Frågor till dagens landstingsfullmäktige

Stig Nyman svarar idag på vänsteroppositionens frågor till landstingsfullmäktige angående förslaget till ny upphandlig av geriatriken i Nynäshamn.

1. Det handlar inte om en nedläggning av den geriatriska kliniken i Nynäshamns i den meningen att själva vården försvinner, utan en upphandling med sammanläggning av två mindre enheter till en större med föreslagen placering på Handens närsjukhus. Den geriatriska vården för Nynäshamnsborna finns därför kvar men med en annan geografisk placering. Geriatriska kliniker är, liksom akutsjukvården, inte kommunbundna utan kommunövergripande vårdenheter. Det är för oss i Alliansen aldrig den geografiska placeringen av slutenvården utan vårdkvaliten och patientsäkerheten som är avgörande för framtida beslut.
2. Vi är väl medvetna om att det för vissa boende perifert i Nynäshamns kommun innebär extra byten med kommunala färdmedel kan uppstå när man ska besöka en patient som är inlagd. För en anhörig som är beviljad färdtjänst, vilket gäller för många av de anhöriga till geriatriska patienter, så innebär det en något förlängd restid. Medelvårdtiden på geriatrisk klinik ligger idag på ca 11 dagar. Det innebär att det är under en mycket begränsad tid som den anhörige, oavsett transportmedel, besöker sin anförvant som är inlagd på geriatriken.
3. Alliansen har också öppnat upp för att den vårdgivare som vinner upphandlingen kan välja att lägga delar av vården i Nynäshamn. Tanken är att stärka vården och ge bägge klinikerna ökade möjligheter att fortsätta att bedriva geriatrisk vård av hög kvalitet. Samma personer som idag får slutenvård inom geriatriken skall även fortsättningsvis ska få denna vård tillhandahållen, målet är inte att överföra vård till akutsjukhusen.
4. I framtiden inom Stockholms läns landsting kommer, om Alliansens vision bli verklighet, alltmer vård att föras över från akutsjukhus till geriatriska kliniker och då kommer det vara mycket viktigt att alla geriatriska kliniker bibehåller en hög kompetens för att ta omhand dessa patienter.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin