Förslag på nya pendelbåtslinjer

Äntligen kommer den efterlängtade utredningen från SL; Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten.

Fler och fler börjar inse att Stockholms inre vattenvägar, som redan har använts i mer än 1000 år, även är något för den moderna storstadsbon att nyttja. Pilotprojektet med pendelbåt blev en succé, Sjövägen hade över 178 000 resenärer under första årets försök. Det visar att kollektivtrafik på vatten, kan bli ett viktigt och uppskattat komplement till buss, tunnelbana, pendeltåg och spårvägar. SL föreslår i sin nya utredning ytterligare försök med pendelbåtstrafik på följande sträckor:

Nybrokajen – Nacka – Lidingö – Frihamnen

Hammarby Sjöstad – Nybrokajen

Kristdemokraterna välkomnar dessa förslag och ser det som ett första steg i uppbyggnaden av ett nät av pendelbåtar både i Saltsjön och på Mälaren.

För att pendelbåtstrafiken ska ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas önskar vi även att:

– SL:s biljetter och periodkort gäller inom pendelbåtstrafiken


– Hög turtäthet ex, timmestrafik


– Helårstrafik


– Förbättrade klimatskydd vid bryggor


– Bra samordning mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik


– Förbättrad information, störningsinformation och marknadsföring


– Attraktiva gångvägar mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik


– Hyrcyklar vid bryggorna


– Infartsparkeringar och cykelparkeringar vid bryggorna


– Förbättrad tillgänglighet


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin