta, ett ökande antal klagomål och förare som har usla villkor. Uppgifterna som har avslöjats i radioprogrammet Kaliber om brister i kvalitet och bemötande inom färdtjänsten i Stockholm är allvarliga och kräver nya tag från politiskt håll.

De flesta som kör för färdtjänsten gör ett utmärkt arbete, men för oss som arbetar med de här frågorna finns det all anledning att förbättra uppföljningen och skärpa kraven på de företag som vi har avtal med. I diskussionen efter bland annat Sveriges Radios program Kaliber finns däremot en märklig slagsida. De förare som kör färdtjänsttaxi har för dåliga arbetsvillkor och löner, det är därför klagomålen från resenärerna ökar, heter det. Jag vill emellertid påstå att det här sättet att flytta fokus är ohederligt mot de äldre och personer med funktionsnedsättningar som är i behov av färdtjänst.

Det är inte resenärernas fel om förarna har dåligt betalt. Och det är inte dyrare att hitta rätt eller vara trevlig mot resenärerna. Låga löner kan aldrig ursäkta ett dåligt bemötande. Det är däremot hög tid att arbeta för en gemensam värdegrund inom färdtjänsten. Tendensen att skylla ifrån sig för sitt bristfälliga agerande gentemot personer som är i behov av hjälp och stöd är bevis nog.

Kristdemokraterna har infört en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Vi vill på samma sätt införa en garanti för att den som använder sig av färdtjänsten blir bemött med värdighet. Etik, moral och gemensamma värden behövs för att samspelet mellan olika parter ska fungera. Precis som i äldreomsorgen ska en värdighetsgaranti inom färdtjänsten därför ta upp vad som är en god kvalitet och vad som är ett gott bemötande. Det kan handla om god lokalkunskap, hjälp att ta sig i och ur taxibilen och att resenären blir kontaktad om det uppstår en försening. Det handlar också om ett inkännande bemötande från beställningscentralen, med lokalkännedom och goda språkkunskaper.

Självklart vill vi också att värdigheten omfattar förarna. Det är arbetsgivarna, inte landstinget, som har ansvar för att de som arbetar inom färdtjänsten har skäligt betalt och goda anställningsvillkor. Precis som resenären har rätt att bli bemött på ett värdigt sätt från föraren har föraren dock rätt att bli bemött på ett värdigt sätt av arbetsgivare, beställare och resenärer. Om regelverket tillåter vill vi kristdemokrater därför ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande villkor för förarna vid den kommande upphandlingen av färdtjänsten i Stockholm.

Klagomålen på färdtjänsten motsvarar 0,26 procent av Stockholms läns mer än tre miljoner resor per år. Nio av tio resenärer är nöjda med sin senaste resa. Men vi kristdemokrater är inte nöjda förrän alla inblandade i färdtjänsten blir bemötta med värdighet.

Karl Henriksson (KD)
Ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer