Fler stödpersoner till patienter i Alliansens budget

Pressmeddelande
den 17 december 2014

Patientnämnden i Stockholms läns landsting får ökade resurser för fler stödpersoner i Alliansens budget som beslutas i dag. Kristdemokraterna har nominerat Eva Lannerö att fortsätta som ordförande i nämnden, och hon välkomnar beslutet.

– Förra året ökade antalet ansökningar av stödpersoner med 42 procent. Vi ser hur betydelsefull deras verksamhet är och därför skjuter vi till resurser för 2015, säger Eva Lannerö.

Patientnämnden får 0,9 miljoner mer nästa år, vilket är en ökning med 4,5 procent. Antalet förordnanden av stödpersoner fortsätter att öka kraftigt, vilket betyder att sjukvården följer den lagliga rätten för tvångsvårdade patienter att bli erbjuden en stödperson.

– Vårt arbete i Patientnämnden har förändrats så att klagomålen analyseras mer än tidigare. Vi tar reda på om det blir någon skillnad. En tredjedel av de skriftliga ärenden vi handlägger leder till klara förbättringar av vården. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Patientnämnden, framför allt när det gäller att belysa hur bemötandet inom hälso- och sjukvården har betydelse för sjukdomsförloppet, säger Eva Lannerö.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer