Fler akutspecialister i sjukvården

– Tidigare i höstas har SVT: s Dokument Inifrån visat hur en akutläkare på Karolinska sjukhuset i Huddinge prioriterar mellan olika patienters behov. De senaste åren har vi också arbetat intensivt med att förbättra tillgängligheten till vården och vårdens arbetssätt, så att patienter behandlas rätt från början och inte utsätts för onödiga väntetider på akutmottagningar och övriga vårdavdelningar säger Stig Nyman äldre och forskningslandstingsråd för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting.
– Frågan är hur vi politiskt kan möta de utmaningar som vården står inför när antalet demenssjuka och multisjuka ökar. Problemet är alltså inte ett ökat antal multisjuka patienter till akutmottagningarna utan organisationen som minskar vårdutrymmet när akutens belastning ökar.
– Nyckeln heter akutläkare. Med akutläkare på plats kan övriga kliniker koncentrera sig på vad de kan bäst. Akutmottagningen för medicin, kirurgi, ortopedi kan gå ihop med andra specialiteter. Framför allt kväll, helg och natt kan personaltätheten planeras utifrån det totala antalet patienter.
– Det finns alltså en enorm potential i att akutläkarna sköter akuten, Sverige har en stor grupp av specialistutbildade akutläkare. Det är hög tid att ta steg för att inte förlora de kunskapsinvesteringar som gjorts på området.
– För Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting är det angeläget att verka för att fullt ut ta steget mot en ny akutläkarorganisation och samtidigt spara pengar, öka produktionen av planerad vård samt göra akutmottagningen säkrare och mer tillgänglig för att alla äldre och multisjuka patienter inte ska tillåts vara vårdens Svarta Pettrar.

Fakta:
Ofta kallas alla läkare (oavsett kompetens) vilka tjänstgör på en akutmottagning felaktigt för akutläkare. :Med akutläkare avses en specialist i akutsjukvård. Termen akutläkare avser inte en organisatorisk lösning utan en kompetens.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer