Ge LOV även till färdtjänsten

Sedan Alliansregeringen tillträdde år 2006 har en rad viktiga reformer genomförts. Många av dem har syftat till att ge människor mer inflytande över sina egna liv. Viktigast av dessa har förmodligen införandet av Lagen om Valfrihetssystem, LOV, varit. Genom LOV har valfrihet kunnat införas på ett enkelt, tryggt och juridiskt hållbart sätt inom till exempel sjukvård och äldreomsorg.

Den enda bristen är att lagen haft tydliga och tämligen snäva begränsningar gällande vilka områden inom den kommunala och landstingskommunala servicen som den kan tillämpas på. Viktiga välfärdssektorer har stått utanför valfriheten.

Exempel på områden som skulle kunna lämpa sig väl för valfrihet är färdtjänst, sjukresor och s.k. turbundna resor, till exempel resor till och från skola eller daglig verksamhet för personer med funktionshinder. Gruppen av kunder/brukare är redan idag van att välja utförare och har visat sin beslutskompetens inom de områden som redan omfattas av lagen. En utvidgning skulle vara ett sätt att ytterligare utöka människors möjlighet att bestämma över sina egna liv.

Om det har jag skrivit en motion till Kristdemokraternas riksting. För mig som ordförande i Trafiknämndens Färdtjänst- och Tillgänglighetsberedning i Stockholms läns landsting känns det här som en oerhört viktig reform – inte för egen del, utan för att kunna ge mer makt åt vanligt folk, de äldre och funktionshindrade som är beroende av färdtjänst eller turbundna resor.

Karl Henriksson, kristdemokrat
ordförande i Färdtjänst- och Tillgänglighetsberedningen


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin