Fortsatt frihet

– Nu förlänger Alliansen avtalet för Rullstolstaxi. Färdtjänsten ökar friheten för resenärerna, så att de som inte kan åka med SL-trafiken ändå ska ha lika möjligheter att ta sig fram i länet. År 2008 återinfördes rullstolstaxin, som innebär ett lättillgängligt och fritt resande efter behov för rullstolsburna, säger Karl Henriksson (KD) Kristdemokraterna; ordförande i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

– Vårt mål är att makten över färdtjänstresandet flyttas från politiker och tjänstemän till resenärerna. Det finns ett starkt resenärsintresse från såväl enskilda resenärer som handikapporganisationer av att det nuvarande avtalet ska löpa vidare och det tillgodoser vi nu avslutar Karl Henriksson (KD).

Fakta:
Kundvalsavtalet Rullstoltaxi; är ett avtal som gäller under tiden 2008-10-01 t o m 2015-09-30. Färdtjänsten kan därutöver förlänga avtalet ytterligare med maximalt 6 månader med oförändrade villkor för att underlätta en övergång till ny avtalsperiod.

Karl Henriksson (KD)


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin