Från ord till handling – fler vårdplatser, bättre och säkrare vård med ny inriktning

I veckan har den programberedning i Hälso- och sjukvårdsnämnden som jag leder be-slu-tat att ge Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i uppdrag att närmare beskriva vårdbehovet för personer som behöver geriatrisk vård de närmaste fem åren. I uppdraget bör även ingå att utreda behovet av en ny inriktning i fråga om rehabilitering efter vård på akutsjukhus i linje med vad som anförs nedan.Behovet av nya vårdplatser inom hälso- och sjukvården i Stockholms län är väl känt. Det nödvändiga tillskottet av vårdplatser under de närmaste åren bör rela-teras till framtida vårdbehov inom framför allt geriatrisk vård och rehabilitering efter vård i akutsjukvården.I diskussionen om vårdplatser framkommer ibland att kommunerna inte i tillräck-lig utsträckning planerar och investerar för att klara behovet av omsorgsboenden etc. Detta är säkert en del av förklaringen till att många personer tvingas vistas på sjukhus utan egentligt behov av sjukhusvård. Dock kan ett ökat antal vårdplatser för vård inom geriatrisk vård behövas för att komma till rätta med behoven av vårdplatser i akutsjukvården.Det allt ökande trycket på sjukhusvård av nya patienter med akuta behov av vård inom t.ex. cancersjukdomar, stroke och hjärta/kärl-sjukdomar kan leda till att patienter skrivs ut för tidigt bl.a. med hänvisning till att den nödvändiga rehabili-teringen inte kan fullföljas. En analys av behovet av rehabilitering bör ge besked om det framtida behovet till vägledning för den planering och finansiering som är landstingets ansvar.

Ilija går sin egen väg…

Så fick vi veta att landstingsrådet Ilija Batljan, socialdemokraternas gruppledare och starke man lämnar landstinget för näringslivet. Jag vill önska honom lycka till i de nya uppgifterna. Dagen efter hans besked om att gå vidare i karriären, så läser jag i SvD på ledarsidan att Ilija i en konferens för några veckor sedan skulle ha sagt att landstinget är en deprimerande miljö, präglad av ineffektivitet och slöseri och att det borde rivas och att man borde börja om från början… Jag har en helt annan bild av Stockholms läns landsting. Till hösten är det 20 år sedan jag började min politiska gärning i landstinget. Jag har funnit uppgifterna synnerligen stimulerande, jag har kunnat konstatera att jag är och har varit omgi-ven och uppmuntrad av engagerade och begåvade tjänstemän och chefer. Därför ser jag fram emot en god fortsättning innevarande mandatperiod.

Ett tänkvärt citat: “Det är för väl att lögnen finns – för tank o matt man hörde var sant. “
Albert Engstström

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd

Telefon 08-737 42 73

Mobiltelefon 070-37 234 05

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare: http://www.kristdemokraterna.se/


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer