Fortsatt geriatrisk vård i Nynäshamn

I utvecklingen av den geriatriska vården kommer gör Alliansen stora investeringar i fler vårdplatser och detta kommer att vara koncentrerat till sjukhusen i Stockholms län. Samtidigt är det viktigt med geriatrisk vård nära hemmet – därför upphandlas nu Nynäshamnsgeriatriken separat med en hundraprocentig kvalitetsupphandling. Det bestämdes på onsdagens Hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde.

– Vår utgångspunkt är att erbjuda en hög kvalitet i sjukvården till alla patienter i hela länet. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner en stor trygghet i kvaliteten och tillgängligheten i den geriatriska vården, därför ökar vi kvalitetskraven samtidigt som vi behåller geriatriken i Nynäshamn, säger Filippa Reinfeldt (M).

– Alliansen fortsätter att stärka vården och i och med dagens beslut kan Nynäshamn fortsatt ha geriatrisk vård av hög kvalitet. I framtiden kommer alltmer vård att föras över från akutsjukhus till geriatriska kliniker och då kommer det vara mycket viktigt att fler geriatriska kliniker behåller en hög kompetens för att ta hand om dessa patienter, säger Stig Nyman (KD)

Bakgrund:
 Geriatriken i Nynäshamn är ett av fyra objekt som upphandlas: Löwetgeriatriken, Brommageriatriken, Nackageriatriken och Nynäshamnsgeriatriken.

Strukturersättning betalas ut. Detta för att kompensera små verksamheter som annars får höga kostnader i förhållande till få patienter. Nynäshamnsgeriatriken och Löwetgeriatriken ges 6 miljoner vardera i strukturersättning och Nacka får 4,5 miljoner.

Målgruppen utökas. Åldersgränsen 65 år har tagits bort och målgruppsbeskrivningen har mer fokus på patientens behov av geriatrikens arbetssätt och kompetens. Dessa patienter får idag sin vård på akutsjukhus trots att det inte är rätt vårdnivå.

Tilläggsuppdrag för stöd i den lokala vårdkedjan för demens vid minnesmottagning föreslås ingå i det nya uppdraget. Detta blir således en permanent del av uppdraget.

Kompetenskraven skärps. Minimikrav på antal läkare med specialisttjänstgöring per klinik. Förut fanns bara krav på att tillhandahålla utbildningsplatser inom detta. Vårdgivaren ska nu dessutom tillhandahålla dietist samt ha tillgång till farmaceutisk kompetens och därtill arbeta noggrant med patientsäkerheten. Detta förutom de krav som finns kvar sedan innan på specialistutbildad sjuksköterska, läkare med kompetens i palliativ vård, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped och psykolog.

Viten utgår vid bristande inrapportering och ej fullgjord utlovad kvalitet enligt anbudet.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin