Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting på tisdag om en ny geriatrikplan som ska innehålla förslag för hur vården kan användas på bästa sätt.

Pressmeddelande
15 februari 2018

– Vi befinner oss i en historisk situation där ålderssammansättElla Bohlin (KD)ningen hos befolkningen i Stockholms län snabbt förändras och allt fler lever allt längre. Eftersom andelen äldre kommer att öka så mycket skriver vi upp siffran för hur många patienter som behöver geriatrisk vård. Därför tänker vi fortsätta att bedriva geriatrisk vård i Danderyd, säger Ella Bohlin (KD), äldrelandstingsråd.

– Med fler äldre stockholmare behöver äldresjukvården byggas ut. Alla äldre i Stockholms län, och deras anhöriga, ska tryggt veta att den specialiserade äldresjukvården finns i deras närhet när de behöver den. Därför bygger vi ny geriatrik på Sollentuna sjukhus, därför kommer vi planera för ny geriatrik i södra länsdelen, och därför vill vi behålla geriatriken i Danderyd, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Tack och lov blir vi äldre och äldre, och därför behövs fler geriatriska vårdplatser i länet. Varje medborgare ska kunna känna trygghet inför och under sin ålderdom och veta att det finns god, tillgänglig sjukvård när den behövs. Därför blir Geriatriken i Danderyd kvar, Löwenströmskas geriatrik likaså och Sollentuna sjukhus får som planerat ett tillskott av geriatrikplatser. Vi ser också till att få mer geriatrik i södra delen av länet, samtidigt som vi förbereder ett geriatriskt vårdval för hela länets äldre. När vårdvalet för geriatrik träder i kraft efter valet öppnar det för ytterligare geriatrikplatser, säger Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd.

– En av Sjukvårdens största utmaningar är hur vi ska ta hand om en allt större andel äldre patienter. Därför är det viktigt att vi ser till att tillgången på geriatriska platser är hög och att de finns så nära människor som möjligt, säger Karin Fälldin (C), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

Fakta:

Alliansen beslutar den 20 februari att ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta reda på hur många vårdplatser som ska finnas på Danderyds sjukhus.

Tidigare planer har inneburit att geriatrisk vård vid Danderyds sjukhus flyttar till Sollentuna sjukhus. De nya vårdplatserna på Sollentuna sjukhus kommer fortfarande att öppna, men eftersom behovet ökar kommer geriatriken genom det nya beslutet att bli kvar på Danderyds sjukhus.

Samtidigt får hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en geriatrikplan.

Planen ska innehålla:

·         Beräkningar av hur vårdbehovet kommer att utvecklas framöver

·         Förslag på hur geriatriken bäst kan användas för att tillgodose målgruppens behov

·         Var geriatriken ska placeras geografiskt

Förslagen ska särskilt beakta det geriatriska utbudet i den södra delen av Stockholms län.

Geriatriken är specialiserad på äldre och åldrandets sjukdomar. Stockholms län har en väl utbyggd geriatrik med 1 018 fastställda vårdplatser varav 928 i snitt var öppna under 2017. Förra året öppnade tio vårdplatser i norra länsdelen (på Löwenströmska sjukhuset) och 3 i den södra länsdelen (i Nynäshamn).


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer