Fler förlossningsplatser när Nya Södertälje sjukhus invigs

I dag invigs den nya behandlingsbyggnaden vid Södertälje sjukhus, där den nya förlossningsavdelningen öppnar. BB Södertälje kommer att ha kapacitet för 2 400 förlossningar per år, vilket är 600 fler än de som föddes där under 2016.

Pressmeddelande
9 mars 2017

Ella Bohlin (KD)– När andra landsting skär ner fortsätter vi att bygga ut förlossningsvården för att öka tryggheten och valfriheten för födande i Stockholms län. När verksamheterna flyttar över i maj är det till nya, fräscha lokaler som jag tror kommer att bidra till att möta våra behov för de kommande åren, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Planeringen har skett utifrån att BB Södertälje ska ta över delar av det koncept som Södra BB hade, där förlossningsavdelning, mödravård och BB är integrerade. I den nya byggnaden är alla rum för eftervården familjerum.

– Vi vill erbjuda flera alternativ för de som ska föda eftersom familjer har olika behov. På Södertälje sjukhus finns både det här Södra BB-konceptet och möjlighet till stöd för nyanlända eller kvinnor med förlossningsrädsla, säger Ella Bohlin.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin