Från idé till verklighet

– Det är glädjande att Kristdemokraternas initiativ om att utveckla pendelbåtstrafiken mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka – Nybroviken har blivit uppskattat både bland resenärer men även av andra partier. Genom att pendelbåtstrafiken ges förbättrade möjligheter att utvecklas kan den bli ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik i och med gårdagens beslut i Sjötrafiknämnden säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i Trafiknämnden.

– Pendelbåtstrafik skapar helt nya tvärförbindelser i vår region och förkortar restiderna för resenärerna.

– Inom 10 år ska Stockholmsregionen ha ett nät av pendelbåtstrafik både i Saltsjön och på Mälaren. Det är dags att inse att Stockholm är Nordens Venedig.

Detta kan även kompletteras med att avlasta Slussen under en framtida upprustning av denna.
——————————————————————————
Sjötrafikberedningen

Moderata samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet

Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vattenvägar

Det är positivt med kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar. Det bidrar även till att öka Stockholmsregionens attraktionskraft. Kollektivtrafik på vatten är ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik, och kan under ombyggnationen av Slussen bidra till att avlasta bussterminalen vid Slussen.
Sjövägen är sedan hösten 2010 ett pilotprojekt med pendelbåtar som sker i samverkan med bland andra SL, Vasakronan och Nacka kommun. Projektet innebär att resenärerna kan använda SL:s periodkort för att resa mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka strand och Nybroplan.

Under pilotprojektets första år reste över 178 000 resenärer med Sjövägen.I högtrafik (06.00-09.00) på vardagar reser cirka 350 personer. Sjövägen förkortar restiden mellan Lidingö och Nacka strand med upp till 49 minuter och mellan Frihamnen och Nacka strand med upp till 48 minuter. Vid en utökning av trafiken kommer antalet resande på vardagar att öka ytterligare. Vi ser därför ett fortsatt samarbete under 2012 till och med 2013 som något positivt.

Den positiva samverkan om finansiering och utveckling av Sjövägen med näringslivet och kommuner bör fortsätta. SL:s biljettsortiment ska gälla fullt ut ombord på pendelbåtarna liksom att SL:s resegaranti ska gälla för resenärerna. Under tidsperioden fram till och med 2013 ska ställning tas om trafiken ska bli permanent, och om trafiken ska vidareutvecklas för att avlasta bussterminalen vid Slussen under ombyggnationen av Slussen.

Det är även önskvärt att SL inleder en dialog med huvudmännen för pendelbåtstrafiken t.ex. mellan Hammarby sjöstad och Nybrokajen men även att se över möjligheten till andra snabba och effektiva förbindelser på Stockholms inre vattenvägar.

Genom att utveckla pendelbåtstrafiken i enlighet med utredningens utvecklingspunkter och målet om att uppnå en fullgod tillgänglighet för personer med funktionshinder inom pendelbåtstrafiken kan densamma bli en viktig del av kollektivtrafiken i Stockholms län.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer