Fler akutspecialister i sjukvården

– Tidigare i höstas har SVT: s Dokument Inifrån visat hur en akutläkare på Karolinska sjukhuset i Huddinge prioriterar mellan olika patienters behov. De senaste åren har vi också arbetat intensivt med att förbättra tillgängligheten till vården och vårdens arbetssätt, så att patienter behandlas rätt från början och inte utsätts för onödiga väntetider på akutmottagningar och övriga vårdavdelningar säger Stig Nyman äldre och forskningslandstingsråd för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting.
– Frågan är hur vi politiskt kan möta de utmaningar som vården står inför när antalet demenssjuka och multisjuka ökar. Problemet är alltså inte ett ökat antal multisjuka patienter till akutmottagningarna utan organisationen som minskar vårdutrymmet när akutens belastning ökar.
– Nyckeln heter akutläkare. Med akutläkare på plats kan övriga kliniker koncentrera sig på vad de kan bäst. Akutmottagningen för medicin, kirurgi, ortopedi kan gå ihop med andra specialiteter. Framför allt kväll, helg och natt kan personaltätheten planeras utifrån det totala antalet patienter.
– Det finns alltså en enorm potential i att akutläkarna sköter akuten, Sverige har en stor grupp av specialistutbildade akutläkare. Det är hög tid att ta steg för att inte förlora de kunskapsinvesteringar som gjorts på området.
– För Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting är det angeläget att verka för att fullt ut ta steget mot en ny akutläkarorganisation och samtidigt spara pengar, öka produktionen av planerad vård samt göra akutmottagningen säkrare och mer tillgänglig för att alla äldre och multisjuka patienter inte ska tillåts vara vårdens Svarta Pettrar.

Fakta:
Ofta kallas alla läkare (oavsett kompetens) vilka tjänstgör på en akutmottagning felaktigt för akutläkare. :Med akutläkare avses en specialist i akutsjukvård. Termen akutläkare avser inte en organisatorisk lösning utan en kompetens.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin