Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossning och 100 kronor extra för varje besök hos mödravården. Sjukhusen får använda pengarna som de vill.

– Vi vet att sommaren är ansträngd för förlossningsvården. De sex förlossningsenheterna i Stockholms län arbetar hårt för att ha en trygg och säker vård med tillräcklig bemanning. Det arbetet vill vi stimulera. Målet är att alla kvinnor tryggt ska kunna föda barn på det sjukhus de har valt i första hand, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Förlossningsvården i Stockholms län kommer enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning att ha tillräcklig kapacitet under sommaren. Samtidigt innebär det att det är viktigt att blivande föräldrar väljer de enheter som har plats den vecka det är beräknat att de ska föda.

– Vi sköt till extra pengar inför sommaren förra året också och kunde se att de gjorde tydlig skillnad. Tyvärr ser vi en brist på barnmorskor men vi hoppas att ökade resurser kommer att hjälpa. Många inom landstinget arbetar intensivt på olika nivåer för att förlossningsvården ska fungera bra för både födande och personal under sommaren, säger Ella Bohlin.

 

Fakta:
1 000 kr extra per förlossning. Gäller under perioden 1 juni till 15 september. Utifrån beräknat antal förlossningar innebär satsningen totalt cirka 7,5 miljoner kronor.
100 kr extra per besök på mödravårdscentralerna. Syftet är att de ska ta över mer av den förberedande och rådgivande delen av vården, samt att avhjälpa deras ökade belastning under sommaren. Gäller 15 juni till 15 augusti för förlossningsförberedande besök samt eftervårdsbesök. Utifrån beräknat antal besök innebär satsningen totalt cirka 4,5 miljoner.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin