Folkpartiet slår in öppna dörrar om pendeltågen

Folkpartiet slår med sin debattartikel (Ny pendellinje bör fortsätta till Södertörn, SvD 120328) in öppna dörrar eftersom landstingets trafiknämnd i stor enighet redan under tisdagen hade beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan. Jag har själv länge arbetat för att pendeln till Uppsala och Arlanda ska gå till Flemingsberg/Tumba, men är långt ifrån ensam utan kan även nämna till exempel Lennart Kalderén (M) och Erika Ullberg (S) som drivande i frågan. Att försöka göra en partifråga av något som det finns en bred samsyn kring känns tämligen onödigt.

Vi kristdemokrater ser det som en framgång att cirka 15 nya pendeltågsavgångar i vardera riktningen nu enligt planerna kommer att trafikera sträckan Tumba-Uppsala under högtrafik, med stopp vid Arlanda flygplats. Enkla och smidiga transporter kommer att bidra till ett ökat kollektivtrafikresande för flygresenärer utmed linjen. Ännu mer påtagligt kommer det naturligtvis att bli på sträckan Älvsjö-Upplands Väsby där resenärerna nu kommer att få tillgång till direkttåg till Arlanda från morgon till kväll.

För att ytterligare stärka kollektivtrafikens attraktionskraft som alternativ för Arlanda-resenärer bör spårförbindelser även från andra delar av Stor-Stockholm utredas. Kristdemokraterna vill se en utredning av Norrortsbanan, en järnväg mellan Barkarby och Täby, som bland annat skulle öppna nya möjligheter för snabba tågförbindelser till Arlanda såväl från Jakobsberg/Barkarby via Kista som från Täby. Bedömningen har gjorts att restiden från såväl Täby som Barkarby skulle kunna vara så låg som 20 minuter, vilket skulle kunna göra tåget till ett mycket attraktivt alternativ till bilen för många flygresenärer. Norrortsbanan skulle även vara en viktig kugge i arbetet för förbättrade tvärförbindelser i Stockholmsregionen genom att den skulle förbinda tre av de nya stadskärnor som pekats ut i den regionala utvecklingsplanen. För Täbys del skulle den också kunna ge en förbindelse till Stockholm C som bara tar 15 minuter.

En förutsättning för alla satsningar på tågtrafik till Arlanda är naturligtvis att en överenskommelse sluts med A-train, som äger rälsen till flygplatsen och kör Arlanda Express. Det vore rimligt att en lösning för ny pendeltågstrafik till Arlanda även innefattade medfinansiering från statliga Swedavia, som driver flygplatsen och har ett krav på sig att minska utsläppen. Vill de nå verklig effekt bör de göra gemensam sak med SL och satsa på den mest miljövänliga kollektivtrafiken – tågen.

Karl Henriksson (KD),
Ersättare i trafiknämnden


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin