Fler klagomål på vården leder till förbättringar

Antalet klagomål som har resulterat i att vårdgivarna i Stockholm genomför förbättringsåtgärder ökar med 45 procent. Det visar Patientnämndens årsrapport som nu är offentliggjord.

Pressmeddelande
9 mars 2016

– Det är glädjande att det lönar sig mer att berätta om du är missnöjd med sjukvården. När det finns en möjlighet att till exempel förändra sina rutiner eller sätta igång en översyn ser vi att fler vårdgivare rapporterar att de har tagit hänsyn till patienternas synpunkter, säger Eva Lannerö (KD), ordförande för patientnämnden.

Långt ifrån alla ärenden till patientnämnden motiverar en åtgärd från vårdgivaren men andelen rapporterade förbättringsåtgärder har ökat. Totalt rapporterade vårdgivarna in förbättringsåtgärder vid 580 tillfällen eller 8,3 procent av antalet ärenden under 2015, jämfört med ungefär 400 åtgärder eller 6,6 procent året innan. Antalet ärenden till patientnämnden var totalt 6 949 under 2015, vilket är en ökning från 2014 med ungefär 15 procent.

– Patienternas berättelser om fel, missförstånd och otydligheter är viktiga för att vi ska kunna förbättra hälso- och sjukvården. När vi de närmaste åren gör stora förändringar av vårdens organisation och innehåll blir det extra viktigt att lyssna på patienterna så att vården kan utvecklas i rätt riktning, säger Eva Lannerö.

 

Patientnämndens årsrapport 2015 för nedladdning (PDF) >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin