Fredrik Wallén (KD) tar över ansvaret för färdtjänsten

Pressmeddelande
den 9 december 2014

Kristdemokraterna har nominerat Fredrik Wallén till ny ordförande för färdtjänstberedningen i Stockholms läns landsting.

– Mycket av arbetet med att göra färdtjänsten i Stockholms län ännu bättre handlar om bemötandet. Varje resenär ska bli sedd som en person med individuella behov och önskemål. Jag ser också att vi behöver se över hur vi följer upp färdtjänsten så att avtalen hålls, säger Fredrik Wallén.

Kristdemokraterna fortsätter att ha ordförandeposten i trafiknämndens färdtjänstberedning. Karl Henriksson som tidigare har varit ordförande går över till att vara ordförande för beredningen för trafikplanering. Fredrik Wallén är polis till yrket, har tidigare varit ersättare i trafiknämnden och har haft politiska uppdrag för Stockholms stad.

– Jag ser fram emot att få leda arbetet med att utveckla färdtjänsten. Vårt fokus är även i fortsättningen resenärernas upplevelse, men det är också viktigt att förbättra situationen för förarna. Färdtjänsten ska präglas av valfrihet och kvalitet, säger Fredrik Wallén.

 
För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin