Färdtjänstupphandling avgjord!

Taxi 020 och Taxi Kurir blev de stora vinnarna i den upphandling av färdtjänsttaxi som SL nyligen genomfört. De vann upphandlingen i 72 av 75 områden i länet. Övriga områden vanns av Roslagstaxi respektive Haninge & Nynäshamns Taxi. Anbud inkom från 12 olika anbudsgivare. De nya avtalen ska gälla i två år från den 1 februari 2012 med möjlighet till upp till två års förlängning.
– Jag är glad över att alla viktiga aktörer på marknaden valde att delta i upphandlingen, både de stora taxiföretagen och de regionala bolagen. Det var ett viktigt mål för oss. En bra konkurrens är bra för färdtjänsten. Vi har ställt tuffa kvalitetskrav och det ekonomiska utfallet av upphandlingen är bättre än väntat, säger Karl Henriksson ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

– Vi kommer självklart att följa upp så att utförarna verkligen lever upp till kvalitetskraven. I avtalen finns både bonus för den som lyckas bra och kvalitetsavgifter som kan bli kännbara ifall man inte lever upp till kraven. Utgångspunkten i upphandlingen har varit förbättrad kvalitet inom färdtjänsten. Att vi fått bra priser är en välkommen bonus, konstaterar Karl Henriksson.

Fakta:
Varje år genomförs cirka 3 miljoner resor med färdtjänsttaxi till en kostnad om drygt 700 miljoner kronor. Resandet har ökat de senaste åren, bland annat till följd av ökad resetilldelning och de snörika vintrarna.

För mer information:
Karl Henriksson
ordf. färdtjänst och
tillgänglighetsberedningen
tel. 08-535 301 69
mobil. 0708-28 24 62

Robertho Settergren
landstingsrådssekreterare
mobil 070-737 41 51


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer