Fler vårdplatser, bättre och säkrare vård med ny inriktning

Jag blir mer och mer övertygad om att nästa steg i en beslutsam inriktning av hälso- och sjukvården måste handla om helande länkar i en komplett vårdkedja. Under flera valperioder har vi haft fokus på förbättrad tillgänglighet, vilket är bra. Vi har delat på kömiljarder, det är också bra. Då och då och ganska ofta ger många av oss uttryck för att det behövs fler vårdplatser. Och jag är medveten om att det inte minst gäller mitt eget landsting. Stockholms län växer snabbt med motsvarande Norrköpings kommun invånarantal vart fjärde år. Och under det senaste decenniet har inte antalet vårdplats ökat nämnvärt. Men…… det kommer att behöva handla om mer än att enbart öka antalet vårdplatser. Det behöver ske planerat och det behöver ske i relation till identifierat och väl beskrivet vårdbehov. Om vi då börjar med att konstatera, att alldeles för många personer skrivs ut från akutsjukhusen och geriatriska kliniker innan vårdkedjan kompletterats med nödvändig eller tillräcklig rehabilitering för att livet ska kunna fortsätta i eget hem, särskilt boende eller vad som kan vara aktuellt. Alldeles för ofta händer det, att behov av nya akuta insatser i sjukhus eller inom geriatrik gör sig gällande just av det skälet att den förra vårdepisoden avslutades för tidigt.Varje gång jag tar upp frågan om en ny och förstärkt vårdinriktning med en beslutsam satsning på rehabilitering, så får jag allt tydligare och bredare stöd från vårdens ledningar och medarbetare. Hittills har inte det politiska stöder varit lika tydligt. Med denna inriktning kommer vårdplatser att kunna erbjudas utan egentligt utökning. Om man till detta lägger ett tillgodoseende av bristen i antal äldreboenden i kommunerna, som gör att alldeles för många äldre patienter blir kvar på sjukhusen och i geriatriken, så ökar också antalet vårdplatser. Och så blir vården säkrare i alla avseenden.Jag vill vara med och flytta fokus från enögda satsningar på tillgänglighet, ofta till gagn för personer som sällan är sjuka men med starka röster, till en inriktning på helande länkar i en komplett vårdkedja.

Ett tänkvärt citat: “There is an immeasurable distance between late and too late. “Og Mandino

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare:

www.kristdemokraterna.se/stignyman ]

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin