Ge vården av cancersjuka barn de resurser som behövs!

Barnonkologin på Astrid Lindgrens sjukhus har tvingats dra ner på vårdplatser på grund av brist på sjuksköterskor. För Kristdemokraterna är det inte acceptabelt att barn inte får den cancervård de behöver.

– Vår prioritet efter valet kommer att vara att se till att barnonkologin dels får de 13 miljoner man har äskat, dels har tillräckliga resurser för att ha så många vårdplatser öppna som krävs. Barns och ungas uppväxtvillkor är vår fokusfråga och jag tänker inte se på när barn lider i onödan i vårt landsting, säger Ella Bohlin (KD), toppkandidat till landstingsvalet.

Redan nu har Alliansen satsat på att utbilda fler sjuksköterskor, så att det kommer att finnas tillräckligt med personal. Fortfarande råder dock viss personalbrist. Därför samverkar Stockholm med andra landsting.

– Jag kan bara föreställa mig hur det skulle kännas om det var något barn som jag kände som inte fick plats på sitt sjukhus. Stockholm ska erbjuda vård i världsklass, men för att det ska vara möjligt att påstå måste barnens hälsa komma i första rummet, säger Ella Bohlin.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin