Fler klagomål på vården leder till förbättringar

Antalet klagomål som har resulterat i att vårdgivarna i Stockholm genomför förbättringsåtgärder ökar med 45 procent. Det visar Patientnämndens årsrapport som nu är offentliggjord.

Pressmeddelande
9 mars 2016

– Det är glädjande att det lönar sig mer att berätta om du är missnöjd med sjukvården. När det finns en möjlighet att till exempel förändra sina rutiner eller sätta igång en översyn ser vi att fler vårdgivare rapporterar att de har tagit hänsyn till patienternas synpunkter, säger Eva Lannerö (KD), ordförande för patientnämnden.

Långt ifrån alla ärenden till patientnämnden motiverar en åtgärd från vårdgivaren men andelen rapporterade förbättringsåtgärder har ökat. Totalt rapporterade vårdgivarna in förbättringsåtgärder vid 580 tillfällen eller 8,3 procent av antalet ärenden under 2015, jämfört med ungefär 400 åtgärder eller 6,6 procent året innan. Antalet ärenden till patientnämnden var totalt 6 949 under 2015, vilket är en ökning från 2014 med ungefär 15 procent.

– Patienternas berättelser om fel, missförstånd och otydligheter är viktiga för att vi ska kunna förbättra hälso- och sjukvården. När vi de närmaste åren gör stora förändringar av vårdens organisation och innehåll blir det extra viktigt att lyssna på patienterna så att vården kan utvecklas i rätt riktning, säger Eva Lannerö.

 

Patientnämndens årsrapport 2015 för nedladdning (PDF) >>


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin