Framtidens vård

Hanne Kjöller ger sig idag på att besvara frågan om hur vi ska klara framtidens vård. I Stockholms läns landsting så möter vi väl upp de krav som ställs. Sedan 2009 så har Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader ökat med 3,7 % årligen. Detta samtidigt som Stockholms län har ökat med i runda slängar 35 000 invånare per år. Med andra ord har vi lyckats bryta den tidigare trenden med skenande sjukvårdskostnader. En anledning till att Kristdemokraterna och övriga Alliansen lyckats med detta är våra olika vårdvalssystem. Nuförtiden utförs de allra flesta knä- och höftoperationer utanför de stora akutsjukhusen. Resultatet har blivit att köerna, som inte bara drabbar patienter, utan även skattebetalarna, har försvunnit. Samtidigt är varje operation idag 23 % billigare. Vårdval är alltså en viktig förklaring till att vi fått bukt med kostnadsökningarna inom vården.

Hanne Kjöller har dock helt rätt i att primärvårdens kostnader har ökat, det är en naturlig följd av att fler söker vård inom primärvården, men det handlar inte huvudsakligen om en överkonsumtion av vård. Tvärtom har den största ökningen skett bland människor i utsatta områden, som tidigare inte har fått vård, trots reella vårdbehov. Många utmaningar återstår, inte minst att se till att få ned väntetiderna på akutmottagningarna, men vårdval är ett verktyg att komma till rätta med problemen, och inte en orsak, som ibland lyfts fram i debatten.


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin