Från ord till handling – fler vårdplatser, bättre och säkrare vård med ny inriktning

I veckan har den programberedning i Hälso- och sjukvårdsnämnden som jag leder be-slu-tat att ge Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i uppdrag att närmare beskriva vårdbehovet för personer som behöver geriatrisk vård de närmaste fem åren. I uppdraget bör även ingå att utreda behovet av en ny inriktning i fråga om rehabilitering efter vård på akutsjukhus i linje med vad som anförs nedan.Behovet av nya vårdplatser inom hälso- och sjukvården i Stockholms län är väl känt. Det nödvändiga tillskottet av vårdplatser under de närmaste åren bör rela-teras till framtida vårdbehov inom framför allt geriatrisk vård och rehabilitering efter vård i akutsjukvården.I diskussionen om vårdplatser framkommer ibland att kommunerna inte i tillräck-lig utsträckning planerar och investerar för att klara behovet av omsorgsboenden etc. Detta är säkert en del av förklaringen till att många personer tvingas vistas på sjukhus utan egentligt behov av sjukhusvård. Dock kan ett ökat antal vårdplatser för vård inom geriatrisk vård behövas för att komma till rätta med behoven av vårdplatser i akutsjukvården.Det allt ökande trycket på sjukhusvård av nya patienter med akuta behov av vård inom t.ex. cancersjukdomar, stroke och hjärta/kärl-sjukdomar kan leda till att patienter skrivs ut för tidigt bl.a. med hänvisning till att den nödvändiga rehabili-teringen inte kan fullföljas. En analys av behovet av rehabilitering bör ge besked om det framtida behovet till vägledning för den planering och finansiering som är landstingets ansvar.

Ilija går sin egen väg…

Så fick vi veta att landstingsrådet Ilija Batljan, socialdemokraternas gruppledare och starke man lämnar landstinget för näringslivet. Jag vill önska honom lycka till i de nya uppgifterna. Dagen efter hans besked om att gå vidare i karriären, så läser jag i SvD på ledarsidan att Ilija i en konferens för några veckor sedan skulle ha sagt att landstinget är en deprimerande miljö, präglad av ineffektivitet och slöseri och att det borde rivas och att man borde börja om från början… Jag har en helt annan bild av Stockholms läns landsting. Till hösten är det 20 år sedan jag började min politiska gärning i landstinget. Jag har funnit uppgifterna synnerligen stimulerande, jag har kunnat konstatera att jag är och har varit omgi-ven och uppmuntrad av engagerade och begåvade tjänstemän och chefer. Därför ser jag fram emot en god fortsättning innevarande mandatperiod.

Ett tänkvärt citat: “Det är för väl att lögnen finns – för tank o matt man hörde var sant. “
Albert Engstström

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd

Telefon 08-737 42 73

Mobiltelefon 070-37 234 05

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare: http://www.kristdemokraterna.se/


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin