Gör Slussen och Gamla Stan till knutpunkter för pendelbåtstrafiken

– För att pendelbåtstrafiken ska kunna utvecklas på Stockholms inre vattenvägar behövs fler smarta knutpunkter mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik. Vi föreslår därför att nya Slussen och Gamla Stan görs till moderna knutpunkter för framtidens pendelbåtstrafik på Saltsjön och Mälaren, skriver idag Michael Stjernström, KD, gruppledare i Trafiknämnden tillsammans med Erik Slottner, KD, vice gruppledare i Stockholms Stadshus på SvD Brännpunkt. Kan läsas här.

– Kristdemokraterna vill ge pendelbåtar och Djurgårdsfärjor en mer central placering vid Slussen där de kan angöra en ponton rakt nedanför det s k ”bussberget” där Nacka-Värmdöbussarna stannar. Placeringen underlättar och förkortar därmed bytestiden mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik. Därigenom skapas goda förutsättningar för att utveckla pendelbåtstrafiken i Saltsjön, fortsätter Erik Slottner.

– I dagsläget finns det ingen pendelbåtstrafik på Mälaren trots att intresset är stort bland kollektivtrafikresenärerna. Ett av hindren för pendelbåtstrafik på Mälaren har varit att det inte har funnits någon lämplig brygga att angöra i City. Vi föreslår därför att en modern ponton placeras vid Gamla Stans tunnelbanestation där pendelbåtar kan angöra. Det ger små avstånd mellan pendelbåt och tunnelbana, avslutar Michael Stjernström.

För mer information:
Michael Stjernström
Gruppledare, Trafiknämnden
Telefon: 070 – 377 58 80

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Telefon: 070 – 737 41 51


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin