Gott Nytt År och Nya Reflexioner

Så har ett nytt år inletts och det har hunnit gå ett par veckor. Lite ledigt blev det för min del mellan jul och nyår och mycket tid fick ägnas åt förkylningsbehandling. Och i måndags var snuva och hosta över, så att jag mer koncentrerat kunde ägna mig åt arbetsuppgifterna i landstingshuset.

Det här med upphandlingar…

”Carema” har blivit ett nyckelord i tidningsrubriker och i samtal. ”Skatteparadis” är ett annat och riktigt häftigt blir det om begreppen förs samman eller har skäl att föras samman i samma artikel. Det finns inga skäl att på något sätt försvara bristerna i några caremaverksamheters äldreomsorg. Definitivt inte. Och efter några månaders debatt och uppmärksamhet, så har inte heller Carema försvarat bristerna.

Det jag bl.a. har reflekterat över under höstmånaderna är bl.a. varför all ammunition i debatten har riktats mot Carema och knappt något alls mot Caremas avtalsparter, kommunerna och deras politiska ledningar. Någon kan tycka att jag kastar sten i glashus när jag tar upp frågan så här. Men om vi på politiskt håll skall kunna lära oss att bli bättre upphandlare, så måste vi ju rimligen lära av våra egna misstag. För det är klart att det måste ha begåtts misstag när t.ex. Carema får intäkter tillräckligt stora att betala de olycksaliga internräntorna, som genererar vinster hos ägarna och som sedan flyr landet.

En annan reflexion har gett mig skäl att fundera över de risker skattebetalarna utsätter sina inbetalda skattemedel för. Om landstings- och kommunledningar inte ställer tillräckligt skarpa kvalitetskrav på egen eller upphandlad verksamhet, om man inte har ett effektivt sätt att följa upp, om man inte analyserar huruvida de utbetalda pengarna används effektivt eller enbart blir en utgiftspost, då är det inte undra på att det kan bli alltför löst grundade upphandlingar.

Själv är jag övertygad om att upphandlingar med stöd av LOU, Lagen om offentliga upphandlingar, liksom LOV, Lagen om valfrihetssystem, i händerna på kloka och modiga politiker är bra för välfärdens positiva utveckling.

Det händer saker…

För varje gång jag besöker hemsidan för Nya Karolinska Solna, NKS, eller åker med buss eller bli på Solnavägen norrut, så ser jag att här händer saker. Nu börjar man kunna skönja något våningsplan längst österut och de 10 byggkranarna på tomten vidimerar en omfattande byggverksamhet. Och innan jul i år så kommer den första byggnaden, parkeringshuset, att kunna tas i bruk. Titta gärna in på hemsidan och bygget kan följas via web-kamera: här.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin