Gott Nytt År och Nya Reflexioner

Så har ett nytt år inletts och det har hunnit gå ett par veckor. Lite ledigt blev det för min del mellan jul och nyår och mycket tid fick ägnas åt förkylningsbehandling. Och i måndags var snuva och hosta över, så att jag mer koncentrerat kunde ägna mig åt arbetsuppgifterna i landstingshuset.

Det här med upphandlingar…

”Carema” har blivit ett nyckelord i tidningsrubriker och i samtal. ”Skatteparadis” är ett annat och riktigt häftigt blir det om begreppen förs samman eller har skäl att föras samman i samma artikel. Det finns inga skäl att på något sätt försvara bristerna i några caremaverksamheters äldreomsorg. Definitivt inte. Och efter några månaders debatt och uppmärksamhet, så har inte heller Carema försvarat bristerna.

Det jag bl.a. har reflekterat över under höstmånaderna är bl.a. varför all ammunition i debatten har riktats mot Carema och knappt något alls mot Caremas avtalsparter, kommunerna och deras politiska ledningar. Någon kan tycka att jag kastar sten i glashus när jag tar upp frågan så här. Men om vi på politiskt håll skall kunna lära oss att bli bättre upphandlare, så måste vi ju rimligen lära av våra egna misstag. För det är klart att det måste ha begåtts misstag när t.ex. Carema får intäkter tillräckligt stora att betala de olycksaliga internräntorna, som genererar vinster hos ägarna och som sedan flyr landet.

En annan reflexion har gett mig skäl att fundera över de risker skattebetalarna utsätter sina inbetalda skattemedel för. Om landstings- och kommunledningar inte ställer tillräckligt skarpa kvalitetskrav på egen eller upphandlad verksamhet, om man inte har ett effektivt sätt att följa upp, om man inte analyserar huruvida de utbetalda pengarna används effektivt eller enbart blir en utgiftspost, då är det inte undra på att det kan bli alltför löst grundade upphandlingar.

Själv är jag övertygad om att upphandlingar med stöd av LOU, Lagen om offentliga upphandlingar, liksom LOV, Lagen om valfrihetssystem, i händerna på kloka och modiga politiker är bra för välfärdens positiva utveckling.

Det händer saker…

För varje gång jag besöker hemsidan för Nya Karolinska Solna, NKS, eller åker med buss eller bli på Solnavägen norrut, så ser jag att här händer saker. Nu börjar man kunna skönja något våningsplan längst österut och de 10 byggkranarna på tomten vidimerar en omfattande byggverksamhet. Och innan jul i år så kommer den första byggnaden, parkeringshuset, att kunna tas i bruk. Titta gärna in på hemsidan och bygget kan följas via web-kamera: här.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin