Från idé till verklighet

– Det är glädjande att Kristdemokraternas initiativ om att utveckla pendelbåtstrafiken mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka – Nybroviken har blivit uppskattat både bland resenärer men även av andra partier. Genom att pendelbåtstrafiken ges förbättrade möjligheter att utvecklas kan den bli ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik i och med gårdagens beslut i Sjötrafiknämnden säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i Trafiknämnden.

– Pendelbåtstrafik skapar helt nya tvärförbindelser i vår region och förkortar restiderna för resenärerna.

– Inom 10 år ska Stockholmsregionen ha ett nät av pendelbåtstrafik både i Saltsjön och på Mälaren. Det är dags att inse att Stockholm är Nordens Venedig.

Detta kan även kompletteras med att avlasta Slussen under en framtida upprustning av denna.
——————————————————————————
Sjötrafikberedningen

Moderata samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet

Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vattenvägar

Det är positivt med kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar. Det bidrar även till att öka Stockholmsregionens attraktionskraft. Kollektivtrafik på vatten är ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik, och kan under ombyggnationen av Slussen bidra till att avlasta bussterminalen vid Slussen.
Sjövägen är sedan hösten 2010 ett pilotprojekt med pendelbåtar som sker i samverkan med bland andra SL, Vasakronan och Nacka kommun. Projektet innebär att resenärerna kan använda SL:s periodkort för att resa mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka strand och Nybroplan.

Under pilotprojektets första år reste över 178 000 resenärer med Sjövägen.I högtrafik (06.00-09.00) på vardagar reser cirka 350 personer. Sjövägen förkortar restiden mellan Lidingö och Nacka strand med upp till 49 minuter och mellan Frihamnen och Nacka strand med upp till 48 minuter. Vid en utökning av trafiken kommer antalet resande på vardagar att öka ytterligare. Vi ser därför ett fortsatt samarbete under 2012 till och med 2013 som något positivt.

Den positiva samverkan om finansiering och utveckling av Sjövägen med näringslivet och kommuner bör fortsätta. SL:s biljettsortiment ska gälla fullt ut ombord på pendelbåtarna liksom att SL:s resegaranti ska gälla för resenärerna. Under tidsperioden fram till och med 2013 ska ställning tas om trafiken ska bli permanent, och om trafiken ska vidareutvecklas för att avlasta bussterminalen vid Slussen under ombyggnationen av Slussen.

Det är även önskvärt att SL inleder en dialog med huvudmännen för pendelbåtstrafiken t.ex. mellan Hammarby sjöstad och Nybrokajen men även att se över möjligheten till andra snabba och effektiva förbindelser på Stockholms inre vattenvägar.

Genom att utveckla pendelbåtstrafiken i enlighet med utredningens utvecklingspunkter och målet om att uppnå en fullgod tillgänglighet för personer med funktionshinder inom pendelbåtstrafiken kan densamma bli en viktig del av kollektivtrafiken i Stockholms län.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin