Förbättra skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken kan flyttas från Stockholm
Ledningen föreslår att båtarna startar i Vaxholm och Stavsnäs Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se Foto: Scanpix
Dagens Nyheter12 Apr 2012

○ När SL:S vd framförde sina tankar på ett Folkpartimöte i landstingshuset häromdagen blev stämningen klart irriterad. Folkpartiet skriver nu till trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm och ber honom stoppa tankarna innan de sätts på pränt i ett…read more…

Stockholm är byggt på öar. Stockholmsregionen består av minst 30 000 öar. Det är hög tid att vi nu blickar ut över världen och lär oss av de städer och regioner där kollektivtrafik till sjöss är likamed en kapacitetsstark kollektivtrafik. Göteborg och Hamburg är två framgångsrika exempel där kollektivtrafik via vatten har utvecklats till stor nytta för hela regioner.

Ambitionen med att upphandla ett helhetsansvar för Skärgårdstarfiken är från Kristdemokraternas sida att förbättra Skärgårdstrafiken och göra en effektiv kollektivtrafik.

Dagens utformning av Waxholmsbolaget har lett till stora frågetecken både vad gäller osund konkurrens mellan den av landstingets subventionerade skärgårdstrafiken och den kommersiella trafiken som bedrivs på enbart kommersiell basis. Waxholmsbolagets har idag ett delvis omodernt tonnage, täta tidtabellsskiften och turlinjer som leder till längre restider för resenärerna.
För Kristdemokraterna är det viktigt att förkorta restiderna för resenärerna och utveckla Skärgårdstrafiken. Den av landstinget subventionerade kollektivtrafiken ska välja de resvägar som förkortar restiden. För Skärgårdstrafikens del kan det leda till att långsamma båtlinjer kan komma att ersättas med mindre och effektiva pendelelbåtar till knutpunkter i skärgården, exempelvis till Stavsnäs och Vaxholm. Därifrån kan sedan expressbussar ta resenärerna vidare in mot Stockholms city eller andra regionala kärnor. En sådan utformning av skärgårdstrafiken kommer förbättra turtätheten och minska den totala restiden för skärgårdens resenärer och besökare.

Förändringen kommer även att öppna upp marknaden för privata rederier som på kommersiell basis vill utveckla chartertrafik eller restaurangbåtar till glädje både för boende och besökande i Skärgården.

Kristdemokraterna har även fått med sig Alliansen om att fortsätta utveckla pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vattenvägar. Nu måste vi fortsätta arbete med att modernisera skärgårdstrafiken och korta restiden för både boende och besökande i skärgården.

Michael Stjernström
Gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden
Stockholms läns landsting
Fd. vice ordförande för Waxholmsbolaget


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin