Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin med fem procentenheter och för specialistvård med sex procentenheter. Hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde ett överskott på 357 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen för 2017.

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
15 februari 2018

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte Peppare– Vi ser att kvaliteten i vården ökar på flera områden, inte minst förlossningsvården. Andelen föderskor från andra län och andra länder som föder på en förlossningsklinik i Stockholms län ökar och är nära fem gånger så stor som andelen stockholmare som föder utanför länet. Samtidigt minskar förlossningsskadorna. Vårt arbete för en trygg vård ger resultat, säger barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

– Våra satsningar på vårdcentralerna och våra samarbeten med fristående, privata vårdgivare har effekt. Tillgängligheten ökar kraftigt till den nära vården, utanför de stora sjukhusen. Nu är den stora uppgiften att sjukhusen kan använda de resurser som faktiskt finns för att rekrytera sjuksköterskor och öppna vårdplatser, framför allt på Karolinska universitetssjukhuset, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Stockholmarna ska få vård när de behöver det. Därför är det glädjande att se att tillgängligheten ökar inom flera områden. Alliansen har tillfört extra pengar till akutsjukhusen för att ytterligare korta vårdköerna. Under 2017 påbörjades förverkligandet av planerna på en ny vårdstruktur, där närakuterna ska ta emot patienter som lider av lindrigare akuta symtom och vi förbereder en intensivakut på Nya Karolinska för de svårast sjuka. Vi ser redan nu att närakuterna avlastar de stora akutsjukhusen och patienter får närmare till vård, vilket är helt enligt plan, säger akutsjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg-Schött (M).

– Det är glädjande att våra satsningar på den nära vården ger resultat. Ett hus är aldrig starkare än grunden den står på, och precis så är det med sjukvården. En tillgänglig primärvård med hög kvalitet är grunden för en bättre hälso- och sjukvård i hela länet säger gruppledaren i hälso- och sjukvårdsnämnden Karin Fälldin (C).

 

Vården i siffror 2017

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning visar att:

Tillgängligheten ökar på flera områden
Husläkare: 85% av patienterna får tid inom vårdgarantitidens 5 dagar, + 5 procentenheter jämfört med 2016
Nationella vårdgarantin anger 7 dagar vilket SLL uppfyller till 93 %.

Specialistläkare: 72 % av patienterna får tid inom vårdgarantitidens 30 dagar, + 6 procentenheter.
Siffrorna gäller Stockholms läns landstings egen, skärpta, vårdgaranti. Den nationella vårdgarantins 90 dagar uppfyller SLL till 94 %.

Behandling/operation: 84 % av patienterna får tid inom vårdgarantitidens inom 90 dagar, oförändrat mot 2016.

Tillgängligheten dras ned av vård där Karolinska universitetssjukhuset är ensamutförare i länet på grund av universitetssjukhusets problem med tillgänglighet. Sjukhuset har upprättat ett eget vårdgarantikansli för att hjälpa patienter till vård hos andra vårdgivare inom och utom länet. Alliansen har beslutat om en kösatsning där 340 miljoner kronor ska användas för vård hos andra vårdgivare, akutsjukhus och fristående vårdgivare, för framför allt barn och cancerpatienter.

Ekonomiskt går hälso- och sjukvårdsnämnden med överskott på 357 miljoner kronor
Överskottet beror huvudsakligen på somatisk specialistvård, 229 miljoner kronor. Huvuddelen handlar om akutsjukhusens omställningsavtal, och avser främst målrelaterade ersättningar och återbetalning av ej utnyttjade ersättningar för strategiska fastighetsinvesteringar.

Den administrativa besparingen med 53 miljoner (inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen) har klarats fullt ut.

Läkarbesöken minskar med 1,6 procent medan andra besök ökar
Framför allt minskar husläkarbesök med -4,4 % medan sjuksköterskebesöken på vårdcentralerna ökar med 3,4 %. Det är en förändring i avsedd riktning då vi vill att fler ska kunna få snabbare hjälp av sjuksköterskor, som har kompetens att ta hand om många av de problem man vänder sig till primärvården med. Husläkarna kan då fokusera på patienter som behöver deras hjälp och kanske längre besök.

Andelen akuta besök ökade inom primärvården (husläkarmottagningar, husläkarjourer och närakuter) och minskade på akutmottagningarna.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer