Fortsatt pendelbåtstrafik

– Idag beslutade Trafiknämnden att pendelbåtstrafiken mellan Nybrokajen-Nacka Strand-Frihamnen-Lidingö i ett första skede ska fortsätta till utgången av 2013. Äntligen får pendelbåtstrafiken mer långsiktiga förutsättningar att utvecklas säger Michael Stjernström (KD) gruppledare Trafiknämnden.

– SL ska nu snabbutreda om det finns möjligheter till att förlänga pilotprojektet Sjövägen eller om den aktuella pendelbåtstrafiken behöver upphandlas. SL:s medverkan är spännande då det sker i dialog med och medfinansiering av näringsliv och kommuner. Det är positivt med kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar. Det bidrar till att öka Stockholmsregionens attraktionskraft. Kollektivtrafik på vatten är ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik, fortsätter Michael Stjernström (KD) gruppledare Trafiknämnden.

– I beslutet får SL även i uppdrag att se över hur pendelbåtstrafik kan avlasta bussterminalen vid Slussen under ombyggnationen samt om det finns förbindelser som är lämpliga för en snabba och effektiva pendelbåtstrafik. Inom 10 år vill vi Kristdemokrater att Stockholm ska utveckla ett nät av pendelbåtstrafik avslutar Michael Stjernström

Fakta:

Sjövägen är sedan hösten 2010 ett pilotprojekt med pendelbåtar som sker i samverkan med bland andra SL, The Carlyle Group och Nacka kommun. Projektet innebär att resenärerna kan använda SL:s periodkort för att resa mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka strand och Nybroplan.

Under pilotprojektets första år reste över 178 000 resenärer med Sjövägen. I högtrafik (06.00-09.00) på vardagar reser cirka 350 personer. Sjövägen förkortar restiden mellan Lidingö och Nacka strand med upp till 49 minuter och mellan Frihamnen och Nacka strand med upp till 48 minuter. SL kommer utveckla pendelbåtstrafiken i nära dialog och genom medfinansiering från näringslivet och kommuner till och med utgången av år 2013.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer