Ge alla stockholmare kallelse att lämna blod

Under sommaren har många blodgivare lockats att stanna kvar på stranden i stället för att gå och lämna blod, vilket har lett till ansträngda nivåer blod hos Blodcentralen i Stockholm. Det behövs fler blodgivare för att undvika bristsituationer, och därför bör landstinget införa Kristdemokraternas förslag om att ge alla stockholmare en kallelse att lämna blod.

Inför valet har alla som har rösträtt fått ett röstkort hemskickat tillsammans med information om den demokratiska rättigheten att bidra till ett bättre samhälle. Valmyndigheten skulle inte ens överväga att det skulle vara upp till var och en att komma till insikt om att det är dags att rösta och söka upp information om hur man gör.

Den rimliga synen på blodgivning bör vara att det är ett samhällsansvar. I dag ligger initiativet för att leva upp till ansvaret hos invånarna i Stockholms län, men behoven är stora. Jag driver frågan att landstingets blodcentraler ska ge alla information om möjligheten att lämna blod. Den som inte kan eller vill bli givare kan antingen tacka nej till kallelsen och därmed slippa bli kallad fler gånger, eller låta bli att gå till Blodcentralen.

Genom att skicka ut den här typen av kallelse, på samma sätt som det offentliga skickar ut röstkort, etablerar vi det gemensamma ansvar vi har för blodförsörjningen. På det sättet kan vi tillsammans trygga tillgången till blod för människor som behöver.

Margaretha Åkerberg (KD)Margaretha Åkerberg (KD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer