Fler vårdplatser, bättre och säkrare vård med ny inriktning

Jag blir mer och mer övertygad om att nästa steg i en beslutsam inriktning av hälso- och sjukvården måste handla om helande länkar i en komplett vårdkedja. Under flera valperioder har vi haft fokus på förbättrad tillgänglighet, vilket är bra. Vi har delat på kömiljarder, det är också bra. Då och då och ganska ofta ger många av oss uttryck för att det behövs fler vårdplatser. Och jag är medveten om att det inte minst gäller mitt eget landsting. Stockholms län växer snabbt med motsvarande Norrköpings kommun invånarantal vart fjärde år. Och under det senaste decenniet har inte antalet vårdplats ökat nämnvärt. Men…… det kommer att behöva handla om mer än att enbart öka antalet vårdplatser. Det behöver ske planerat och det behöver ske i relation till identifierat och väl beskrivet vårdbehov. Om vi då börjar med att konstatera, att alldeles för många personer skrivs ut från akutsjukhusen och geriatriska kliniker innan vårdkedjan kompletterats med nödvändig eller tillräcklig rehabilitering för att livet ska kunna fortsätta i eget hem, särskilt boende eller vad som kan vara aktuellt. Alldeles för ofta händer det, att behov av nya akuta insatser i sjukhus eller inom geriatrik gör sig gällande just av det skälet att den förra vårdepisoden avslutades för tidigt.Varje gång jag tar upp frågan om en ny och förstärkt vårdinriktning med en beslutsam satsning på rehabilitering, så får jag allt tydligare och bredare stöd från vårdens ledningar och medarbetare. Hittills har inte det politiska stöder varit lika tydligt. Med denna inriktning kommer vårdplatser att kunna erbjudas utan egentligt utökning. Om man till detta lägger ett tillgodoseende av bristen i antal äldreboenden i kommunerna, som gör att alldeles för många äldre patienter blir kvar på sjukhusen och i geriatriken, så ökar också antalet vårdplatser. Och så blir vården säkrare i alla avseenden.Jag vill vara med och flytta fokus från enögda satsningar på tillgänglighet, ofta till gagn för personer som sällan är sjuka men med starka röster, till en inriktning på helande länkar i en komplett vårdkedja.

Ett tänkvärt citat: “There is an immeasurable distance between late and too late. “Og Mandino

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare:

www.kristdemokraterna.se/stignyman ]

Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin