Förvalta arvet efter Hägglund

I helgen kommer över 500 kristdemokrater vara samlade i Örebro för Kommun- och landstingspolitiska dagar. Barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) skickar med en uppmaning till partiledaraspiranterna i tidningen Dagens debattsida.

– Den svenska hälso- och sjukvården är i väljarundersökningar ett område där kristdemokraterna faller ut väl avseende förtroende i frågan. En kristen människosyn ser alla människors lika värde oavsett deras socioekonomiska status, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning. Värdet sitter inte i det hon åstadkommer eller hur mycket eller lite skatt hon betalar, säger barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD).

Hägglunds arbete som kristdemokratisk socialminister i åtta år har varit avgörande för människors självbestämmanderätt. Under hans tid genomfördes en rad reformer inom sjukvården för att hela tiden säkerställa en ökad tillgänglighet och kvalititet.

Lagen om valfrihet (LOV), apoteksreformen och vård för papperslösa är ett signum för den kristdemokratiska synen på svensk hälso- och sjukvård. Arbetet som drivits fram har konsekvent haft individens självbestämmanderätt och närhetsprincip, ökad tillgänglighet och solidaritet som mål. Sverige behöver kristdemokraterna, inte minst som en garant för god hälso- och sjukvård.

– Vårdfrågorna måste få fortsätta vara något av ”partiets flaggskepp” och de måste ständigt utvecklas, i vissa frågor kan omprövningar också vara nödvändiga. Nästa partiledare behöver ha siktet inställt på detta, säger Ella Bohlin.ellahead 2

För mer information:

Roksana Parsan

Pressekreterare

070 737 45 16

 

 

 

 

 

 


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin