Fler vårdplatser, bättre och säkrare vård med ny inriktning

Jag blir mer och mer övertygad om att nästa steg i en beslutsam inriktning av hälso- och sjukvården måste handla om helande länkar i en komplett vårdkedja. Under flera valperioder har vi haft fokus på förbättrad tillgänglighet, vilket är bra. Vi har delat på kömiljarder, det är också bra. Då och då och ganska ofta ger många av oss uttryck för att det behövs fler vårdplatser. Och jag är medveten om att det inte minst gäller mitt eget landsting. Stockholms län växer snabbt med motsvarande Norrköpings kommun invånarantal vart fjärde år. Och under det senaste decenniet har inte antalet vårdplats ökat nämnvärt. Men…… det kommer att behöva handla om mer än att enbart öka antalet vårdplatser. Det behöver ske planerat och det behöver ske i relation till identifierat och väl beskrivet vårdbehov. Om vi då börjar med att konstatera, att alldeles för många personer skrivs ut från akutsjukhusen och geriatriska kliniker innan vårdkedjan kompletterats med nödvändig eller tillräcklig rehabilitering för att livet ska kunna fortsätta i eget hem, särskilt boende eller vad som kan vara aktuellt. Alldeles för ofta händer det, att behov av nya akuta insatser i sjukhus eller inom geriatrik gör sig gällande just av det skälet att den förra vårdepisoden avslutades för tidigt.Varje gång jag tar upp frågan om en ny och förstärkt vårdinriktning med en beslutsam satsning på rehabilitering, så får jag allt tydligare och bredare stöd från vårdens ledningar och medarbetare. Hittills har inte det politiska stöder varit lika tydligt. Med denna inriktning kommer vårdplatser att kunna erbjudas utan egentligt utökning. Om man till detta lägger ett tillgodoseende av bristen i antal äldreboenden i kommunerna, som gör att alldeles för många äldre patienter blir kvar på sjukhusen och i geriatriken, så ökar också antalet vårdplatser. Och så blir vården säkrare i alla avseenden.Jag vill vara med och flytta fokus från enögda satsningar på tillgänglighet, ofta till gagn för personer som sällan är sjuka men med starka röster, till en inriktning på helande länkar i en komplett vårdkedja.

Ett tänkvärt citat: “There is an immeasurable distance between late and too late. “Og Mandino

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare:

www.kristdemokraterna.se/stignyman ]

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin