Föråldrad syn på pendelbåtar

Konceptbild på framtida pendelbåt. Foto: SSPA

Kristdemokraterna berättade i juli om hur pendelbåtar kan ge snabba genvägar för stockholmare som pendlar till sina arbeten. I dag bemöter Stig Nyman, Michael Stjernström och Karl Henriksson kritiken mot Kristdemokraternas förslag. I en artikel på Svenska Dagbladets debattsida konstaterar de att det i debatten förekommer en föråldrad syn på kollektivtrafik till sjöss. Så här skriver de i debattartikeln:

Föråldrad syn på kollektivtrafik till sjöss

Lars H Nilsson och Juhan Grunefeldt väsnas över mycket (Brännpunkt 7/8). Deras artikel handlar mer om dåtid än om framtidens pendelbåtstrafik och innehåller förutom felaktiga påståenden en föråldrad syn på kollektivtrafik till sjöss.

Kristdemokraterna var initiativtagare till att Sjövägens pendelbåtstrafik mellan Nybroplan, Nacka, Lidingö och Frihamnen blev en del av SL-trafiken. Pendelbåtstrafiken förkortar restiden med upp till 39 minuter enkel väg mellan Lidingö och Nacka. Sjövägen är en ny tvärförbindelse och snabbaste sättet att resa över Saltsjön i jämförelse med alla byten som resenärerna annars behöver göra mellan spårväg, tunnelbana och buss via Stockholms city. Det är därför inte konstigt att resandet på 2,5 år har ökat med nära 500 procent.

Vi vill skapa en attraktiv kollektivtrafik på Stockholms vattenvägar och snabbgående pendelbåtar som nästintill halverar restiden mellan Ekerö och centrala Stockholm ser vi som ett första steg. Det behövs både fartyg som är lämpliga för sommar- respektive vintertrafik. Syftet med pendelbåtstrafik är att förkorta restider och få fler att ställa bilen till förmån för kollektivtrafiken. Att öka andelen som åker kollektivt är en viktig insats för miljön.

Lars H Nilsson och Juhan Grunefeldt kan vara förvissade om att Kristdemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för en förbättrad skärgårdstrafik. De som bor, verkar samt besöker skärgården behöver en modern skärgårdstrafik som har en god turtäthet och trafikeras både av stora och mindre fartyg. Skärgårdstrafiken skall förbättras – inte försämras och det är syftet med upphandlingen.

STIG NYMAN (KD)
landstingsråd, gruppledare Stockholms läns landsting

MICHAEL STJERNSTRÖM (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden Stockholms läns landsting

Om du vill veta mer om förslaget har Sveriges televisions ABC-nyheter intervjuat Karl Henriksson. Se inslaget här.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin