Gör Slussen och Gamla Stan till knutpunkter för pendelbåtstrafiken

– För att pendelbåtstrafiken ska kunna utvecklas på Stockholms inre vattenvägar behövs fler smarta knutpunkter mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik. Vi föreslår därför att nya Slussen och Gamla Stan görs till moderna knutpunkter för framtidens pendelbåtstrafik på Saltsjön och Mälaren, skriver idag Michael Stjernström, KD, gruppledare i Trafiknämnden tillsammans med Erik Slottner, KD, vice gruppledare i Stockholms Stadshus på SvD Brännpunkt. Kan läsas här.

– Kristdemokraterna vill ge pendelbåtar och Djurgårdsfärjor en mer central placering vid Slussen där de kan angöra en ponton rakt nedanför det s k ”bussberget” där Nacka-Värmdöbussarna stannar. Placeringen underlättar och förkortar därmed bytestiden mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik. Därigenom skapas goda förutsättningar för att utveckla pendelbåtstrafiken i Saltsjön, fortsätter Erik Slottner.

– I dagsläget finns det ingen pendelbåtstrafik på Mälaren trots att intresset är stort bland kollektivtrafikresenärerna. Ett av hindren för pendelbåtstrafik på Mälaren har varit att det inte har funnits någon lämplig brygga att angöra i City. Vi föreslår därför att en modern ponton placeras vid Gamla Stans tunnelbanestation där pendelbåtar kan angöra. Det ger små avstånd mellan pendelbåt och tunnelbana, avslutar Michael Stjernström.

För mer information:
Michael Stjernström
Gruppledare, Trafiknämnden
Telefon: 070 – 377 58 80

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Telefon: 070 – 737 41 51


”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer

19 miljoner ska ge fler avancerad vård i hemmet

50 nya vårdplatser ska öppna för patienter som är svårt sjuka och vårdas i hemmet. Under tisdagen beslutade Alliansen om 18,9 miljoner kronor f

Läs mer

Fetma, övervikt och droger bland gravida oroar

Ella Bohlin (KD) har ansvar för förlossningsvården i Stockholms län, och hon är orolig. Antalet som är gravida och överviktiga när de är gra

Läs mer

Alliansen stärker vården för unga demenssjuka

En ny högspecialiserad mottagning inriktad på demenssjukdomar öppnar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Nu stärks den specialiserade v

Läs mer

KD vill ha wi-fi i kollektivtrafiken

Foto: Ulo Maasing Olika operatörer ska få möjlighet att erbjuda wi-fi i SL-trafiken. Det föreslår Kristdemokraterna för att göra vardagen l

Läs mer

Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

tai iwin