Fler akutspecialister i sjukvården

– Tidigare i höstas har SVT: s Dokument Inifrån visat hur en akutläkare på Karolinska sjukhuset i Huddinge prioriterar mellan olika patienters behov. De senaste åren har vi också arbetat intensivt med att förbättra tillgängligheten till vården och vårdens arbetssätt, så att patienter behandlas rätt från början och inte utsätts för onödiga väntetider på akutmottagningar och övriga vårdavdelningar säger Stig Nyman äldre och forskningslandstingsråd för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting.
– Frågan är hur vi politiskt kan möta de utmaningar som vården står inför när antalet demenssjuka och multisjuka ökar. Problemet är alltså inte ett ökat antal multisjuka patienter till akutmottagningarna utan organisationen som minskar vårdutrymmet när akutens belastning ökar.
– Nyckeln heter akutläkare. Med akutläkare på plats kan övriga kliniker koncentrera sig på vad de kan bäst. Akutmottagningen för medicin, kirurgi, ortopedi kan gå ihop med andra specialiteter. Framför allt kväll, helg och natt kan personaltätheten planeras utifrån det totala antalet patienter.
– Det finns alltså en enorm potential i att akutläkarna sköter akuten, Sverige har en stor grupp av specialistutbildade akutläkare. Det är hög tid att ta steg för att inte förlora de kunskapsinvesteringar som gjorts på området.
– För Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting är det angeläget att verka för att fullt ut ta steget mot en ny akutläkarorganisation och samtidigt spara pengar, öka produktionen av planerad vård samt göra akutmottagningen säkrare och mer tillgänglig för att alla äldre och multisjuka patienter inte ska tillåts vara vårdens Svarta Pettrar.

Fakta:
Ofta kallas alla läkare (oavsett kompetens) vilka tjänstgör på en akutmottagning felaktigt för akutläkare. :Med akutläkare avses en specialist i akutsjukvård. Termen akutläkare avser inte en organisatorisk lösning utan en kompetens.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin