Fler förlossningsplatser när Nya Södertälje sjukhus invigs

I dag invigs den nya behandlingsbyggnaden vid Södertälje sjukhus, där den nya förlossningsavdelningen öppnar. BB Södertälje kommer att ha kapacitet för 2 400 förlossningar per år, vilket är 600 fler än de som föddes där under 2016.

Pressmeddelande
9 mars 2017

Ella Bohlin (KD)– När andra landsting skär ner fortsätter vi att bygga ut förlossningsvården för att öka tryggheten och valfriheten för födande i Stockholms län. När verksamheterna flyttar över i maj är det till nya, fräscha lokaler som jag tror kommer att bidra till att möta våra behov för de kommande åren, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Planeringen har skett utifrån att BB Södertälje ska ta över delar av det koncept som Södra BB hade, där förlossningsavdelning, mödravård och BB är integrerade. I den nya byggnaden är alla rum för eftervården familjerum.

– Vi vill erbjuda flera alternativ för de som ska föda eftersom familjer har olika behov. På Södertälje sjukhus finns både det här Södra BB-konceptet och möjlighet till stöd för nyanlända eller kvinnor med förlossningsrädsla, säger Ella Bohlin.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin