Föredömlig artikel om patientsäkerhet

Dagens samhälles föredömligt omfattande reportage sätter fokus på sjukvårdens absolut viktigaste fråga, patientsäkerheten. Personligen har jag arbetat med frågan, sen jag fick upp ögonen för patientsäkerhetsfrågan på en konferens 2001. Att uppskattningsvis mer än 600 personer avlider i Stockholms län på grund av misstag i vården är ett gigantiskt underbetyg. Under de senaste åren, när jag har haft ansvaret för frågan, så har vi introducerat en mycket populär årlig  patientsäkerhetskonferens för vårdens medarbetare, vi har tagit fram en informationsfilm om patientsäkerhet, vårt datasystem Händelsevis får ständigt fler enheter som rapporterar in riskfyllda händelser mm.  I Dagens Samhälle beskriver olika verksamhetschefer inom vården var de ser de största riskerna. Överlämning mellan olika vårdenheter, brist på vårdplatser och datasystem som inte kan kommunicera ses som stora problem. Jag delar denna bild, och samtliga dessa områden, jobbar vi aktivt med, men mycket mer måste göras. Jag vill utmana alla mina kollegor bland beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att hitta nyskapande sätt att ta oss an denna angelägna fråga. Jag vill inleda med ett konkret förslag. Idag får inte ambulanspersonal vidarebefordra information om patienten till nästa vårdgivare, om det är så att patienten inte är kontaktbar, men inte bedöms vara i ett livshotande tillstånd. Detta är helt oacceptabelt och Datainspektionen borde inte tillåtas att förhindra våra duktiga medarbetare från att göra sitt bästa för att rädda liv.

Stig Nyman
Kristdemokratiskt landstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer