Förläng tunnelbanan till Älvsjö

Tunnelbana. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

Pressmeddelande
Stockholm den 17 februari 2014

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting vill förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö. Stockholmsöverenskommelsen, som både kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige beslutar om under veckan, är enligt partiet bara ett första steg.

Karl Henriksson (KD)– Trots den historiska utbyggnad vi nu fattar beslut om måste vi tillåta oss att vara självkritiska och medge att stora frågetecken återstår att räta ut. För Kristdemokraterna är en utbyggnad till Älvsjö prioriterad, eftersom Älvsjö både är en viktig målpunkt för många resor och en viktig bytespunkt till pendeltågen och i framtiden också spårvagnar, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Kristdemokraternas ambition är att planeringen för etapp 2 i tunnelbanans utbyggnad kommer igång under nästa mandatperiod.

– Att skapa fler knutpunkter är ett viktigt steg för att underlätta vardagsresorna. Vi behöver också komma ifrån tänkandet att alla resor ska ske i nord-sydlig riktning. Människor som försöker få ihop sitt livspussel behöver inte bara resa till och från arbetsplatser i Stockholms innerstad utan också till exempelvis affären, skolan och träningen, säger Karl Henriksson.

Kristdemokraterna i Stadshuset: T-bana till Älvsjö och 10 000 nya bostäder >>

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin