Fortsatt geriatrisk vård i Nynäshamn

I utvecklingen av den geriatriska vården kommer gör Alliansen stora investeringar i fler vårdplatser och detta kommer att vara koncentrerat till sjukhusen i Stockholms län. Samtidigt är det viktigt med geriatrisk vård nära hemmet – därför upphandlas nu Nynäshamnsgeriatriken separat med en hundraprocentig kvalitetsupphandling. Det bestämdes på onsdagens Hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde.

– Vår utgångspunkt är att erbjuda en hög kvalitet i sjukvården till alla patienter i hela länet. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner en stor trygghet i kvaliteten och tillgängligheten i den geriatriska vården, därför ökar vi kvalitetskraven samtidigt som vi behåller geriatriken i Nynäshamn, säger Filippa Reinfeldt (M).

– Alliansen fortsätter att stärka vården och i och med dagens beslut kan Nynäshamn fortsatt ha geriatrisk vård av hög kvalitet. I framtiden kommer alltmer vård att föras över från akutsjukhus till geriatriska kliniker och då kommer det vara mycket viktigt att fler geriatriska kliniker behåller en hög kompetens för att ta hand om dessa patienter, säger Stig Nyman (KD)

Bakgrund:
 Geriatriken i Nynäshamn är ett av fyra objekt som upphandlas: Löwetgeriatriken, Brommageriatriken, Nackageriatriken och Nynäshamnsgeriatriken.

Strukturersättning betalas ut. Detta för att kompensera små verksamheter som annars får höga kostnader i förhållande till få patienter. Nynäshamnsgeriatriken och Löwetgeriatriken ges 6 miljoner vardera i strukturersättning och Nacka får 4,5 miljoner.

Målgruppen utökas. Åldersgränsen 65 år har tagits bort och målgruppsbeskrivningen har mer fokus på patientens behov av geriatrikens arbetssätt och kompetens. Dessa patienter får idag sin vård på akutsjukhus trots att det inte är rätt vårdnivå.

Tilläggsuppdrag för stöd i den lokala vårdkedjan för demens vid minnesmottagning föreslås ingå i det nya uppdraget. Detta blir således en permanent del av uppdraget.

Kompetenskraven skärps. Minimikrav på antal läkare med specialisttjänstgöring per klinik. Förut fanns bara krav på att tillhandahålla utbildningsplatser inom detta. Vårdgivaren ska nu dessutom tillhandahålla dietist samt ha tillgång till farmaceutisk kompetens och därtill arbeta noggrant med patientsäkerheten. Detta förutom de krav som finns kvar sedan innan på specialistutbildad sjuksköterska, läkare med kompetens i palliativ vård, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped och psykolog.

Viten utgår vid bristande inrapportering och ej fullgjord utlovad kvalitet enligt anbudet.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin