Från idé till verklighet

– Det är glädjande att Kristdemokraternas initiativ om att utveckla pendelbåtstrafiken mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka – Nybroviken har blivit uppskattat både bland resenärer men även av andra partier. Genom att pendelbåtstrafiken ges förbättrade möjligheter att utvecklas kan den bli ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik i och med gårdagens beslut i Sjötrafiknämnden säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i Trafiknämnden.

– Pendelbåtstrafik skapar helt nya tvärförbindelser i vår region och förkortar restiderna för resenärerna.

– Inom 10 år ska Stockholmsregionen ha ett nät av pendelbåtstrafik både i Saltsjön och på Mälaren. Det är dags att inse att Stockholm är Nordens Venedig.

Detta kan även kompletteras med att avlasta Slussen under en framtida upprustning av denna.
——————————————————————————
Sjötrafikberedningen

Moderata samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet

Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vattenvägar

Det är positivt med kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar. Det bidrar även till att öka Stockholmsregionens attraktionskraft. Kollektivtrafik på vatten är ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik, och kan under ombyggnationen av Slussen bidra till att avlasta bussterminalen vid Slussen.
Sjövägen är sedan hösten 2010 ett pilotprojekt med pendelbåtar som sker i samverkan med bland andra SL, Vasakronan och Nacka kommun. Projektet innebär att resenärerna kan använda SL:s periodkort för att resa mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka strand och Nybroplan.

Under pilotprojektets första år reste över 178 000 resenärer med Sjövägen.I högtrafik (06.00-09.00) på vardagar reser cirka 350 personer. Sjövägen förkortar restiden mellan Lidingö och Nacka strand med upp till 49 minuter och mellan Frihamnen och Nacka strand med upp till 48 minuter. Vid en utökning av trafiken kommer antalet resande på vardagar att öka ytterligare. Vi ser därför ett fortsatt samarbete under 2012 till och med 2013 som något positivt.

Den positiva samverkan om finansiering och utveckling av Sjövägen med näringslivet och kommuner bör fortsätta. SL:s biljettsortiment ska gälla fullt ut ombord på pendelbåtarna liksom att SL:s resegaranti ska gälla för resenärerna. Under tidsperioden fram till och med 2013 ska ställning tas om trafiken ska bli permanent, och om trafiken ska vidareutvecklas för att avlasta bussterminalen vid Slussen under ombyggnationen av Slussen.

Det är även önskvärt att SL inleder en dialog med huvudmännen för pendelbåtstrafiken t.ex. mellan Hammarby sjöstad och Nybrokajen men även att se över möjligheten till andra snabba och effektiva förbindelser på Stockholms inre vattenvägar.

Genom att utveckla pendelbåtstrafiken i enlighet med utredningens utvecklingspunkter och målet om att uppnå en fullgod tillgänglighet för personer med funktionshinder inom pendelbåtstrafiken kan densamma bli en viktig del av kollektivtrafiken i Stockholms län.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin