Förvalta arvet efter Hägglund

I helgen kommer över 500 kristdemokrater vara samlade i Örebro för Kommun- och landstingspolitiska dagar. Barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) skickar med en uppmaning till partiledaraspiranterna i tidningen Dagens debattsida.

– Den svenska hälso- och sjukvården är i väljarundersökningar ett område där kristdemokraterna faller ut väl avseende förtroende i frågan. En kristen människosyn ser alla människors lika värde oavsett deras socioekonomiska status, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning. Värdet sitter inte i det hon åstadkommer eller hur mycket eller lite skatt hon betalar, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD).

Hägglunds arbete som kristdemokratisk socialminister i åtta år har varit avgörande för människors självbestämmanderätt. Under hans tid genomfördes en rad reformer inom sjukvården för att hela tiden säkerställa en ökad tillgänglighet och kvalititet.

Lagen om valfrihet (LOV), apoteksreformen och vård för papperslösa är ett signum för den kristdemokratiska synen på svensk hälso- och sjukvård. Arbetet som drivits fram har konsekvent haft individens självbestämmanderätt och närhetsprincip, ökad tillgänglighet och solidaritet som mål. Sverige behöver kristdemokraterna, inte minst som en garant för god hälso- och sjukvård.

– Vårdfrågorna måste få fortsätta vara något av ”partiets flaggskepp” och de måste ständigt utvecklas, i vissa frågor kan omprövningar också vara nödvändiga. Nästa partiledare behöver ha siktet inställt på detta, säger Ella Bohlin.ellahead 2

För mer information:

Roksana Parsan

Pressekreterare

070 737 45 16

 

 

 

 

 

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin