Gör om 4:an till spårväg

Spårvagn i Stockholms innerstad.

Kristdemokraterna lovar inför valet att buss 4 i Stockholms innerstad ska göras om till spårväg. Vinster i restid och ökad kapacitet är två av skälen.

Karl Henriksson (KD)– Alliansen satsar stort på våra långsiktiga tunnelbaneprojekt, men vi kristdemokrater ser behov av effektiva tvärgående transporter även i ett kortare perspektiv. Vi kommer se till att frågan om ett spårvägsnät i centrala Stockholm hålls levande, och arbeta för att byta ut 4:ans blåbussar mot spårvagnar, säger Karl Henriksson (KD, gruppledare i trafiknämnden.

Efter initiativ från Kristdemokraterna har stora steg redan tagits för att bygga ut spårvägen. Arbetet med att göra om linje 4 till spårväg är prioriterat i stomnätsplanen för kollektivtrafiken i Stockholms län.

– Spårvagnarna erbjuder större tillgänglighet och komfort och kommer att avlasta tunnelbanans överbelastade inre delar. Spårvagnar kan också transportera betydligt fler människor än bussar. 4:ans buss kommer trots framkomlighetsåtgärder att slå i kapacitetstaket. Troligtvis kan trafik på spårväg mellan Gullmarsplan och Radiohuset komma igång under de kommande fyra åren, säger Karl Henriksson.

 

Läs mer om vår politik för spårväg i Stockholm >>

Kristdemokraternas framgångar för Stockholms spårvägstrafik >>

 


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin