Geriatriken framgångsrik under sommaren

Vården för de mest sjuka äldre har klarat av belastningen under sommaren 2013 på ett bra sätt. Under semestertiderna har tillgången till platser varit god vilket har lett till att Stockholms läns landsting har kunnat ta emot många av de äldre som har behövt komma i kontakt med de geriatriska klinikerna.

Malin Appelgren (KD)– Sommaren är alltid en ansträngd period. Vi vet att bemanningssituationen är tuff när det gäller sjuksköterskor och barnmorskor. Därför är det glädjande att se att landstingets ansträngningar för en god tillgång till geriatriken har lyckats. Äldre har fått tillgång till expertis samtidigt som övriga akutkliniker har avlastats, säger Malin Appelgren (KD), ledamot av landstingsstyrelsens produktionsutskott.

Den totala utvärderingen av geriatriken i Stockholm till och med augusti presenteras om några veckor. Redan nu står det klart att det varit en sommar med lediga platser och ett gott samarbete mellan akutsjukhusen och de geriatriska klinikerna.

Stig Nyman (KD)– Det vanliga är att vi mest hör om när det brister i sjukvården. När situationen är perioder ansträngd prövas landstingets resurser. Nu kan vi konstatera att de äldre som har haft stora vårdbehov har mötts av en väl fungerande geriatrisk vård. Nästa år satsar vi ännu mer på den här delen av sjukvården, så då är förhoppningen att den blir ännu bättre, säger äldrelandstingsrådet Stig Nyman (KD).


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin