Folkpartiet slår in öppna dörrar om pendeltågen

Folkpartiet slår med sin debattartikel (Ny pendellinje bör fortsätta till Södertörn, SvD 120328) in öppna dörrar eftersom landstingets trafiknämnd i stor enighet redan under tisdagen hade beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan. Jag har själv länge arbetat för att pendeln till Uppsala och Arlanda ska gå till Flemingsberg/Tumba, men är långt ifrån ensam utan kan även nämna till exempel Lennart Kalderén (M) och Erika Ullberg (S) som drivande i frågan. Att försöka göra en partifråga av något som det finns en bred samsyn kring känns tämligen onödigt.

Vi kristdemokrater ser det som en framgång att cirka 15 nya pendeltågsavgångar i vardera riktningen nu enligt planerna kommer att trafikera sträckan Tumba-Uppsala under högtrafik, med stopp vid Arlanda flygplats. Enkla och smidiga transporter kommer att bidra till ett ökat kollektivtrafikresande för flygresenärer utmed linjen. Ännu mer påtagligt kommer det naturligtvis att bli på sträckan Älvsjö-Upplands Väsby där resenärerna nu kommer att få tillgång till direkttåg till Arlanda från morgon till kväll.

För att ytterligare stärka kollektivtrafikens attraktionskraft som alternativ för Arlanda-resenärer bör spårförbindelser även från andra delar av Stor-Stockholm utredas. Kristdemokraterna vill se en utredning av Norrortsbanan, en järnväg mellan Barkarby och Täby, som bland annat skulle öppna nya möjligheter för snabba tågförbindelser till Arlanda såväl från Jakobsberg/Barkarby via Kista som från Täby. Bedömningen har gjorts att restiden från såväl Täby som Barkarby skulle kunna vara så låg som 20 minuter, vilket skulle kunna göra tåget till ett mycket attraktivt alternativ till bilen för många flygresenärer. Norrortsbanan skulle även vara en viktig kugge i arbetet för förbättrade tvärförbindelser i Stockholmsregionen genom att den skulle förbinda tre av de nya stadskärnor som pekats ut i den regionala utvecklingsplanen. För Täbys del skulle den också kunna ge en förbindelse till Stockholm C som bara tar 15 minuter.

En förutsättning för alla satsningar på tågtrafik till Arlanda är naturligtvis att en överenskommelse sluts med A-train, som äger rälsen till flygplatsen och kör Arlanda Express. Det vore rimligt att en lösning för ny pendeltågstrafik till Arlanda även innefattade medfinansiering från statliga Swedavia, som driver flygplatsen och har ett krav på sig att minska utsläppen. Vill de nå verklig effekt bör de göra gemensam sak med SL och satsa på den mest miljövänliga kollektivtrafiken – tågen.

Karl Henriksson (KD),
Ersättare i trafiknämnden


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin