Förbättra skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken kan flyttas från Stockholm
Ledningen föreslår att båtarna startar i Vaxholm och Stavsnäs Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se Foto: Scanpix
Dagens Nyheter12 Apr 2012

○ När SL:S vd framförde sina tankar på ett Folkpartimöte i landstingshuset häromdagen blev stämningen klart irriterad. Folkpartiet skriver nu till trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm och ber honom stoppa tankarna innan de sätts på pränt i ett…read more…

Stockholm är byggt på öar. Stockholmsregionen består av minst 30 000 öar. Det är hög tid att vi nu blickar ut över världen och lär oss av de städer och regioner där kollektivtrafik till sjöss är likamed en kapacitetsstark kollektivtrafik. Göteborg och Hamburg är två framgångsrika exempel där kollektivtrafik via vatten har utvecklats till stor nytta för hela regioner.

Ambitionen med att upphandla ett helhetsansvar för Skärgårdstarfiken är från Kristdemokraternas sida att förbättra Skärgårdstrafiken och göra en effektiv kollektivtrafik.

Dagens utformning av Waxholmsbolaget har lett till stora frågetecken både vad gäller osund konkurrens mellan den av landstingets subventionerade skärgårdstrafiken och den kommersiella trafiken som bedrivs på enbart kommersiell basis. Waxholmsbolagets har idag ett delvis omodernt tonnage, täta tidtabellsskiften och turlinjer som leder till längre restider för resenärerna.
För Kristdemokraterna är det viktigt att förkorta restiderna för resenärerna och utveckla Skärgårdstrafiken. Den av landstinget subventionerade kollektivtrafiken ska välja de resvägar som förkortar restiden. För Skärgårdstrafikens del kan det leda till att långsamma båtlinjer kan komma att ersättas med mindre och effektiva pendelelbåtar till knutpunkter i skärgården, exempelvis till Stavsnäs och Vaxholm. Därifrån kan sedan expressbussar ta resenärerna vidare in mot Stockholms city eller andra regionala kärnor. En sådan utformning av skärgårdstrafiken kommer förbättra turtätheten och minska den totala restiden för skärgårdens resenärer och besökare.

Förändringen kommer även att öppna upp marknaden för privata rederier som på kommersiell basis vill utveckla chartertrafik eller restaurangbåtar till glädje både för boende och besökande i Skärgården.

Kristdemokraterna har även fått med sig Alliansen om att fortsätta utveckla pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vattenvägar. Nu måste vi fortsätta arbete med att modernisera skärgårdstrafiken och korta restiden för både boende och besökande i skärgården.

Michael Stjernström
Gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden
Stockholms läns landsting
Fd. vice ordförande för Waxholmsbolaget


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer