Gott Nytt År och Nya Reflexioner

Så har ett nytt år inletts och det har hunnit gå ett par veckor. Lite ledigt blev det för min del mellan jul och nyår och mycket tid fick ägnas åt förkylningsbehandling. Och i måndags var snuva och hosta över, så att jag mer koncentrerat kunde ägna mig åt arbetsuppgifterna i landstingshuset.

Det här med upphandlingar…

”Carema” har blivit ett nyckelord i tidningsrubriker och i samtal. ”Skatteparadis” är ett annat och riktigt häftigt blir det om begreppen förs samman eller har skäl att föras samman i samma artikel. Det finns inga skäl att på något sätt försvara bristerna i några caremaverksamheters äldreomsorg. Definitivt inte. Och efter några månaders debatt och uppmärksamhet, så har inte heller Carema försvarat bristerna.

Det jag bl.a. har reflekterat över under höstmånaderna är bl.a. varför all ammunition i debatten har riktats mot Carema och knappt något alls mot Caremas avtalsparter, kommunerna och deras politiska ledningar. Någon kan tycka att jag kastar sten i glashus när jag tar upp frågan så här. Men om vi på politiskt håll skall kunna lära oss att bli bättre upphandlare, så måste vi ju rimligen lära av våra egna misstag. För det är klart att det måste ha begåtts misstag när t.ex. Carema får intäkter tillräckligt stora att betala de olycksaliga internräntorna, som genererar vinster hos ägarna och som sedan flyr landet.

En annan reflexion har gett mig skäl att fundera över de risker skattebetalarna utsätter sina inbetalda skattemedel för. Om landstings- och kommunledningar inte ställer tillräckligt skarpa kvalitetskrav på egen eller upphandlad verksamhet, om man inte har ett effektivt sätt att följa upp, om man inte analyserar huruvida de utbetalda pengarna används effektivt eller enbart blir en utgiftspost, då är det inte undra på att det kan bli alltför löst grundade upphandlingar.

Själv är jag övertygad om att upphandlingar med stöd av LOU, Lagen om offentliga upphandlingar, liksom LOV, Lagen om valfrihetssystem, i händerna på kloka och modiga politiker är bra för välfärdens positiva utveckling.

Det händer saker…

För varje gång jag besöker hemsidan för Nya Karolinska Solna, NKS, eller åker med buss eller bli på Solnavägen norrut, så ser jag att här händer saker. Nu börjar man kunna skönja något våningsplan längst österut och de 10 byggkranarna på tomten vidimerar en omfattande byggverksamhet. Och innan jul i år så kommer den första byggnaden, parkeringshuset, att kunna tas i bruk. Titta gärna in på hemsidan och bygget kan följas via web-kamera: här.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer