Flera nya pendelbåtslinjer under ombyggnationen av Slussen

– För SL:s resenärer som reser via Slussen är det nödvändigt att kollektivtrafiken ska rulla på som vanligt trots de kommande ombyggnationerna. Allianspartierna i trafiknämnden ser därför positivt på möjligheten att under byggtiden avlasta Slussen med hjälp av båttrafik på både Saltsjön och i Mälaren, och anser därför att pendelbåtsalternativen måste utredas ytterligare, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Förutom att förstärka den nuvarande pendelbåtstrafiken mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka Strand och Nybroviken behövas helt nya pendelbåtslinjer som kan avlasta bustrafiken främst från Nacka och Värmdö, fortsätter Michael Stjernström.

– Ett intressant förslag är att ta bussresenärer från Orminge och Värmdö till Telegrafberget för vidare färd med pendelbåt mot Frihamnen, Ropsten eller Nybroviken, säger Michael Stjernström.

– För att ge framtidens pendelbåtstrafik goda förutsättningar att utvecklas behöver även bergbanan i Nacka Strand ersättas med en rulltrappa så att snabba och smidiga byten mellan buss och pendelbåt blir möjliga, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:

Framtidens nya Slussen planeras att stå färdig kring år 2020. Den byggs för att bli en mer effektiv och trygg knutpunkt, men också en attraktiv mötesplats där det unika läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara. Beslutet om Slussen ger möjlighet till förbättrade kommunikationer för både bussar, spårtrafik, cyklar och pendelbåtstrafik, samtidigt som möjligheterna för gångtrafikanter förbättras avsevärt.

Allianspartierna lade på trafiknämnden den 5 februari 2013 ett särskilt uttalande där de framhåller att det är viktigt att utreda vidare hur pendelbåtstrafik kan avlasta Slussen under byggtiden. Exempelvis bör en anslutning till Saltsjöbanan, en förbindelse mellan Norr- och Söder Mälarstrand samt ytterligare pendelbåtsanslutningar som underlättar för resenärer från Nacka och Värmdö.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer