Glädjebesked om Roslagsbanan!

Statens förhandlare i Sverigeförhandlingen skrotar förslaget att förlänga tunnelbanan till Täby och går i stället på Kristdemokraternas linje att förlänga Roslagsbanan till centrala Stockholm. Tidigare vägde förhandlarna mellan de två alternativen när det gällde den nordöstra delen av Stockholms län.

Karl Henriksson (KD)– Ett verkligt glädjebesked för alla oss som tycker att det är viktigt med bra kollektivtrafik till nordostkommunerna! Nu vill jag se en helhjärtad satsning på utbyggd Roslagsbana med nya tåg, mer dubbelspår, fler planskilda korsningar och förberedelser för längre perronger så att tågen ska kunna gå tätare och fler ska kunna åka med dem i framtiden, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för landstingets beredning för trafikplanering.

 

Läs mer:

Kristdemokraterna 7 april 2015: Roslagsbana till Centralen bättre än tunnelbana >>

Sverigeförhandlingen 22 mars: Storstadsförhandlingarna inledda >>

Roslagsbana till city beräknas ge 24 000 bostäder >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin