Från idé till verklighet

– Det är glädjande att Kristdemokraternas initiativ om att utveckla pendelbåtstrafiken mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka – Nybroviken har blivit uppskattat både bland resenärer men även av andra partier. Genom att pendelbåtstrafiken ges förbättrade möjligheter att utvecklas kan den bli ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik i och med gårdagens beslut i Sjötrafiknämnden säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i Trafiknämnden.

– Pendelbåtstrafik skapar helt nya tvärförbindelser i vår region och förkortar restiderna för resenärerna.

– Inom 10 år ska Stockholmsregionen ha ett nät av pendelbåtstrafik både i Saltsjön och på Mälaren. Det är dags att inse att Stockholm är Nordens Venedig.

Detta kan även kompletteras med att avlasta Slussen under en framtida upprustning av denna.
——————————————————————————
Sjötrafikberedningen

Moderata samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet

Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vattenvägar

Det är positivt med kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar. Det bidrar även till att öka Stockholmsregionens attraktionskraft. Kollektivtrafik på vatten är ett viktigt komplement till landburen kollektivtrafik, och kan under ombyggnationen av Slussen bidra till att avlasta bussterminalen vid Slussen.
Sjövägen är sedan hösten 2010 ett pilotprojekt med pendelbåtar som sker i samverkan med bland andra SL, Vasakronan och Nacka kommun. Projektet innebär att resenärerna kan använda SL:s periodkort för att resa mellan Frihamnen – Lidingö – Nacka strand och Nybroplan.

Under pilotprojektets första år reste över 178 000 resenärer med Sjövägen.I högtrafik (06.00-09.00) på vardagar reser cirka 350 personer. Sjövägen förkortar restiden mellan Lidingö och Nacka strand med upp till 49 minuter och mellan Frihamnen och Nacka strand med upp till 48 minuter. Vid en utökning av trafiken kommer antalet resande på vardagar att öka ytterligare. Vi ser därför ett fortsatt samarbete under 2012 till och med 2013 som något positivt.

Den positiva samverkan om finansiering och utveckling av Sjövägen med näringslivet och kommuner bör fortsätta. SL:s biljettsortiment ska gälla fullt ut ombord på pendelbåtarna liksom att SL:s resegaranti ska gälla för resenärerna. Under tidsperioden fram till och med 2013 ska ställning tas om trafiken ska bli permanent, och om trafiken ska vidareutvecklas för att avlasta bussterminalen vid Slussen under ombyggnationen av Slussen.

Det är även önskvärt att SL inleder en dialog med huvudmännen för pendelbåtstrafiken t.ex. mellan Hammarby sjöstad och Nybrokajen men även att se över möjligheten till andra snabba och effektiva förbindelser på Stockholms inre vattenvägar.

Genom att utveckla pendelbåtstrafiken i enlighet med utredningens utvecklingspunkter och målet om att uppnå en fullgod tillgänglighet för personer med funktionshinder inom pendelbåtstrafiken kan densamma bli en viktig del av kollektivtrafiken i Stockholms län.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin