Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossning och 100 kronor extra för varje besök hos mödravården. Sjukhusen får använda pengarna som de vill.

– Vi vet att sommaren är ansträngd för förlossningsvården. De sex förlossningsenheterna i Stockholms län arbetar hårt för att ha en trygg och säker vård med tillräcklig bemanning. Det arbetet vill vi stimulera. Målet är att alla kvinnor tryggt ska kunna föda barn på det sjukhus de har valt i första hand, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Förlossningsvården i Stockholms län kommer enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning att ha tillräcklig kapacitet under sommaren. Samtidigt innebär det att det är viktigt att blivande föräldrar väljer de enheter som har plats den vecka det är beräknat att de ska föda.

– Vi sköt till extra pengar inför sommaren förra året också och kunde se att de gjorde tydlig skillnad. Tyvärr ser vi en brist på barnmorskor men vi hoppas att ökade resurser kommer att hjälpa. Många inom landstinget arbetar intensivt på olika nivåer för att förlossningsvården ska fungera bra för både födande och personal under sommaren, säger Ella Bohlin.

 

Fakta:
1 000 kr extra per förlossning. Gäller under perioden 1 juni till 15 september. Utifrån beräknat antal förlossningar innebär satsningen totalt cirka 7,5 miljoner kronor.
100 kr extra per besök på mödravårdscentralerna. Syftet är att de ska ta över mer av den förberedande och rådgivande delen av vården, samt att avhjälpa deras ökade belastning under sommaren. Gäller 15 juni till 15 augusti för förlossningsförberedande besök samt eftervårdsbesök. Utifrån beräknat antal besök innebär satsningen totalt cirka 4,5 miljoner.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin