Ge LOV även till färdtjänsten

Sedan Alliansregeringen tillträdde år 2006 har en rad viktiga reformer genomförts. Många av dem har syftat till att ge människor mer inflytande över sina egna liv. Viktigast av dessa har förmodligen införandet av Lagen om Valfrihetssystem, LOV, varit. Genom LOV har valfrihet kunnat införas på ett enkelt, tryggt och juridiskt hållbart sätt inom till exempel sjukvård och äldreomsorg.

Den enda bristen är att lagen haft tydliga och tämligen snäva begränsningar gällande vilka områden inom den kommunala och landstingskommunala servicen som den kan tillämpas på. Viktiga välfärdssektorer har stått utanför valfriheten.

Exempel på områden som skulle kunna lämpa sig väl för valfrihet är färdtjänst, sjukresor och s.k. turbundna resor, till exempel resor till och från skola eller daglig verksamhet för personer med funktionshinder. Gruppen av kunder/brukare är redan idag van att välja utförare och har visat sin beslutskompetens inom de områden som redan omfattas av lagen. En utvidgning skulle vara ett sätt att ytterligare utöka människors möjlighet att bestämma över sina egna liv.

Om det har jag skrivit en motion till Kristdemokraternas riksting. För mig som ordförande i Trafiknämndens Färdtjänst- och Tillgänglighetsberedning i Stockholms läns landsting känns det här som en oerhört viktig reform – inte för egen del, utan för att kunna ge mer makt åt vanligt folk, de äldre och funktionshindrade som är beroende av färdtjänst eller turbundna resor.

Karl Henriksson, kristdemokrat
ordförande i Färdtjänst- och Tillgänglighetsberedningen


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin