Ge LOV även till färdtjänsten

Sedan Alliansregeringen tillträdde år 2006 har en rad viktiga reformer genomförts. Många av dem har syftat till att ge människor mer inflytande över sina egna liv. Viktigast av dessa har förmodligen införandet av Lagen om Valfrihetssystem, LOV, varit. Genom LOV har valfrihet kunnat införas på ett enkelt, tryggt och juridiskt hållbart sätt inom till exempel sjukvård och äldreomsorg.

Den enda bristen är att lagen haft tydliga och tämligen snäva begränsningar gällande vilka områden inom den kommunala och landstingskommunala servicen som den kan tillämpas på. Viktiga välfärdssektorer har stått utanför valfriheten.

Exempel på områden som skulle kunna lämpa sig väl för valfrihet är färdtjänst, sjukresor och s.k. turbundna resor, till exempel resor till och från skola eller daglig verksamhet för personer med funktionshinder. Gruppen av kunder/brukare är redan idag van att välja utförare och har visat sin beslutskompetens inom de områden som redan omfattas av lagen. En utvidgning skulle vara ett sätt att ytterligare utöka människors möjlighet att bestämma över sina egna liv.

Om det har jag skrivit en motion till Kristdemokraternas riksting. För mig som ordförande i Trafiknämndens Färdtjänst- och Tillgänglighetsberedning i Stockholms läns landsting känns det här som en oerhört viktig reform – inte för egen del, utan för att kunna ge mer makt åt vanligt folk, de äldre och funktionshindrade som är beroende av färdtjänst eller turbundna resor.

Karl Henriksson, kristdemokrat
ordförande i Färdtjänst- och Tillgänglighetsberedningen


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin