Fortsatt geriatrisk vård i Nynäshamn

I utvecklingen av den geriatriska vården kommer gör Alliansen stora investeringar i fler vårdplatser och detta kommer att vara koncentrerat till sjukhusen i Stockholms län. Samtidigt är det viktigt med geriatrisk vård nära hemmet – därför upphandlas nu Nynäshamnsgeriatriken separat med en hundraprocentig kvalitetsupphandling. Det bestämdes på onsdagens Hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde.

– Vår utgångspunkt är att erbjuda en hög kvalitet i sjukvården till alla patienter i hela länet. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner en stor trygghet i kvaliteten och tillgängligheten i den geriatriska vården, därför ökar vi kvalitetskraven samtidigt som vi behåller geriatriken i Nynäshamn, säger Filippa Reinfeldt (M).

– Alliansen fortsätter att stärka vården och i och med dagens beslut kan Nynäshamn fortsatt ha geriatrisk vård av hög kvalitet. I framtiden kommer alltmer vård att föras över från akutsjukhus till geriatriska kliniker och då kommer det vara mycket viktigt att fler geriatriska kliniker behåller en hög kompetens för att ta hand om dessa patienter, säger Stig Nyman (KD)

Bakgrund:
 Geriatriken i Nynäshamn är ett av fyra objekt som upphandlas: Löwetgeriatriken, Brommageriatriken, Nackageriatriken och Nynäshamnsgeriatriken.

Strukturersättning betalas ut. Detta för att kompensera små verksamheter som annars får höga kostnader i förhållande till få patienter. Nynäshamnsgeriatriken och Löwetgeriatriken ges 6 miljoner vardera i strukturersättning och Nacka får 4,5 miljoner.

Målgruppen utökas. Åldersgränsen 65 år har tagits bort och målgruppsbeskrivningen har mer fokus på patientens behov av geriatrikens arbetssätt och kompetens. Dessa patienter får idag sin vård på akutsjukhus trots att det inte är rätt vårdnivå.

Tilläggsuppdrag för stöd i den lokala vårdkedjan för demens vid minnesmottagning föreslås ingå i det nya uppdraget. Detta blir således en permanent del av uppdraget.

Kompetenskraven skärps. Minimikrav på antal läkare med specialisttjänstgöring per klinik. Förut fanns bara krav på att tillhandahålla utbildningsplatser inom detta. Vårdgivaren ska nu dessutom tillhandahålla dietist samt ha tillgång till farmaceutisk kompetens och därtill arbeta noggrant med patientsäkerheten. Detta förutom de krav som finns kvar sedan innan på specialistutbildad sjuksköterska, läkare med kompetens i palliativ vård, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped och psykolog.

Viten utgår vid bristande inrapportering och ej fullgjord utlovad kvalitet enligt anbudet.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin