Förändringar i skärgården – inte försämringar

M/S Västan. Foto: Christer Lundin/Waxholmsbolaget

De senaste dagarna har flera medier rapporterat om den pågående jätteupphandlingen av skärgårdstrafiken. Den omfattar all trafik hos Waxholmsbolaget, såväl skärgårdstrafik som hamntrafik. Kristdemokraterna arbetar för att såväl fastboende som besökare ska kunna resa effektivt.

En del debattörer har kritiserat upphandlingen eftersom den innehåller förändringar. Här är en sak viktig att komma ihåg: Det är inte seriöst att förutsätta att alla förändringar som kan komma att ske innebär att trafiken blir sämre. Det är som att säga att dagens sjötrafik i alla avseenden är perfekt och optimal. Men så är inte fallet.

Genom pålitliga, punktliga, miljövänliga och effektiva transporter ska Waxholmsbolaget se till att både gods och passagerare kommer fram som utlovat. Som kristdemokrat anser jag att vi hela tiden måste anstränga oss för att förbättra sjötrafiken. Det innebär förändringar – inte försämringar.

Vi vill öka resenärsnyttan och utforma trafiken på ett mer kostnadseffektivt sätt än i dag. Det ska bli mer trafik för varje satsad skattekrona. Vi vill också göra trafiken smidigare för alla som bor, lever och verkar i skärgården. Tidtabeller, information och biljettsystem ska samordnas med kollektivtrafiken på land.

Den 27 augusti förväntas trafiknämnden att fatta beslut kring upphandlingen. Det är min förhoppning att alla inblandade arbetar för en god lösning så att Stockholm får ännu bättre trafik i skärgården.

Michael StjernströmMichael Stjernström (KD)
Trafiknämnden
Stockholms läns landsting


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin