Färre barn på sjukhus efter KD-initiativet att vaccinera

Efter att Stockholms län införde pneumokockvaccin på initiativ från Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman 2007 har risken minskat för att barn under fem år ska behöva vårdas på sjukhus. Det visar en ny studie som presenteras i Läkartidningen.

– Det känns jätteroligt att se resultat av de reformer jag har varit med och genomfört genom att Stockholms barn i dag har en bättre hälsa på det här området. När jag efter 23 år lämnar mina uppdrag i landstinget vid årsskiftet kan jag se tillbaka och konstatera att många insatser ger långsiktig verkan som visar sig flera år efter att de införs, säger Stig Nyman.

Kristdemokraterna hade pneumokockvaccin som ett vallöfte 2006 och införde det 2007. Det innebar att alla föräldrar som ville kunde ge sina barn vaccinet. Den nya studien visar att risken för sjukhusvård minskade med 19 procent för pneumoni och med 66 procent för sinuiter för barn yngre än två år.

2009 togs reformen vidare från Stockholms läns landsting och infördes i hela landet. Kristdemokraterna i Stockholm har sedan dess tagit initiativ till att alla barn får vaccin mot hepatit B.

 

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin