Föråldrad syn på pendelbåtar

Konceptbild på framtida pendelbåt. Foto: SSPA

Kristdemokraterna berättade i juli om hur pendelbåtar kan ge snabba genvägar för stockholmare som pendlar till sina arbeten. I dag bemöter Stig Nyman, Michael Stjernström och Karl Henriksson kritiken mot Kristdemokraternas förslag. I en artikel på Svenska Dagbladets debattsida konstaterar de att det i debatten förekommer en föråldrad syn på kollektivtrafik till sjöss. Så här skriver de i debattartikeln:

Föråldrad syn på kollektivtrafik till sjöss

Lars H Nilsson och Juhan Grunefeldt väsnas över mycket (Brännpunkt 7/8). Deras artikel handlar mer om dåtid än om framtidens pendelbåtstrafik och innehåller förutom felaktiga påståenden en föråldrad syn på kollektivtrafik till sjöss.

Kristdemokraterna var initiativtagare till att Sjövägens pendelbåtstrafik mellan Nybroplan, Nacka, Lidingö och Frihamnen blev en del av SL-trafiken. Pendelbåtstrafiken förkortar restiden med upp till 39 minuter enkel väg mellan Lidingö och Nacka. Sjövägen är en ny tvärförbindelse och snabbaste sättet att resa över Saltsjön i jämförelse med alla byten som resenärerna annars behöver göra mellan spårväg, tunnelbana och buss via Stockholms city. Det är därför inte konstigt att resandet på 2,5 år har ökat med nära 500 procent.

Vi vill skapa en attraktiv kollektivtrafik på Stockholms vattenvägar och snabbgående pendelbåtar som nästintill halverar restiden mellan Ekerö och centrala Stockholm ser vi som ett första steg. Det behövs både fartyg som är lämpliga för sommar- respektive vintertrafik. Syftet med pendelbåtstrafik är att förkorta restider och få fler att ställa bilen till förmån för kollektivtrafiken. Att öka andelen som åker kollektivt är en viktig insats för miljön.

Lars H Nilsson och Juhan Grunefeldt kan vara förvissade om att Kristdemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för en förbättrad skärgårdstrafik. De som bor, verkar samt besöker skärgården behöver en modern skärgårdstrafik som har en god turtäthet och trafikeras både av stora och mindre fartyg. Skärgårdstrafiken skall förbättras – inte försämras och det är syftet med upphandlingen.

STIG NYMAN (KD)
landstingsråd, gruppledare Stockholms läns landsting

MICHAEL STJERNSTRÖM (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

Om du vill veta mer om förslaget har Sveriges televisions ABC-nyheter intervjuat Karl Henriksson. Se inslaget här.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer