Förslag på nya pendelbåtslinjer

Äntligen kommer den efterlängtade utredningen från SL; Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten.

Fler och fler börjar inse att Stockholms inre vattenvägar, som redan har använts i mer än 1000 år, även är något för den moderna storstadsbon att nyttja. Pilotprojektet med pendelbåt blev en succé, Sjövägen hade över 178 000 resenärer under första årets försök. Det visar att kollektivtrafik på vatten, kan bli ett viktigt och uppskattat komplement till buss, tunnelbana, pendeltåg och spårvägar. SL föreslår i sin nya utredning ytterligare försök med pendelbåtstrafik på följande sträckor:

Nybrokajen – Nacka – Lidingö – Frihamnen

Hammarby Sjöstad – Nybrokajen

Kristdemokraterna välkomnar dessa förslag och ser det som ett första steg i uppbyggnaden av ett nät av pendelbåtar både i Saltsjön och på Mälaren.

För att pendelbåtstrafiken ska ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas önskar vi även att:

– SL:s biljetter och periodkort gäller inom pendelbåtstrafiken


– Hög turtäthet ex, timmestrafik


– Helårstrafik


– Förbättrade klimatskydd vid bryggor


– Bra samordning mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik


– Förbättrad information, störningsinformation och marknadsföring


– Attraktiva gångvägar mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik


– Hyrcyklar vid bryggorna


– Infartsparkeringar och cykelparkeringar vid bryggorna


– Förbättrad tillgänglighet


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin