Flera nya pendelbåtslinjer under ombyggnationen av Slussen

– För SL:s resenärer som reser via Slussen är det nödvändigt att kollektivtrafiken ska rulla på som vanligt trots de kommande ombyggnationerna. Allianspartierna i trafiknämnden ser därför positivt på möjligheten att under byggtiden avlasta Slussen med hjälp av båttrafik på både Saltsjön och i Mälaren, och anser därför att pendelbåtsalternativen måste utredas ytterligare, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Förutom att förstärka den nuvarande pendelbåtstrafiken mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybroviken behövas helt nya pendelbåtslinjer som kan avlasta bustrafiken främst från Nacka och Värmdö, fortsätter Michael Stjernström.

– Ett intressant förslag är att ta bussresenärer från Orminge och Värmdö till Telegrafberget för vidare färd med pendelbåt mot Frihamnen, Ropsten eller Nybroviken, säger Michael Stjernström.

– För att ge framtidens pendelbåtstrafik goda förutsättningar att utvecklas behöver även bergbanan i Nacka Strand ersättas med en rulltrappa så att snabba och smidiga byten mellan buss och pendelbåt blir möjliga, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:

Framtidens nya Slussen planeras att stå färdig kring år 2020. Den byggs för att bli en mer effektiv och trygg knutpunkt, men också en attraktiv mötesplats där det unika läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Beslutet om Slussen ger möjlighet till förbättrade kommunikationer för både bussar, spårtrafik, cyklar och pendelbåtstrafik, samtidigt som möjligheterna för gångtrafikanter förbättras avsevärt.

Allianspartierna lade på trafiknämnden den 5 februari 2013 ett särskilt uttalande där de framhåller att det är viktigt att utreda vidare hur pendelbåtstrafik kan avlasta Slussen under byggtiden. Exempelvis bör en anslutning till Saltsjöbanan, en förbindelse mellan Norr- och Söder Mälarstrand samt ytterligare pendelbåtsanslutningar som underlättar för resenärer från Nacka och Värmdö.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin