Färdtjänstupphandling avgjord!

Taxi 020 och Taxi Kurir blev de stora vinnarna i den upphandling av färdtjänsttaxi som SL nyligen genomfört. De vann upphandlingen i 72 av 75 områden i länet. Övriga områden vanns av Roslagstaxi respektive Haninge & Nynäshamns Taxi. Anbud inkom från 12 olika anbudsgivare. De nya avtalen ska gälla i två år från den 1 februari 2012 med möjlighet till upp till två års förlängning.
– Jag är glad över att alla viktiga aktörer på marknaden valde att delta i upphandlingen, både de stora taxiföretagen och de regionala bolagen. Det var ett viktigt mål för oss. En bra konkurrens är bra för färdtjänsten. Vi har ställt tuffa kvalitetskrav och det ekonomiska utfallet av upphandlingen är bättre än väntat, säger Karl Henriksson ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

– Vi kommer självklart att följa upp så att utförarna verkligen lever upp till kvalitetskraven. I avtalen finns både bonus för den som lyckas bra och kvalitetsavgifter som kan bli kännbara ifall man inte lever upp till kraven. Utgångspunkten i upphandlingen har varit förbättrad kvalitet inom färdtjänsten. Att vi fått bra priser är en välkommen bonus, konstaterar Karl Henriksson.

Fakta:
Varje år genomförs cirka 3 miljoner resor med färdtjänsttaxi till en kostnad om drygt 700 miljoner kronor. Resandet har ökat de senaste åren, bland annat till följd av ökad resetilldelning och de snörika vintrarna.

För mer information:
Karl Henriksson
ordf. färdtjänst och
tillgänglighetsberedningen
tel. 08-535 301 69
mobil. 0708-28 24 62

Robertho Settergren
landstingsrådssekreterare
mobil 070-737 41 51


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin