Fetma, övervikt och droger bland gravida oroar

Ella Bohlin (KD) har ansvar för förlossningsvården i Stockholms län, och hon är orolig. Antalet som är gravida och överviktiga när de är gravida ökar. ”Det handlar inte om att staten ska komma med pekpinnar utan att det ska vara enkelt att göra hälsosamma val”, skriver Ella Bohlin i Täby Nyheter och flera andra lokaltidningar.

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln:

Oroväckande med fetma bland gravida

Nu har statistiken kommit för förlossningar för förra året. Den visar att närmare 28 600 barn föddes i Stockholms län.

Förlossningsvården och mödravården har en ansträngd situation. Vi genomför därför flera åtgärder för att kvinnosjukvården ska få bättre förutsättningar. Vi höjer ersättningen till förlossningsvården kraftigt – pengarna ska gå till fler medarbetare. Vi förstärker mödravården som utgör en viktig länk i vårdkedjan och vi bygger ut antalet förlossningsplatser.

Samtidigt som vi gör dessa åtgärder måste vi ta tag i de långsiktiga folkhälsoproblemen. Enligt statistik från Socialstyrelsen ökar antalet blivande mammor som är överviktiga och som har fetma. Detta är oroväckande eftersom övervikt och fetma kan öka risken för att den havande kvinnan får problem under graviditeten och förlossningen. Till exempel havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes.

Fetma och övervikt bland blivande mammor är en känslig fråga, men när vi kan se den här långsiktiga trenden måste vi som politiker agera. Jag som landstingspolitiker har ett ansvar att se till att mödravården fungerar väl och stärker gravida kvinnor till goda levnadsvanor.

Ett praktiskt exempel från Stockholm är att vi har satsat 1,7 miljoner på ett projekt i vilket barnmorskor ska utveckla arbetssätt som förenklar arbetet med goda levnadsvanor, övervikt och – inte minst – droger. Vårdpersonalen behöver veta mer och arbeta mer strukturerat med alkohol och droger. Vi startar ett pilotprojekt på tre mottagningar med en metod som heter Dudit för att identifiera personer med drogrelaterade problem. Dudit har använts med gott resultat inom mödravården i Gävleborg. Jag ser fram emot att följa projektet.

Samtidigt måste kvinnors hälsa förbättras innan graviditeten. Vi kristdemokrater tror på människans möjlighet att bestämma själv över sitt liv. Det handlar inte om att staten ska komma med pekpinnar om att medborgare måste gå ner i vikt, utan att det ska vara enkelt att göra hälsosamma val.

Ella BohliElla Bohlin (KD)n (KD)
barn- och äldrelandstingsråd

 

 

 

 

Läs mer om vad Ella Bohlin och Alliansen gör för förlossningsvården >>


Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer

19 miljoner ska ge fler avancerad vård i hemmet

50 nya vårdplatser ska öppna för patienter som är svårt sjuka och vårdas i hemmet. Under tisdagen beslutade Alliansen om 18,9 miljoner kronor f

Läs mer

Alliansen stärker vården för unga demenssjuka

En ny högspecialiserad mottagning inriktad på demenssjukdomar öppnar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Nu stärks den specialiserade v

Läs mer

KD vill ha wi-fi i kollektivtrafiken

Foto: Ulo Maasing Olika operatörer ska få möjlighet att erbjuda wi-fi i SL-trafiken. Det föreslår Kristdemokraterna för att göra vardagen l

Läs mer

Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

tai iwin