Förbättra skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken kan flyttas från Stockholm
Ledningen föreslår att båtarna startar i Vaxholm och Stavsnäs Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se Foto: Scanpix
Dagens Nyheter12 Apr 2012

○ När SL:S vd framförde sina tankar på ett Folkpartimöte i landstingshuset häromdagen blev stämningen klart irriterad. Folkpartiet skriver nu till trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm och ber honom stoppa tankarna innan de sätts på pränt i ett…read more…

Stockholm är byggt på öar. Stockholmsregionen består av minst 30 000 öar. Det är hög tid att vi nu blickar ut över världen och lär oss av de städer och regioner där kollektivtrafik till sjöss är likamed en kapacitetsstark kollektivtrafik. Göteborg och Hamburg är två framgångsrika exempel där kollektivtrafik via vatten har utvecklats till stor nytta för hela regioner.

Ambitionen med att upphandla ett helhetsansvar för Skärgårdstarfiken är från Kristdemokraternas sida att förbättra Skärgårdstrafiken och göra en effektiv kollektivtrafik.

Dagens utformning av Waxholmsbolaget har lett till stora frågetecken både vad gäller osund konkurrens mellan den av landstingets subventionerade skärgårdstrafiken och den kommersiella trafiken som bedrivs på enbart kommersiell basis. Waxholmsbolagets har idag ett delvis omodernt tonnage, täta tidtabellsskiften och turlinjer som leder till längre restider för resenärerna.
För Kristdemokraterna är det viktigt att förkorta restiderna för resenärerna och utveckla Skärgårdstrafiken. Den av landstinget subventionerade kollektivtrafiken ska välja de resvägar som förkortar restiden. För Skärgårdstrafikens del kan det leda till att långsamma båtlinjer kan komma att ersättas med mindre och effektiva pendelelbåtar till knutpunkter i skärgården, exempelvis till Stavsnäs och Vaxholm. Därifrån kan sedan expressbussar ta resenärerna vidare in mot Stockholms city eller andra regionala kärnor. En sådan utformning av skärgårdstrafiken kommer förbättra turtätheten och minska den totala restiden för skärgårdens resenärer och besökare.

Förändringen kommer även att öppna upp marknaden för privata rederier som på kommersiell basis vill utveckla chartertrafik eller restaurangbåtar till glädje både för boende och besökande i Skärgården.

Kristdemokraterna har även fått med sig Alliansen om att fortsätta utveckla pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vattenvägar. Nu måste vi fortsätta arbete med att modernisera skärgårdstrafiken och korta restiden för både boende och besökande i skärgården.

Michael Stjernström
Gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden
Stockholms läns landsting
Fd. vice ordförande för Waxholmsbolaget


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin