Förläng tunnelbanan till Älvsjö

Tunnelbana. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

Pressmeddelande
Stockholm den 17 februari 2014

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting vill förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö. Stockholmsöverenskommelsen, som både kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige beslutar om under veckan, är enligt partiet bara ett första steg.

Karl Henriksson (KD)– Trots den historiska utbyggnad vi nu fattar beslut om måste vi tillåta oss att vara självkritiska och medge att stora frågetecken återstår att räta ut. För Kristdemokraterna är en utbyggnad till Älvsjö prioriterad, eftersom Älvsjö både är en viktig målpunkt för många resor och en viktig bytespunkt till pendeltågen och i framtiden också spårvagnar, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Kristdemokraternas ambition är att planeringen för etapp 2 i tunnelbanans utbyggnad kommer igång under nästa mandatperiod.

– Att skapa fler knutpunkter är ett viktigt steg för att underlätta vardagsresorna. Vi behöver också komma ifrån tänkandet att alla resor ska ske i nord-sydlig riktning. Människor som försöker få ihop sitt livspussel behöver inte bara resa till och från arbetsplatser i Stockholms innerstad utan också till exempelvis affären, skolan och träningen, säger Karl Henriksson.

Kristdemokraterna i Stadshuset: T-bana till Älvsjö och 10 000 nya bostäder >>

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin