Ge alla stockholmare kallelse att lämna blod

Under sommaren har många blodgivare lockats att stanna kvar på stranden i stället för att gå och lämna blod, vilket har lett till ansträngda nivåer blod hos Blodcentralen i Stockholm. Det behövs fler blodgivare för att undvika bristsituationer, och därför bör landstinget införa Kristdemokraternas förslag om att ge alla stockholmare en kallelse att lämna blod.

Inför valet har alla som har rösträtt fått ett röstkort hemskickat tillsammans med information om den demokratiska rättigheten att bidra till ett bättre samhälle. Valmyndigheten skulle inte ens överväga att det skulle vara upp till var och en att komma till insikt om att det är dags att rösta och söka upp information om hur man gör.

Den rimliga synen på blodgivning bör vara att det är ett samhällsansvar. I dag ligger initiativet för att leva upp till ansvaret hos invånarna i Stockholms län, men behoven är stora. Jag driver frågan att landstingets blodcentraler ska ge alla information om möjligheten att lämna blod. Den som inte kan eller vill bli givare kan antingen tacka nej till kallelsen och därmed slippa bli kallad fler gånger, eller låta bli att gå till Blodcentralen.

Genom att skicka ut den här typen av kallelse, på samma sätt som det offentliga skickar ut röstkort, etablerar vi det gemensamma ansvar vi har för blodförsörjningen. På det sättet kan vi tillsammans trygga tillgången till blod för människor som behöver.

Margaretha Åkerberg (KD)Margaretha Åkerberg (KD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin