Fler stödpersoner till patienter i Alliansens budget

Pressmeddelande
den 17 december 2014

Patientnämnden i Stockholms läns landsting får ökade resurser för fler stödpersoner i Alliansens budget som beslutas i dag. Kristdemokraterna har nominerat Eva Lannerö att fortsätta som ordförande i nämnden, och hon välkomnar beslutet.

– Förra året ökade antalet ansökningar av stödpersoner med 42 procent. Vi ser hur betydelsefull deras verksamhet är och därför skjuter vi till resurser för 2015, säger Eva Lannerö.

Patientnämnden får 0,9 miljoner mer nästa år, vilket är en ökning med 4,5 procent. Antalet förordnanden av stödpersoner fortsätter att öka kraftigt, vilket betyder att sjukvården följer den lagliga rätten för tvångsvårdade patienter att bli erbjuden en stödperson.

– Vårt arbete i Patientnämnden har förändrats så att klagomålen analyseras mer än tidigare. Vi tar reda på om det blir någon skillnad. En tredjedel av de skriftliga ärenden vi handlägger leder till klara förbättringar av vården. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Patientnämnden, framför allt när det gäller att belysa hur bemötandet inom hälso- och sjukvården har betydelse för sjukdomsförloppet, säger Eva Lannerö.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin