Fler vårdplatser, bättre och säkrare vård med ny inriktning

Jag blir mer och mer övertygad om att nästa steg i en beslutsam inriktning av hälso- och sjukvården måste handla om helande länkar i en komplett vårdkedja. Under flera valperioder har vi haft fokus på förbättrad tillgänglighet, vilket är bra. Vi har delat på kömiljarder, det är också bra. Då och då och ganska ofta ger många av oss uttryck för att det behövs fler vårdplatser. Och jag är medveten om att det inte minst gäller mitt eget landsting. Stockholms län växer snabbt med motsvarande Norrköpings kommun invånarantal vart fjärde år. Och under det senaste decenniet har inte antalet vårdplats ökat nämnvärt. Men…… det kommer att behöva handla om mer än att enbart öka antalet vårdplatser. Det behöver ske planerat och det behöver ske i relation till identifierat och väl beskrivet vårdbehov. Om vi då börjar med att konstatera, att alldeles för många personer skrivs ut från akutsjukhusen och geriatriska kliniker innan vårdkedjan kompletterats med nödvändig eller tillräcklig rehabilitering för att livet ska kunna fortsätta i eget hem, särskilt boende eller vad som kan vara aktuellt. Alldeles för ofta händer det, att behov av nya akuta insatser i sjukhus eller inom geriatrik gör sig gällande just av det skälet att den förra vårdepisoden avslutades för tidigt.Varje gång jag tar upp frågan om en ny och förstärkt vårdinriktning med en beslutsam satsning på rehabilitering, så får jag allt tydligare och bredare stöd från vårdens ledningar och medarbetare. Hittills har inte det politiska stöder varit lika tydligt. Med denna inriktning kommer vårdplatser att kunna erbjudas utan egentligt utökning. Om man till detta lägger ett tillgodoseende av bristen i antal äldreboenden i kommunerna, som gör att alldeles för många äldre patienter blir kvar på sjukhusen och i geriatriken, så ökar också antalet vårdplatser. Och så blir vården säkrare i alla avseenden.Jag vill vara med och flytta fokus från enögda satsningar på tillgänglighet, ofta till gagn för personer som sällan är sjuka men med starka röster, till en inriktning på helande länkar i en komplett vårdkedja.

Ett tänkvärt citat: “There is an immeasurable distance between late and too late. “Og Mandino

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare:

www.kristdemokraterna.se/stignyman ]

Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer