Fler fick sitt förstahandsval för förlossning 2015

Under 2015 fick fler kvinnor föda på det BB de valt i första hand i Stockholms läns landsting än året innan. Totalt föddes 29 330 nya stockholmare.

Pressmeddelande
26 januari 2016

Ella Bohlin (KD)– Många har arbetat hårt för att andelen hänvisningar ska minska i Stockholm. Vi bygger ut förlossningsvården och kan se att det ger resultat. Vi har gjort en riktad lönesatsning på barnmorskor, höjt ersättningen inom vårdvalet för att kunna anställa mer personal, sett till att akuta besök kan göras på mödravårdscentralen i stället för på förlossningsklinikerna och räddat det omtyckta koncept som Södra BB står för, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården.

Inom vårdval förlossning fick 92,84 procent föda på det sjukhus de valt i första hand. Andelen hänvisningar minskade med drygt 4 procent jämfört med 2014. Hänvisningarna till andra län minskade med över 20 procent.

– När Stockholms län växer behöver vi fortsätta satsa på att öppna fler förlossningsplatser. Vi planerar nu för ett nytt BB på S:t Görans sjukhus för att blivande föräldrar i Stockholms län ska kunna erbjudas valfrihet och för att landstinget ska stå väl rustat för att ta emot ännu fler nya invånare genom trygga förlossningar, säger Ella Bohlin.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin