Gör Slussen och Gamla Stan till knutpunkter för pendelbåtstrafiken

– För att pendelbåtstrafiken ska kunna utvecklas på Stockholms inre vattenvägar behövs fler smarta knutpunkter mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik. Vi föreslår därför att nya Slussen och Gamla Stan görs till moderna knutpunkter för framtidens pendelbåtstrafik på Saltsjön och Mälaren, skriver idag Michael Stjernström, KD, gruppledare i Trafiknämnden tillsammans med Erik Slottner, KD, vice gruppledare i Stockholms Stadshus på SvD Brännpunkt. Kan läsas här.

– Kristdemokraterna vill ge pendelbåtar och Djurgårdsfärjor en mer central placering vid Slussen där de kan angöra en ponton rakt nedanför det s k ”bussberget” där Nacka-Värmdöbussarna stannar. Placeringen underlättar och förkortar därmed bytestiden mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik. Därigenom skapas goda förutsättningar för att utveckla pendelbåtstrafiken i Saltsjön, fortsätter Erik Slottner.

– I dagsläget finns det ingen pendelbåtstrafik på Mälaren trots att intresset är stort bland kollektivtrafikresenärerna. Ett av hindren för pendelbåtstrafik på Mälaren har varit att det inte har funnits någon lämplig brygga att angöra i City. Vi föreslår därför att en modern ponton placeras vid Gamla Stans tunnelbanestation där pendelbåtar kan angöra. Det ger små avstånd mellan pendelbåt och tunnelbana, avslutar Michael Stjernström.

För mer information:
Michael Stjernström
Gruppledare, Trafiknämnden
Telefon: 070 – 377 58 80

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Telefon: 070 – 737 41 51


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin