Framtidens vård

Hanne Kjöller ger sig idag på att besvara frågan om hur vi ska klara framtidens vård. I Stockholms läns landsting så möter vi väl upp de krav som ställs. Sedan 2009 så har Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader ökat med 3,7 % årligen. Detta samtidigt som Stockholms län har ökat med i runda slängar 35 000 invånare per år. Med andra ord har vi lyckats bryta den tidigare trenden med skenande sjukvårdskostnader. En anledning till att Kristdemokraterna och övriga Alliansen lyckats med detta är våra olika vårdvalssystem. Nuförtiden utförs de allra flesta knä- och höftoperationer utanför de stora akutsjukhusen. Resultatet har blivit att köerna, som inte bara drabbar patienter, utan även skattebetalarna, har försvunnit. Samtidigt är varje operation idag 23 % billigare. Vårdval är alltså en viktig förklaring till att vi fått bukt med kostnadsökningarna inom vården.

Hanne Kjöller har dock helt rätt i att primärvårdens kostnader har ökat, det är en naturlig följd av att fler söker vård inom primärvården, men det handlar inte huvudsakligen om en överkonsumtion av vård. Tvärtom har den största ökningen skett bland människor i utsatta områden, som tidigare inte har fått vård, trots reella vårdbehov. Många utmaningar återstår, inte minst att se till att få ned väntetiderna på akutmottagningarna, men vårdval är ett verktyg att komma till rätta med problemen, och inte en orsak, som ibland lyfts fram i debatten.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer