Förslag på nya pendelbåtslinjer

Äntligen kommer den efterlängtade utredningen från SL; Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten.

Fler och fler börjar inse att Stockholms inre vattenvägar, som redan har använts i mer än 1000 år, även är något för den moderna storstadsbon att nyttja. Pilotprojektet med pendelbåt blev en succé, Sjövägen hade över 178 000 resenärer under första årets försök. Det visar att kollektivtrafik på vatten, kan bli ett viktigt och uppskattat komplement till buss, tunnelbana, pendeltåg och spårvägar. SL föreslår i sin nya utredning ytterligare försök med pendelbåtstrafik på följande sträckor:

Nybrokajen – Nacka – Lidingö – Frihamnen

Hammarby Sjöstad – Nybrokajen

Kristdemokraterna välkomnar dessa förslag och ser det som ett första steg i uppbyggnaden av ett nät av pendelbåtar både i Saltsjön och på Mälaren.

För att pendelbåtstrafiken ska ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas önskar vi även att:

– SL:s biljetter och periodkort gäller inom pendelbåtstrafiken


– Hög turtäthet ex, timmestrafik


– Helårstrafik


– Förbättrade klimatskydd vid bryggor


– Bra samordning mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik


– Förbättrad information, störningsinformation och marknadsföring


– Attraktiva gångvägar mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik


– Hyrcyklar vid bryggorna


– Infartsparkeringar och cykelparkeringar vid bryggorna


– Förbättrad tillgänglighet


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin