Gott Nytt År och Nya Reflexioner

Så har ett nytt år inletts och det har hunnit gå ett par veckor. Lite ledigt blev det för min del mellan jul och nyår och mycket tid fick ägnas åt förkylningsbehandling. Och i måndags var snuva och hosta över, så att jag mer koncentrerat kunde ägna mig åt arbetsuppgifterna i landstingshuset.

Det här med upphandlingar…

”Carema” har blivit ett nyckelord i tidningsrubriker och i samtal. ”Skatteparadis” är ett annat och riktigt häftigt blir det om begreppen förs samman eller har skäl att föras samman i samma artikel. Det finns inga skäl att på något sätt försvara bristerna i några caremaverksamheters äldreomsorg. Definitivt inte. Och efter några månaders debatt och uppmärksamhet, så har inte heller Carema försvarat bristerna.

Det jag bl.a. har reflekterat över under höstmånaderna är bl.a. varför all ammunition i debatten har riktats mot Carema och knappt något alls mot Caremas avtalsparter, kommunerna och deras politiska ledningar. Någon kan tycka att jag kastar sten i glashus när jag tar upp frågan så här. Men om vi på politiskt håll skall kunna lära oss att bli bättre upphandlare, så måste vi ju rimligen lära av våra egna misstag. För det är klart att det måste ha begåtts misstag när t.ex. Carema får intäkter tillräckligt stora att betala de olycksaliga internräntorna, som genererar vinster hos ägarna och som sedan flyr landet.

En annan reflexion har gett mig skäl att fundera över de risker skattebetalarna utsätter sina inbetalda skattemedel för. Om landstings- och kommunledningar inte ställer tillräckligt skarpa kvalitetskrav på egen eller upphandlad verksamhet, om man inte har ett effektivt sätt att följa upp, om man inte analyserar huruvida de utbetalda pengarna används effektivt eller enbart blir en utgiftspost, då är det inte undra på att det kan bli alltför löst grundade upphandlingar.

Själv är jag övertygad om att upphandlingar med stöd av LOU, Lagen om offentliga upphandlingar, liksom LOV, Lagen om valfrihetssystem, i händerna på kloka och modiga politiker är bra för välfärdens positiva utveckling.

Det händer saker…

För varje gång jag besöker hemsidan för Nya Karolinska Solna, NKS, eller åker med buss eller bli på Solnavägen norrut, så ser jag att här händer saker. Nu börjar man kunna skönja något våningsplan längst österut och de 10 byggkranarna på tomten vidimerar en omfattande byggverksamhet. Och innan jul i år så kommer den första byggnaden, parkeringshuset, att kunna tas i bruk. Titta gärna in på hemsidan och bygget kan följas via web-kamera: här.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin