Fortsatt geriatrisk vård i Nynäshamn

I utvecklingen av den geriatriska vården kommer gör Alliansen stora investeringar i fler vårdplatser och detta kommer att vara koncentrerat till sjukhusen i Stockholms län. Samtidigt är det viktigt med geriatrisk vård nära hemmet – därför upphandlas nu Nynäshamnsgeriatriken separat med en hundraprocentig kvalitetsupphandling. Det bestämdes på onsdagens Hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde.

– Vår utgångspunkt är att erbjuda en hög kvalitet i sjukvården till alla patienter i hela länet. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner en stor trygghet i kvaliteten och tillgängligheten i den geriatriska vården, därför ökar vi kvalitetskraven samtidigt som vi behåller geriatriken i Nynäshamn, säger Filippa Reinfeldt (M).

– Alliansen fortsätter att stärka vården och i och med dagens beslut kan Nynäshamn fortsatt ha geriatrisk vård av hög kvalitet. I framtiden kommer alltmer vård att föras över från akutsjukhus till geriatriska kliniker och då kommer det vara mycket viktigt att fler geriatriska kliniker behåller en hög kompetens för att ta hand om dessa patienter, säger Stig Nyman (KD)

Bakgrund:
 Geriatriken i Nynäshamn är ett av fyra objekt som upphandlas: Löwetgeriatriken, Brommageriatriken, Nackageriatriken och Nynäshamnsgeriatriken.

Strukturersättning betalas ut. Detta för att kompensera små verksamheter som annars får höga kostnader i förhållande till få patienter. Nynäshamnsgeriatriken och Löwetgeriatriken ges 6 miljoner vardera i strukturersättning och Nacka får 4,5 miljoner.

Målgruppen utökas. Åldersgränsen 65 år har tagits bort och målgruppsbeskrivningen har mer fokus på patientens behov av geriatrikens arbetssätt och kompetens. Dessa patienter får idag sin vård på akutsjukhus trots att det inte är rätt vårdnivå.

Tilläggsuppdrag för stöd i den lokala vårdkedjan för demens vid minnesmottagning föreslås ingå i det nya uppdraget. Detta blir således en permanent del av uppdraget.

Kompetenskraven skärps. Minimikrav på antal läkare med specialisttjänstgöring per klinik. Förut fanns bara krav på att tillhandahålla utbildningsplatser inom detta. Vårdgivaren ska nu dessutom tillhandahålla dietist samt ha tillgång till farmaceutisk kompetens och därtill arbeta noggrant med patientsäkerheten. Detta förutom de krav som finns kvar sedan innan på specialistutbildad sjuksköterska, läkare med kompetens i palliativ vård, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped och psykolog.

Viten utgår vid bristande inrapportering och ej fullgjord utlovad kvalitet enligt anbudet.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer