Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstföderskor minskade andelen drabbade med 11 procent 2016.

Pressmeddelande
18 januari 2018

Ella Bohlin (KD)– Jag är mycket glad över att landstingets insatser för att minska förlossningsskadorna ger resultat. Trots att 204 fler barn föddes under det året drabbades 72 färre kvinnor av allvarliga bristningar. Varje förlossningsskada som vården kan undvika är ett steg framåt, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Stockholms läns landsting har länge haft en högre andel förlossningsskador än övriga landet. Sedan det förra valet har flera projekt i landstinget varit inriktade på att förbättra klinikernas arbete och förebygga bristningar. Under 2016 var den största enskilda satsningen 17,8 miljoner kronor.

– Vi har de senaste åren satsat på att utbilda barnmorskor och föra in nya rutiner. Jag accepterar inte att så många kvinnor får problem med inkontinens och smärta. Kvinnosjukvården måste uppvärderas. Nu får det vara slut på det tysta lidande som många kvinnor utstår, säger Ella Bohlin.

 

Fakta: Förlossningsskador i Stockholms län

Bristningar grad 3 och 4. Källa: Socialstyrelsen

 

Förstföderskor 2015: 748 (7,3 procent)

Förstförderskor 2016: 671 (6,5 procent)

Minskning av andelen bristningar: 11 procent

 

Alla födande 2015: 965 (4,3 procent)

Alla födande 2016: 893 (3,9 procent)

Minskning av andelen bristningar: 9,3 procent


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer