Fortsatt pendelbåtstrafik

– Idag beslutade Trafiknämnden att pendelbåtstrafiken mellan Nybrokajen-Nacka Strand-Frihamnen-Lidingö i ett första skede ska fortsätta till utgången av 2013. Äntligen får pendelbåtstrafiken mer långsiktiga förutsättningar att utvecklas säger Michael Stjernström (KD) gruppledare Trafiknämnden.

– SL ska nu snabbutreda om det finns möjligheter till att förlänga pilotprojektet Sjövägen eller om den aktuella pendelbåtstrafiken behöver upphandlas. SL:s medverkan är spännande då det sker i dialog med och medfinansiering av näringsliv och kommuner. Det är positivt med kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar. Det bidrar till att öka Stockholmsregionens attraktionskraft. Kollektivtrafik på vatten är ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik, fortsätter Michael Stjernström (KD) gruppledare Trafiknämnden.

– I beslutet får SL även i uppdrag att se över hur pendelbåtstrafik kan avlasta bussterminalen vid Slussen under ombyggnationen samt om det finns förbindelser som är lämpliga för en snabba och effektiva pendelbåtstrafik. Inom 10 år vill vi Kristdemokrater att Stockholm ska utveckla ett nät av pendelbåtstrafik avslutar Michael Stjernström

Fakta:

Sjövägen är sedan hösten 2010 ett pilotprojekt med pendelbåtar som sker i samverkan med bland andra SL, The Carlyle Group och Nacka kommun. Projektet innebär att resenärerna kan använda SL:s periodkort för att resa mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka strand och Nybroplan.

Under pilotprojektets första år reste över 178 000 resenärer med Sjövägen. I högtrafik (06.00-09.00) på vardagar reser cirka 350 personer. Sjövägen förkortar restiden mellan Lidingö och Nacka strand med upp till 49 minuter och mellan Frihamnen och Nacka strand med upp till 48 minuter. SL kommer utveckla pendelbåtstrafiken i nära dialog och genom medfinansiering från näringslivet och kommuner till och med utgången av år 2013.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin