Fler klagomål på vården leder till förbättringar

Antalet klagomål som har resulterat i att vårdgivarna i Stockholm genomför förbättringsåtgärder ökar med 45 procent. Det visar Patientnämndens årsrapport som nu är offentliggjord.

Pressmeddelande
9 mars 2016

– Det är glädjande att det lönar sig mer att berätta om du är missnöjd med sjukvården. När det finns en möjlighet att till exempel förändra sina rutiner eller sätta igång en översyn ser vi att fler vårdgivare rapporterar att de har tagit hänsyn till patienternas synpunkter, säger Eva Lannerö (KD), ordförande för patientnämnden.

Långt ifrån alla ärenden till patientnämnden motiverar en åtgärd från vårdgivaren men andelen rapporterade förbättringsåtgärder har ökat. Totalt rapporterade vårdgivarna in förbättringsåtgärder vid 580 tillfällen eller 8,3 procent av antalet ärenden under 2015, jämfört med ungefär 400 åtgärder eller 6,6 procent året innan. Antalet ärenden till patientnämnden var totalt 6 949 under 2015, vilket är en ökning från 2014 med ungefär 15 procent.

– Patienternas berättelser om fel, missförstånd och otydligheter är viktiga för att vi ska kunna förbättra hälso- och sjukvården. När vi de närmaste åren gör stora förändringar av vårdens organisation och innehåll blir det extra viktigt att lyssna på patienterna så att vården kan utvecklas i rätt riktning, säger Eva Lannerö.

 

Patientnämndens årsrapport 2015 för nedladdning (PDF) >>


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer