Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossning och 100 kronor extra för varje besök hos mödravården. Sjukhusen får använda pengarna som de vill.

– Vi vet att sommaren är ansträngd för förlossningsvården. De sex förlossningsenheterna i Stockholms län arbetar hårt för att ha en trygg och säker vård med tillräcklig bemanning. Det arbetet vill vi stimulera. Målet är att alla kvinnor tryggt ska kunna föda barn på det sjukhus de har valt i första hand, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Förlossningsvården i Stockholms län kommer enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning att ha tillräcklig kapacitet under sommaren. Samtidigt innebär det att det är viktigt att blivande föräldrar väljer de enheter som har plats den vecka det är beräknat att de ska föda.

– Vi sköt till extra pengar inför sommaren förra året också och kunde se att de gjorde tydlig skillnad. Tyvärr ser vi en brist på barnmorskor men vi hoppas att ökade resurser kommer att hjälpa. Många inom landstinget arbetar intensivt på olika nivåer för att förlossningsvården ska fungera bra för både födande och personal under sommaren, säger Ella Bohlin.

 

Fakta:
1 000 kr extra per förlossning. Gäller under perioden 1 juni till 15 september. Utifrån beräknat antal förlossningar innebär satsningen totalt cirka 7,5 miljoner kronor.
100 kr extra per besök på mödravårdscentralerna. Syftet är att de ska ta över mer av den förberedande och rådgivande delen av vården, samt att avhjälpa deras ökade belastning under sommaren. Gäller 15 juni till 15 augusti för förlossningsförberedande besök samt eftervårdsbesök. Utifrån beräknat antal besök innebär satsningen totalt cirka 4,5 miljoner.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin