Fler förlossningsplatser när Nya Södertälje sjukhus invigs

I dag invigs den nya behandlingsbyggnaden vid Södertälje sjukhus, där den nya förlossningsavdelningen öppnar. BB Södertälje kommer att ha kapacitet för 2 400 förlossningar per år, vilket är 600 fler än de som föddes där under 2016.

Pressmeddelande
9 mars 2017

Ella Bohlin (KD)– När andra landsting skär ner fortsätter vi att bygga ut förlossningsvården för att öka tryggheten och valfriheten för födande i Stockholms län. När verksamheterna flyttar över i maj är det till nya, fräscha lokaler som jag tror kommer att bidra till att möta våra behov för de kommande åren, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Planeringen har skett utifrån att BB Södertälje ska ta över delar av det koncept som Södra BB hade, där förlossningsavdelning, mödravård och BB är integrerade. I den nya byggnaden är alla rum för eftervården familjerum.

– Vi vill erbjuda flera alternativ för de som ska föda eftersom familjer har olika behov. På Södertälje sjukhus finns både det här Södra BB-konceptet och möjlighet till stöd för nyanlända eller kvinnor med förlossningsrädsla, säger Ella Bohlin.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin