Ge vården av cancersjuka barn de resurser som behövs!

Barnonkologin på Astrid Lindgrens sjukhus har tvingats dra ner på vårdplatser på grund av brist på sjuksköterskor. För Kristdemokraterna är det inte acceptabelt att barn inte får den cancervård de behöver.

– Vår prioritet efter valet kommer att vara att se till att barnonkologin dels får de 13 miljoner man har äskat, dels har tillräckliga resurser för att ha så många vårdplatser öppna som krävs. Barns och ungas uppväxtvillkor är vår fokusfråga och jag tänker inte se på när barn lider i onödan i vårt landsting, säger Ella Bohlin (KD), toppkandidat till landstingsvalet.

Redan nu har Alliansen satsat på att utbilda fler sjuksköterskor, så att det kommer att finnas tillräckligt med personal. Fortfarande råder dock viss personalbrist. Därför samverkar Stockholm med andra landsting.

– Jag kan bara föreställa mig hur det skulle kännas om det var något barn som jag kände som inte fick plats på sitt sjukhus. Stockholm ska erbjuda vård i världsklass, men för att det ska vara möjligt att påstå måste barnens hälsa komma i första rummet, säger Ella Bohlin.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin