Förändringar i skärgården – inte försämringar

M/S Västan. Foto: Christer Lundin/Waxholmsbolaget

De senaste dagarna har flera medier rapporterat om den pågående jätteupphandlingen av skärgårdstrafiken. Den omfattar all trafik hos Waxholmsbolaget, såväl skärgårdstrafik som hamntrafik. Kristdemokraterna arbetar för att såväl fastboende som besökare ska kunna resa effektivt.

En del debattörer har kritiserat upphandlingen eftersom den innehåller förändringar. Här är en sak viktig att komma ihåg: Det är inte seriöst att förutsätta att alla förändringar som kan komma att ske innebär att trafiken blir sämre. Det är som att säga att dagens sjötrafik i alla avseenden är perfekt och optimal. Men så är inte fallet.

Genom pålitliga, punktliga, miljövänliga och effektiva transporter ska Waxholmsbolaget se till att både gods och passagerare kommer fram som utlovat. Som kristdemokrat anser jag att vi hela tiden måste anstränga oss för att förbättra sjötrafiken. Det innebär förändringar – inte försämringar.

Vi vill öka resenärsnyttan och utforma trafiken på ett mer kostnadseffektivt sätt än i dag. Det ska bli mer trafik för varje satsad skattekrona. Vi vill också göra trafiken smidigare för alla som bor, lever och verkar i skärgården. Tidtabeller, information och biljettsystem ska samordnas med kollektivtrafiken på land.

Den 27 augusti förväntas trafiknämnden att fatta beslut kring upphandlingen. Det är min förhoppning att alla inblandade arbetar för en god lösning så att Stockholm får ännu bättre trafik i skärgården.

Michael StjernströmMichael Stjernström (KD)
Trafiknämnden
Stockholms läns landsting


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin