Framtidens vård

Hanne Kjöller ger sig idag på att besvara frågan om hur vi ska klara framtidens vård. I Stockholms läns landsting så möter vi väl upp de krav som ställs. Sedan 2009 så har Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader ökat med 3,7 % årligen. Detta samtidigt som Stockholms län har ökat med i runda slängar 35 000 invånare per år. Med andra ord har vi lyckats bryta den tidigare trenden med skenande sjukvårdskostnader. En anledning till att Kristdemokraterna och övriga Alliansen lyckats med detta är våra olika vårdvalssystem. Nuförtiden utförs de allra flesta knä- och höftoperationer utanför de stora akutsjukhusen. Resultatet har blivit att köerna, som inte bara drabbar patienter, utan även skattebetalarna, har försvunnit. Samtidigt är varje operation idag 23 % billigare. Vårdval är alltså en viktig förklaring till att vi fått bukt med kostnadsökningarna inom vården.

Hanne Kjöller har dock helt rätt i att primärvårdens kostnader har ökat, det är en naturlig följd av att fler söker vård inom primärvården, men det handlar inte huvudsakligen om en överkonsumtion av vård. Tvärtom har den största ökningen skett bland människor i utsatta områden, som tidigare inte har fått vård, trots reella vårdbehov. Många utmaningar återstår, inte minst att se till att få ned väntetiderna på akutmottagningarna, men vårdval är ett verktyg att komma till rätta med problemen, och inte en orsak, som ibland lyfts fram i debatten.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin