Grattis SL till S:t Julianpriset!

SL och sektionen Hållbar utveckling vann i går på Internationella funktionshinderdagen S:t Julianpriset i kategorin tillgänglig information och kommunikation. Priset är ett kvitto på att arbetet med funktionshinderfrågor och tillgänglighet inom SL går framåt.

Karl Henriksson (KD)– Det här är en jättefin bekräftelse till våra medarbetare som jobbar hårt för att förbättra kommunikationen inom SL så att alltfler kan ta del av den. Att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla är ett långsiktigt arbete i många steg, och S:t Julianpriset visar att Stockholm kommer allt närmare, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting.

Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighet och funktionshinderfrågor, delade ut priset vid en ceremoni i Kulturhuset. Stockholms stads pris delas ut varje år för att sätta fokus på tillgänglighetsarbete för ett samhälle där alla inkluderas.

Ewa Samuelsson (KD)– Det är glädjande att det har blivit en tradition att dela ut S:t Julianpriset. Uppmärksamhet åt verksamheter som är framgångsrika genom ökad tillgänglighet inspirerar andra aktörer och sporrar till fortsatta framsteg, säger Ewa Samuelsson (KD).

Så här lyder motiveringen:

”Verksamheten har genom utveckling av information till allmänheten förbättrat möjligheten för t ex personer med synnedsättning och kognitiva svårigheter att förflytta sig inom staden.
Utveckling av automatiska informationssystem med tal och text har ökat tillgängligheten. Elektroniska skyltar och automatiska hörbara utrop samt information i realtid med särskilda högtalarfunktioner har bidragit till förbättrade möjligheter till förflyttning inom staden och bidragit till självständighet och delaktighet.
Verksamhetens arbete med att utöka den informativa och kommunikativa tillgängligheten är en god förebild för andra.”


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin