Färdtjänstupphandling avgjord!

Taxi 020 och Taxi Kurir blev de stora vinnarna i den upphandling av färdtjänsttaxi som SL nyligen genomfört. De vann upphandlingen i 72 av 75 områden i länet. Övriga områden vanns av Roslagstaxi respektive Haninge & Nynäshamns Taxi. Anbud inkom från 12 olika anbudsgivare. De nya avtalen ska gälla i två år från den 1 februari 2012 med möjlighet till upp till två års förlängning.
– Jag är glad över att alla viktiga aktörer på marknaden valde att delta i upphandlingen, både de stora taxiföretagen och de regionala bolagen. Det var ett viktigt mål för oss. En bra konkurrens är bra för färdtjänsten. Vi har ställt tuffa kvalitetskrav och det ekonomiska utfallet av upphandlingen är bättre än väntat, säger Karl Henriksson ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

– Vi kommer självklart att följa upp så att utförarna verkligen lever upp till kvalitetskraven. I avtalen finns både bonus för den som lyckas bra och kvalitetsavgifter som kan bli kännbara ifall man inte lever upp till kraven. Utgångspunkten i upphandlingen har varit förbättrad kvalitet inom färdtjänsten. Att vi fått bra priser är en välkommen bonus, konstaterar Karl Henriksson.

Fakta:
Varje år genomförs cirka 3 miljoner resor med färdtjänsttaxi till en kostnad om drygt 700 miljoner kronor. Resandet har ökat de senaste åren, bland annat till följd av ökad resetilldelning och de snörika vintrarna.

För mer information:
Karl Henriksson
ordf. färdtjänst och
tillgänglighetsberedningen
tel. 08-535 301 69
mobil. 0708-28 24 62

Robertho Settergren
landstingsrådssekreterare
mobil 070-737 41 51


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin