Folkpartiet slår in öppna dörrar om pendeltågen

Folkpartiet slår med sin debattartikel (Ny pendellinje bör fortsätta till Södertörn, SvD 120328) in öppna dörrar eftersom landstingets trafiknämnd i stor enighet redan under tisdagen hade beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan. Jag har själv länge arbetat för att pendeln till Uppsala och Arlanda ska gå till Flemingsberg/Tumba, men är långt ifrån ensam utan kan även nämna till exempel Lennart Kalderén (M) och Erika Ullberg (S) som drivande i frågan. Att försöka göra en partifråga av något som det finns en bred samsyn kring känns tämligen onödigt.

Vi kristdemokrater ser det som en framgång att cirka 15 nya pendeltågsavgångar i vardera riktningen nu enligt planerna kommer att trafikera sträckan Tumba-Uppsala under högtrafik, med stopp vid Arlanda flygplats. Enkla och smidiga transporter kommer att bidra till ett ökat kollektivtrafikresande för flygresenärer utmed linjen. Ännu mer påtagligt kommer det naturligtvis att bli på sträckan Älvsjö-Upplands Väsby där resenärerna nu kommer att få tillgång till direkttåg till Arlanda från morgon till kväll.

För att ytterligare stärka kollektivtrafikens attraktionskraft som alternativ för Arlanda-resenärer bör spårförbindelser även från andra delar av Stor-Stockholm utredas. Kristdemokraterna vill se en utredning av Norrortsbanan, en järnväg mellan Barkarby och Täby, som bland annat skulle öppna nya möjligheter för snabba tågförbindelser till Arlanda såväl från Jakobsberg/Barkarby via Kista som från Täby. Bedömningen har gjorts att restiden från såväl Täby som Barkarby skulle kunna vara så låg som 20 minuter, vilket skulle kunna göra tåget till ett mycket attraktivt alternativ till bilen för många flygresenärer. Norrortsbanan skulle även vara en viktig kugge i arbetet för förbättrade tvärförbindelser i Stockholmsregionen genom att den skulle förbinda tre av de nya stadskärnor som pekats ut i den regionala utvecklingsplanen. För Täbys del skulle den också kunna ge en förbindelse till Stockholm C som bara tar 15 minuter.

En förutsättning för alla satsningar på tågtrafik till Arlanda är naturligtvis att en överenskommelse sluts med A-train, som äger rälsen till flygplatsen och kör Arlanda Express. Det vore rimligt att en lösning för ny pendeltågstrafik till Arlanda även innefattade medfinansiering från statliga Swedavia, som driver flygplatsen och har ett krav på sig att minska utsläppen. Vill de nå verklig effekt bör de göra gemensam sak med SL och satsa på den mest miljövänliga kollektivtrafiken – tågen.

Karl Henriksson (KD),
Ersättare i trafiknämnden


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer