Fler fick sitt förstahandsval för förlossning 2015

Under 2015 fick fler kvinnor föda på det BB de valt i första hand i Stockholms läns landsting än året innan. Totalt föddes 29 330 nya stockholmare.

Pressmeddelande
26 januari 2016

Ella Bohlin (KD)– Många har arbetat hårt för att andelen hänvisningar ska minska i Stockholm. Vi bygger ut förlossningsvården och kan se att det ger resultat. Vi har gjort en riktad lönesatsning på barnmorskor, höjt ersättningen inom vårdvalet för att kunna anställa mer personal, sett till att akuta besök kan göras på mödravårdscentralen i stället för på förlossningsklinikerna och räddat det omtyckta koncept som Södra BB står för, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården.

Inom vårdval förlossning fick 92,84 procent föda på det sjukhus de valt i första hand. Andelen hänvisningar minskade med drygt 4 procent jämfört med 2014. Hänvisningarna till andra län minskade med över 20 procent.

– När Stockholms län växer behöver vi fortsätta satsa på att öppna fler förlossningsplatser. Vi planerar nu för ett nytt BB på S:t Görans sjukhus för att blivande föräldrar i Stockholms län ska kunna erbjudas valfrihet och för att landstinget ska stå väl rustat för att ta emot ännu fler nya invånare genom trygga förlossningar, säger Ella Bohlin.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin