Fler stödpersoner till patienter i Alliansens budget

Pressmeddelande
den 17 december 2014

Patientnämnden i Stockholms läns landsting får ökade resurser för fler stödpersoner i Alliansens budget som beslutas i dag. Kristdemokraterna har nominerat Eva Lannerö att fortsätta som ordförande i nämnden, och hon välkomnar beslutet.

– Förra året ökade antalet ansökningar av stödpersoner med 42 procent. Vi ser hur betydelsefull deras verksamhet är och därför skjuter vi till resurser för 2015, säger Eva Lannerö.

Patientnämnden får 0,9 miljoner mer nästa år, vilket är en ökning med 4,5 procent. Antalet förordnanden av stödpersoner fortsätter att öka kraftigt, vilket betyder att sjukvården följer den lagliga rätten för tvångsvårdade patienter att bli erbjuden en stödperson.

– Vårt arbete i Patientnämnden har förändrats så att klagomålen analyseras mer än tidigare. Vi tar reda på om det blir någon skillnad. En tredjedel av de skriftliga ärenden vi handlägger leder till klara förbättringar av vården. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Patientnämnden, framför allt när det gäller att belysa hur bemötandet inom hälso- och sjukvården har betydelse för sjukdomsförloppet, säger Eva Lannerö.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin