Föredömlig artikel om patientsäkerhet

Dagens samhälles föredömligt omfattande reportage sätter fokus på sjukvårdens absolut viktigaste fråga, patientsäkerheten. Personligen har jag arbetat med frågan, sen jag fick upp ögonen för patientsäkerhetsfrågan på en konferens 2001. Att uppskattningsvis mer än 600 personer avlider i Stockholms län på grund av misstag i vården är ett gigantiskt underbetyg. Under de senaste åren, när jag har haft ansvaret för frågan, så har vi introducerat en mycket populär årlig  patientsäkerhetskonferens för vårdens medarbetare, vi har tagit fram en informationsfilm om patientsäkerhet, vårt datasystem Händelsevis får ständigt fler enheter som rapporterar in riskfyllda händelser mm.  I Dagens Samhälle beskriver olika verksamhetschefer inom vården var de ser de största riskerna. Överlämning mellan olika vårdenheter, brist på vårdplatser och datasystem som inte kan kommunicera ses som stora problem. Jag delar denna bild, och samtliga dessa områden, jobbar vi aktivt med, men mycket mer måste göras. Jag vill utmana alla mina kollegor bland beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att hitta nyskapande sätt att ta oss an denna angelägna fråga. Jag vill inleda med ett konkret förslag. Idag får inte ambulanspersonal vidarebefordra information om patienten till nästa vårdgivare, om det är så att patienten inte är kontaktbar, men inte bedöms vara i ett livshotande tillstånd. Detta är helt oacceptabelt och Datainspektionen borde inte tillåtas att förhindra våra duktiga medarbetare från att göra sitt bästa för att rädda liv.

Stig Nyman
Kristdemokratiskt landstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin