Ge LOV även till färdtjänsten

Sedan Alliansregeringen tillträdde år 2006 har en rad viktiga reformer genomförts. Många av dem har syftat till att ge människor mer inflytande över sina egna liv. Viktigast av dessa har förmodligen införandet av Lagen om Valfrihetssystem, LOV, varit. Genom LOV har valfrihet kunnat införas på ett enkelt, tryggt och juridiskt hållbart sätt inom till exempel sjukvård och äldreomsorg.

Den enda bristen är att lagen haft tydliga och tämligen snäva begränsningar gällande vilka områden inom den kommunala och landstingskommunala servicen som den kan tillämpas på. Viktiga välfärdssektorer har stått utanför valfriheten.

Exempel på områden som skulle kunna lämpa sig väl för valfrihet är färdtjänst, sjukresor och s.k. turbundna resor, till exempel resor till och från skola eller daglig verksamhet för personer med funktionshinder. Gruppen av kunder/brukare är redan idag van att välja utförare och har visat sin beslutskompetens inom de områden som redan omfattas av lagen. En utvidgning skulle vara ett sätt att ytterligare utöka människors möjlighet att bestämma över sina egna liv.

Om det har jag skrivit en motion till Kristdemokraternas riksting. För mig som ordförande i Trafiknämndens Färdtjänst- och Tillgänglighetsberedning i Stockholms läns landsting känns det här som en oerhört viktig reform – inte för egen del, utan för att kunna ge mer makt åt vanligt folk, de äldre och funktionshindrade som är beroende av färdtjänst eller turbundna resor.

Karl Henriksson, kristdemokrat
ordförande i Färdtjänst- och Tillgänglighetsberedningen


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer