Flera nya pendelbåtslinjer under ombyggnationen av Slussen

– För SL:s resenärer som reser via Slussen är det nödvändigt att kollektivtrafiken ska rulla på som vanligt trots de kommande ombyggnationerna. Allianspartierna i trafiknämnden ser därför positivt på möjligheten att under byggtiden avlasta Slussen med hjälp av båttrafik på både Saltsjön och i Mälaren, och anser därför att pendelbåtsalternativen måste utredas ytterligare, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Förutom att förstärka den nuvarande pendelbåtstrafiken mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybroviken behövas helt nya pendelbåtslinjer som kan avlasta bustrafiken främst från Nacka och Värmdö, fortsätter Michael Stjernström.

– Ett intressant förslag är att ta bussresenärer från Orminge och Värmdö till Telegrafberget för vidare färd med pendelbåt mot Frihamnen, Ropsten eller Nybroviken, säger Michael Stjernström.

– För att ge framtidens pendelbåtstrafik goda förutsättningar att utvecklas behöver även bergbanan i Nacka Strand ersättas med en rulltrappa så att snabba och smidiga byten mellan buss och pendelbåt blir möjliga, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:

Framtidens nya Slussen planeras att stå färdig kring år 2020. Den byggs för att bli en mer effektiv och trygg knutpunkt, men också en attraktiv mötesplats där det unika läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Beslutet om Slussen ger möjlighet till förbättrade kommunikationer för både bussar, spårtrafik, cyklar och pendelbåtstrafik, samtidigt som möjligheterna för gångtrafikanter förbättras avsevärt.

Allianspartierna lade på trafiknämnden den 5 februari 2013 ett särskilt uttalande där de framhåller att det är viktigt att utreda vidare hur pendelbåtstrafik kan avlasta Slussen under byggtiden. Exempelvis bör en anslutning till Saltsjöbanan, en förbindelse mellan Norr- och Söder Mälarstrand samt ytterligare pendelbåtsanslutningar som underlättar för resenärer från Nacka och Värmdö.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin