Flera nya pendelbåtslinjer under ombyggnationen av Slussen

– För SL:s resenärer som reser via Slussen är det nödvändigt att kollektivtrafiken ska rulla på som vanligt trots de kommande ombyggnationerna. Allianspartierna i trafiknämnden ser därför positivt på möjligheten att under byggtiden avlasta Slussen med hjälp av båttrafik på både Saltsjön och i Mälaren, och anser därför att pendelbåtsalternativen måste utredas ytterligare, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Förutom att förstärka den nuvarande pendelbåtstrafiken mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybroviken behövas helt nya pendelbåtslinjer som kan avlasta bustrafiken främst från Nacka och Värmdö, fortsätter Michael Stjernström.

– Ett intressant förslag är att ta bussresenärer från Orminge och Värmdö till Telegrafberget för vidare färd med pendelbåt mot Frihamnen, Ropsten eller Nybroviken, säger Michael Stjernström.

– För att ge framtidens pendelbåtstrafik goda förutsättningar att utvecklas behöver även bergbanan i Nacka Strand ersättas med en rulltrappa så att snabba och smidiga byten mellan buss och pendelbåt blir möjliga, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:

Framtidens nya Slussen planeras att stå färdig kring år 2020. Den byggs för att bli en mer effektiv och trygg knutpunkt, men också en attraktiv mötesplats där det unika läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Beslutet om Slussen ger möjlighet till förbättrade kommunikationer för både bussar, spårtrafik, cyklar och pendelbåtstrafik, samtidigt som möjligheterna för gångtrafikanter förbättras avsevärt.

Allianspartierna lade på trafiknämnden den 5 februari 2013 ett särskilt uttalande där de framhåller att det är viktigt att utreda vidare hur pendelbåtstrafik kan avlasta Slussen under byggtiden. Exempelvis bör en anslutning till Saltsjöbanan, en förbindelse mellan Norr- och Söder Mälarstrand samt ytterligare pendelbåtsanslutningar som underlättar för resenärer från Nacka och Värmdö.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin