Frågor till dagens landstingsfullmäktige

Stig Nyman svarar idag på vänsteroppositionens frågor till landstingsfullmäktige angående förslaget till ny upphandlig av geriatriken i Nynäshamn.

1. Det handlar inte om en nedläggning av den geriatriska kliniken i Nynäshamns i den meningen att själva vården försvinner, utan en upphandling med sammanläggning av två mindre enheter till en större med föreslagen placering på Handens närsjukhus. Den geriatriska vården för Nynäshamnsborna finns därför kvar men med en annan geografisk placering. Geriatriska kliniker är, liksom akutsjukvården, inte kommunbundna utan kommunövergripande vårdenheter. Det är för oss i Alliansen aldrig den geografiska placeringen av slutenvården utan vårdkvaliten och patientsäkerheten som är avgörande för framtida beslut.
2. Vi är väl medvetna om att det för vissa boende perifert i Nynäshamns kommun innebär extra byten med kommunala färdmedel kan uppstå när man ska besöka en patient som är inlagd. För en anhörig som är beviljad färdtjänst, vilket gäller för många av de anhöriga till geriatriska patienter, så innebär det en något förlängd restid. Medelvårdtiden på geriatrisk klinik ligger idag på ca 11 dagar. Det innebär att det är under en mycket begränsad tid som den anhörige, oavsett transportmedel, besöker sin anförvant som är inlagd på geriatriken.
3. Alliansen har också öppnat upp för att den vårdgivare som vinner upphandlingen kan välja att lägga delar av vården i Nynäshamn. Tanken är att stärka vården och ge bägge klinikerna ökade möjligheter att fortsätta att bedriva geriatrisk vård av hög kvalitet. Samma personer som idag får slutenvård inom geriatriken skall även fortsättningsvis ska få denna vård tillhandahållen, målet är inte att överföra vård till akutsjukhusen.
4. I framtiden inom Stockholms läns landsting kommer, om Alliansens vision bli verklighet, alltmer vård att föras över från akutsjukhus till geriatriska kliniker och då kommer det vara mycket viktigt att alla geriatriska kliniker bibehåller en hög kompetens för att ta omhand dessa patienter.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin