Ge alla stockholmare kallelse att lämna blod

Under sommaren har många blodgivare lockats att stanna kvar på stranden i stället för att gå och lämna blod, vilket har lett till ansträngda nivåer blod hos Blodcentralen i Stockholm. Det behövs fler blodgivare för att undvika bristsituationer, och därför bör landstinget införa Kristdemokraternas förslag om att ge alla stockholmare en kallelse att lämna blod.

Inför valet har alla som har rösträtt fått ett röstkort hemskickat tillsammans med information om den demokratiska rättigheten att bidra till ett bättre samhälle. Valmyndigheten skulle inte ens överväga att det skulle vara upp till var och en att komma till insikt om att det är dags att rösta och söka upp information om hur man gör.

Den rimliga synen på blodgivning bör vara att det är ett samhällsansvar. I dag ligger initiativet för att leva upp till ansvaret hos invånarna i Stockholms län, men behoven är stora. Jag driver frågan att landstingets blodcentraler ska ge alla information om möjligheten att lämna blod. Den som inte kan eller vill bli givare kan antingen tacka nej till kallelsen och därmed slippa bli kallad fler gånger, eller låta bli att gå till Blodcentralen.

Genom att skicka ut den här typen av kallelse, på samma sätt som det offentliga skickar ut röstkort, etablerar vi det gemensamma ansvar vi har för blodförsörjningen. På det sättet kan vi tillsammans trygga tillgången till blod för människor som behöver.

Margaretha Åkerberg (KD)Margaretha Åkerberg (KD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin