Gör om 4:an till spårväg

Spårvagn i Stockholms innerstad.

Kristdemokraterna lovar inför valet att buss 4 i Stockholms innerstad ska göras om till spårväg. Vinster i restid och ökad kapacitet är två av skälen.

Karl Henriksson (KD)– Alliansen satsar stort på våra långsiktiga tunnelbaneprojekt, men vi kristdemokrater ser behov av effektiva tvärgående transporter även i ett kortare perspektiv. Vi kommer se till att frågan om ett spårvägsnät i centrala Stockholm hålls levande, och arbeta för att byta ut 4:ans blåbussar mot spårvagnar, säger Karl Henriksson (KD, gruppledare i trafiknämnden.

Efter initiativ från Kristdemokraterna har stora steg redan tagits för att bygga ut spårvägen. Arbetet med att göra om linje 4 till spårväg är prioriterat i stomnätsplanen för kollektivtrafiken i Stockholms län.

– Spårvagnarna erbjuder större tillgänglighet och komfort och kommer att avlasta tunnelbanans överbelastade inre delar. Spårvagnar kan också transportera betydligt fler människor än bussar. 4:ans buss kommer trots framkomlighetsåtgärder att slå i kapacitetstaket. Troligtvis kan trafik på spårväg mellan Gullmarsplan och Radiohuset komma igång under de kommande fyra åren, säger Karl Henriksson.

 

Läs mer om vår politik för spårväg i Stockholm >>

Kristdemokraternas framgångar för Stockholms spårvägstrafik >>

 


Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

Landstinget vill bygga ut vården för tidigt födda barn

Sveriges största BB kan få nya lokaler för neonatalvården. Stockholms läns landsting har utrett de tidigt födda barnens behov på Södersjukhuse

Läs mer

Nya barnmorskor ska få avlönad introduktion

Sex månaders introduktion med lön för nyutexaminerade barnmorskor. Under de första tre månaderna går den nya barnmorskan bredvid en erfaren barn

Läs mer

Nu byter vi logotyp

Sedan 1996 har vi haft vår tidigare klädsel, nu svidar vi om. Nu tar vi steget och förnyar vår logotyp och vår visuella presentation. Vi är såk

Läs mer

Ella Bohlin och Erik Slottner deltar i minnesceremoni

Måndag den 10 april klockan 12.00 hålls det en tyst minut för att hedra offren för attacken i centrala Stockholm den 7 april.~ - Vi vill på d

Läs mer

Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens o

Läs mer

Upprörande uppgifter om vårdgivare inom gynekologin

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) reagerar kraftigt på uppgifterna i Expressen om brister hos en vårdgivare inom gynekologin. (mer…)

Läs mer

Vi tar oron från läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på stort allvar

I dag skriver 32 läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på Svenska Dagbladets debattsida om brist på vårdplatser och arbetsmiljö. Situationen de

Läs mer

Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

tai iwin