”Ge alla stockholmare kallelse till att lämna blod”

Pressmeddelande
Stockholm den 12 september 2013

– Det är hög tid att vi börjar se blodgivning som ett samhällsansvar. Det offentliga har möjlighet att sända olika signaler om hur självklart det ska vara för människor att ge blod, och det är anledningen till att jag nu föreslår att initiativet för blodgivning flyttas till landstingets blodcentraler. Jag vill att alla stockholmare ska få en kallelse till att ge blod.

Det säger Margaretha Åkerberg (KD), hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, med anledning av att Blodcentralen har slagit larm om att Stockholms län behöver 20 000 fler blodgivare för att möta behoven när befolkningen växer.

– Genom den modell jag föreslår får alla information om möjligheten att ge blod. Den som inte kan eller vill bli givare kan antingen tacka nej till kallelsen och därmed slippa bli kallad fler gånger, eller låta bli att gå till Blodcentralen. Budskapet är att betona det gemensamma ansvar vi har för blodförsörjningen, och därmed trygga tillgången till blod för människor som behöver, säger Margaretha Åkerberg.

veckobrev_MargarethaFör mer information:
Margaretha Åkerberg (KD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting
070-737 41 05

Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

Margaretha Åkerberg skriver hos Svenska Dagbladet om sitt förslag för att bemöta bristen på blodgivare i Stockholms län.

Blodcentralen: Stockholm växer men antalet blodgivare minskar


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin