Fler fick sitt förstahandsval för förlossning 2015

Under 2015 fick fler kvinnor föda på det BB de valt i första hand i Stockholms läns landsting än året innan. Totalt föddes 29 330 nya stockholmare.

Pressmeddelande
26 januari 2016

Ella Bohlin (KD)– Många har arbetat hårt för att andelen hänvisningar ska minska i Stockholm. Vi bygger ut förlossningsvården och kan se att det ger resultat. Vi har gjort en riktad lönesatsning på barnmorskor, höjt ersättningen inom vårdvalet för att kunna anställa mer personal, sett till att akuta besök kan göras på mödravårdscentralen i stället för på förlossningsklinikerna och räddat det omtyckta koncept som Södra BB står för, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården.

Inom vårdval förlossning fick 92,84 procent föda på det sjukhus de valt i första hand. Andelen hänvisningar minskade med drygt 4 procent jämfört med 2014. Hänvisningarna till andra län minskade med över 20 procent.

– När Stockholms län växer behöver vi fortsätta satsa på att öppna fler förlossningsplatser. Vi planerar nu för ett nytt BB på S:t Görans sjukhus för att blivande föräldrar i Stockholms län ska kunna erbjudas valfrihet och för att landstinget ska stå väl rustat för att ta emot ännu fler nya invånare genom trygga förlossningar, säger Ella Bohlin.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer