Färre barn på sjukhus efter KD-initiativet att vaccinera

Efter att Stockholms län införde pneumokockvaccin på initiativ från Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman 2007 har risken minskat för att barn under fem år ska behöva vårdas på sjukhus. Det visar en ny studie som presenteras i Läkartidningen.

– Det känns jätteroligt att se resultat av de reformer jag har varit med och genomfört genom att Stockholms barn i dag har en bättre hälsa på det här området. När jag efter 23 år lämnar mina uppdrag i landstinget vid årsskiftet kan jag se tillbaka och konstatera att många insatser ger långsiktig verkan som visar sig flera år efter att de införs, säger Stig Nyman.

Kristdemokraterna hade pneumokockvaccin som ett vallöfte 2006 och införde det 2007. Det innebar att alla föräldrar som ville kunde ge sina barn vaccinet. Den nya studien visar att risken för sjukhusvård minskade med 19 procent för pneumoni och med 66 procent för sinuiter för barn yngre än två år.

2009 togs reformen vidare från Stockholms läns landsting och infördes i hela landet. Kristdemokraterna i Stockholm har sedan dess tagit initiativ till att alla barn får vaccin mot hepatit B.

 

 


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin