Föråldrad syn på pendelbåtar

Konceptbild på framtida pendelbåt. Foto: SSPA

Kristdemokraterna berättade i juli om hur pendelbåtar kan ge snabba genvägar för stockholmare som pendlar till sina arbeten. I dag bemöter Stig Nyman, Michael Stjernström och Karl Henriksson kritiken mot Kristdemokraternas förslag. I en artikel på Svenska Dagbladets debattsida konstaterar de att det i debatten förekommer en föråldrad syn på kollektivtrafik till sjöss. Så här skriver de i debattartikeln:

Föråldrad syn på kollektivtrafik till sjöss

Lars H Nilsson och Juhan Grunefeldt väsnas över mycket (Brännpunkt 7/8). Deras artikel handlar mer om dåtid än om framtidens pendelbåtstrafik och innehåller förutom felaktiga påståenden en föråldrad syn på kollektivtrafik till sjöss.

Kristdemokraterna var initiativtagare till att Sjövägens pendelbåtstrafik mellan Nybroplan, Nacka, Lidingö och Frihamnen blev en del av SL-trafiken. Pendelbåtstrafiken förkortar restiden med upp till 39 minuter enkel väg mellan Lidingö och Nacka. Sjövägen är en ny tvärförbindelse och snabbaste sättet att resa över Saltsjön i jämförelse med alla byten som resenärerna annars behöver göra mellan spårväg, tunnelbana och buss via Stockholms city. Det är därför inte konstigt att resandet på 2,5 år har ökat med nära 500 procent.

Vi vill skapa en attraktiv kollektivtrafik på Stockholms vattenvägar och snabbgående pendelbåtar som nästintill halverar restiden mellan Ekerö och centrala Stockholm ser vi som ett första steg. Det behövs både fartyg som är lämpliga för sommar- respektive vintertrafik. Syftet med pendelbåtstrafik är att förkorta restider och få fler att ställa bilen till förmån för kollektivtrafiken. Att öka andelen som åker kollektivt är en viktig insats för miljön.

Lars H Nilsson och Juhan Grunefeldt kan vara förvissade om att Kristdemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för en förbättrad skärgårdstrafik. De som bor, verkar samt besöker skärgården behöver en modern skärgårdstrafik som har en god turtäthet och trafikeras både av stora och mindre fartyg. Skärgårdstrafiken skall förbättras – inte försämras och det är syftet med upphandlingen.

STIG NYMAN (KD)
landstingsråd, gruppledare Stockholms läns landsting

MICHAEL STJERNSTRÖM (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

Om du vill veta mer om förslaget har Sveriges televisions ABC-nyheter intervjuat Karl Henriksson. Se inslaget här.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin