Frågor till dagens landstingsfullmäktige

Stig Nyman svarar idag på vänsteroppositionens frågor till landstingsfullmäktige angående förslaget till ny upphandlig av geriatriken i Nynäshamn.

1. Det handlar inte om en nedläggning av den geriatriska kliniken i Nynäshamns i den meningen att själva vården försvinner, utan en upphandling med sammanläggning av två mindre enheter till en större med föreslagen placering på Handens närsjukhus. Den geriatriska vården för Nynäshamnsborna finns därför kvar men med en annan geografisk placering. Geriatriska kliniker är, liksom akutsjukvården, inte kommunbundna utan kommunövergripande vårdenheter. Det är för oss i Alliansen aldrig den geografiska placeringen av slutenvården utan vårdkvaliten och patientsäkerheten som är avgörande för framtida beslut.
2. Vi är väl medvetna om att det för vissa boende perifert i Nynäshamns kommun innebär extra byten med kommunala färdmedel kan uppstå när man ska besöka en patient som är inlagd. För en anhörig som är beviljad färdtjänst, vilket gäller för många av de anhöriga till geriatriska patienter, så innebär det en något förlängd restid. Medelvårdtiden på geriatrisk klinik ligger idag på ca 11 dagar. Det innebär att det är under en mycket begränsad tid som den anhörige, oavsett transportmedel, besöker sin anförvant som är inlagd på geriatriken.
3. Alliansen har också öppnat upp för att den vårdgivare som vinner upphandlingen kan välja att lägga delar av vården i Nynäshamn. Tanken är att stärka vården och ge bägge klinikerna ökade möjligheter att fortsätta att bedriva geriatrisk vård av hög kvalitet. Samma personer som idag får slutenvård inom geriatriken skall även fortsättningsvis ska få denna vård tillhandahållen, målet är inte att överföra vård till akutsjukhusen.
4. I framtiden inom Stockholms läns landsting kommer, om Alliansens vision bli verklighet, alltmer vård att föras över från akutsjukhus till geriatriska kliniker och då kommer det vara mycket viktigt att alla geriatriska kliniker bibehåller en hög kompetens för att ta omhand dessa patienter.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer