Fortsatt pendelbåtstrafik

– Idag beslutade Trafiknämnden att pendelbåtstrafiken mellan Nybrokajen-Nacka Strand-Frihamnen-Lidingö i ett första skede ska fortsätta till utgången av 2013. Äntligen får pendelbåtstrafiken mer långsiktiga förutsättningar att utvecklas säger Michael Stjernström (KD) gruppledare Trafiknämnden.

– SL ska nu snabbutreda om det finns möjligheter till att förlänga pilotprojektet Sjövägen eller om den aktuella pendelbåtstrafiken behöver upphandlas. SL:s medverkan är spännande då det sker i dialog med och medfinansiering av näringsliv och kommuner. Det är positivt med kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar. Det bidrar till att öka Stockholmsregionens attraktionskraft. Kollektivtrafik på vatten är ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik, fortsätter Michael Stjernström (KD) gruppledare Trafiknämnden.

– I beslutet får SL även i uppdrag att se över hur pendelbåtstrafik kan avlasta bussterminalen vid Slussen under ombyggnationen samt om det finns förbindelser som är lämpliga för en snabba och effektiva pendelbåtstrafik. Inom 10 år vill vi Kristdemokrater att Stockholm ska utveckla ett nät av pendelbåtstrafik avslutar Michael Stjernström

Fakta:

Sjövägen är sedan hösten 2010 ett pilotprojekt med pendelbåtar som sker i samverkan med bland andra SL, The Carlyle Group och Nacka kommun. Projektet innebär att resenärerna kan använda SL:s periodkort för att resa mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka strand och Nybroplan.

Under pilotprojektets första år reste över 178 000 resenärer med Sjövägen. I högtrafik (06.00-09.00) på vardagar reser cirka 350 personer. Sjövägen förkortar restiden mellan Lidingö och Nacka strand med upp till 49 minuter och mellan Frihamnen och Nacka strand med upp till 48 minuter. SL kommer utveckla pendelbåtstrafiken i nära dialog och genom medfinansiering från näringslivet och kommuner till och med utgången av år 2013.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin