Förslag på nya pendelbåtslinjer

Äntligen kommer den efterlängtade utredningen från SL; Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten.

Fler och fler börjar inse att Stockholms inre vattenvägar, som redan har använts i mer än 1000 år, även är något för den moderna storstadsbon att nyttja. Pilotprojektet med pendelbåt blev en succé, Sjövägen hade över 178 000 resenärer under första årets försök. Det visar att kollektivtrafik på vatten, kan bli ett viktigt och uppskattat komplement till buss, tunnelbana, pendeltåg och spårvägar. SL föreslår i sin nya utredning ytterligare försök med pendelbåtstrafik på följande sträckor:

Nybrokajen – Nacka – Lidingö – Frihamnen

Hammarby Sjöstad – Nybrokajen

Kristdemokraterna välkomnar dessa förslag och ser det som ett första steg i uppbyggnaden av ett nät av pendelbåtar både i Saltsjön och på Mälaren.

För att pendelbåtstrafiken ska ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas önskar vi även att:

– SL:s biljetter och periodkort gäller inom pendelbåtstrafiken


– Hög turtäthet ex, timmestrafik


– Helårstrafik


– Förbättrade klimatskydd vid bryggor


– Bra samordning mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik


– Förbättrad information, störningsinformation och marknadsföring


– Attraktiva gångvägar mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik


– Hyrcyklar vid bryggorna


– Infartsparkeringar och cykelparkeringar vid bryggorna


– Förbättrad tillgänglighet


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer