Gör om 4:an till spårväg

Spårvagn i Stockholms innerstad.

Kristdemokraterna lovar inför valet att buss 4 i Stockholms innerstad ska göras om till spårväg. Vinster i restid och ökad kapacitet är två av skälen.

Karl Henriksson (KD)– Alliansen satsar stort på våra långsiktiga tunnelbaneprojekt, men vi kristdemokrater ser behov av effektiva tvärgående transporter även i ett kortare perspektiv. Vi kommer se till att frågan om ett spårvägsnät i centrala Stockholm hålls levande, och arbeta för att byta ut 4:ans blåbussar mot spårvagnar, säger Karl Henriksson (KD, gruppledare i trafiknämnden.

Efter initiativ från Kristdemokraterna har stora steg redan tagits för att bygga ut spårvägen. Arbetet med att göra om linje 4 till spårväg är prioriterat i stomnätsplanen för kollektivtrafiken i Stockholms län.

– Spårvagnarna erbjuder större tillgänglighet och komfort och kommer att avlasta tunnelbanans överbelastade inre delar. Spårvagnar kan också transportera betydligt fler människor än bussar. 4:ans buss kommer trots framkomlighetsåtgärder att slå i kapacitetstaket. Troligtvis kan trafik på spårväg mellan Gullmarsplan och Radiohuset komma igång under de kommande fyra åren, säger Karl Henriksson.

 

Läs mer om vår politik för spårväg i Stockholm >>

Kristdemokraternas framgångar för Stockholms spårvägstrafik >>

 


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin