Föredömlig artikel om patientsäkerhet

Dagens samhälles föredömligt omfattande reportage sätter fokus på sjukvårdens absolut viktigaste fråga, patientsäkerheten. Personligen har jag arbetat med frågan, sen jag fick upp ögonen för patientsäkerhetsfrågan på en konferens 2001. Att uppskattningsvis mer än 600 personer avlider i Stockholms län på grund av misstag i vården är ett gigantiskt underbetyg. Under de senaste åren, när jag har haft ansvaret för frågan, så har vi introducerat en mycket populär årlig  patientsäkerhetskonferens för vårdens medarbetare, vi har tagit fram en informationsfilm om patientsäkerhet, vårt datasystem Händelsevis får ständigt fler enheter som rapporterar in riskfyllda händelser mm.  I Dagens Samhälle beskriver olika verksamhetschefer inom vården var de ser de största riskerna. Överlämning mellan olika vårdenheter, brist på vårdplatser och datasystem som inte kan kommunicera ses som stora problem. Jag delar denna bild, och samtliga dessa områden, jobbar vi aktivt med, men mycket mer måste göras. Jag vill utmana alla mina kollegor bland beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att hitta nyskapande sätt att ta oss an denna angelägna fråga. Jag vill inleda med ett konkret förslag. Idag får inte ambulanspersonal vidarebefordra information om patienten till nästa vårdgivare, om det är så att patienten inte är kontaktbar, men inte bedöms vara i ett livshotande tillstånd. Detta är helt oacceptabelt och Datainspektionen borde inte tillåtas att förhindra våra duktiga medarbetare från att göra sitt bästa för att rädda liv.

Stig Nyman
Kristdemokratiskt landstingsråd


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin