Frågor till dagens landstingsfullmäktige

Stig Nyman svarar idag på vänsteroppositionens frågor till landstingsfullmäktige angående förslaget till ny upphandlig av geriatriken i Nynäshamn.

1. Det handlar inte om en nedläggning av den geriatriska kliniken i Nynäshamns i den meningen att själva vården försvinner, utan en upphandling med sammanläggning av två mindre enheter till en större med föreslagen placering på Handens närsjukhus. Den geriatriska vården för Nynäshamnsborna finns därför kvar men med en annan geografisk placering. Geriatriska kliniker är, liksom akutsjukvården, inte kommunbundna utan kommunövergripande vårdenheter. Det är för oss i Alliansen aldrig den geografiska placeringen av slutenvården utan vårdkvaliten och patientsäkerheten som är avgörande för framtida beslut.
2. Vi är väl medvetna om att det för vissa boende perifert i Nynäshamns kommun innebär extra byten med kommunala färdmedel kan uppstå när man ska besöka en patient som är inlagd. För en anhörig som är beviljad färdtjänst, vilket gäller för många av de anhöriga till geriatriska patienter, så innebär det en något förlängd restid. Medelvårdtiden på geriatrisk klinik ligger idag på ca 11 dagar. Det innebär att det är under en mycket begränsad tid som den anhörige, oavsett transportmedel, besöker sin anförvant som är inlagd på geriatriken.
3. Alliansen har också öppnat upp för att den vårdgivare som vinner upphandlingen kan välja att lägga delar av vården i Nynäshamn. Tanken är att stärka vården och ge bägge klinikerna ökade möjligheter att fortsätta att bedriva geriatrisk vård av hög kvalitet. Samma personer som idag får slutenvård inom geriatriken skall även fortsättningsvis ska få denna vård tillhandahållen, målet är inte att överföra vård till akutsjukhusen.
4. I framtiden inom Stockholms läns landsting kommer, om Alliansens vision bli verklighet, alltmer vård att föras över från akutsjukhus till geriatriska kliniker och då kommer det vara mycket viktigt att alla geriatriska kliniker bibehåller en hög kompetens för att ta omhand dessa patienter.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin