Folkpartiet slår in öppna dörrar om pendeltågen

Folkpartiet slår med sin debattartikel (Ny pendellinje bör fortsätta till Södertörn, SvD 120328) in öppna dörrar eftersom landstingets trafiknämnd i stor enighet redan under tisdagen hade beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan. Jag har själv länge arbetat för att pendeln till Uppsala och Arlanda ska gå till Flemingsberg/Tumba, men är långt ifrån ensam utan kan även nämna till exempel Lennart Kalderén (M) och Erika Ullberg (S) som drivande i frågan. Att försöka göra en partifråga av något som det finns en bred samsyn kring känns tämligen onödigt.

Vi kristdemokrater ser det som en framgång att cirka 15 nya pendeltågsavgångar i vardera riktningen nu enligt planerna kommer att trafikera sträckan Tumba-Uppsala under högtrafik, med stopp vid Arlanda flygplats. Enkla och smidiga transporter kommer att bidra till ett ökat kollektivtrafikresande för flygresenärer utmed linjen. Ännu mer påtagligt kommer det naturligtvis att bli på sträckan Älvsjö-Upplands Väsby där resenärerna nu kommer att få tillgång till direkttåg till Arlanda från morgon till kväll.

För att ytterligare stärka kollektivtrafikens attraktionskraft som alternativ för Arlanda-resenärer bör spårförbindelser även från andra delar av Stor-Stockholm utredas. Kristdemokraterna vill se en utredning av Norrortsbanan, en järnväg mellan Barkarby och Täby, som bland annat skulle öppna nya möjligheter för snabba tågförbindelser till Arlanda såväl från Jakobsberg/Barkarby via Kista som från Täby. Bedömningen har gjorts att restiden från såväl Täby som Barkarby skulle kunna vara så låg som 20 minuter, vilket skulle kunna göra tåget till ett mycket attraktivt alternativ till bilen för många flygresenärer. Norrortsbanan skulle även vara en viktig kugge i arbetet för förbättrade tvärförbindelser i Stockholmsregionen genom att den skulle förbinda tre av de nya stadskärnor som pekats ut i den regionala utvecklingsplanen. För Täbys del skulle den också kunna ge en förbindelse till Stockholm C som bara tar 15 minuter.

En förutsättning för alla satsningar på tågtrafik till Arlanda är naturligtvis att en överenskommelse sluts med A-train, som äger rälsen till flygplatsen och kör Arlanda Express. Det vore rimligt att en lösning för ny pendeltågstrafik till Arlanda även innefattade medfinansiering från statliga Swedavia, som driver flygplatsen och har ett krav på sig att minska utsläppen. Vill de nå verklig effekt bör de göra gemensam sak med SL och satsa på den mest miljövänliga kollektivtrafiken – tågen.

Karl Henriksson (KD),
Ersättare i trafiknämnden


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin