Grattis SL till S:t Julianpriset!

SL och sektionen Hållbar utveckling vann i går på Internationella funktionshinderdagen S:t Julianpriset i kategorin tillgänglig information och kommunikation. Priset är ett kvitto på att arbetet med funktionshinderfrågor och tillgänglighet inom SL går framåt.

Karl Henriksson (KD)– Det här är en jättefin bekräftelse till våra medarbetare som jobbar hårt för att förbättra kommunikationen inom SL så att alltfler kan ta del av den. Att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla är ett långsiktigt arbete i många steg, och S:t Julianpriset visar att Stockholm kommer allt närmare, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting.

Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighet och funktionshinderfrågor, delade ut priset vid en ceremoni i Kulturhuset. Stockholms stads pris delas ut varje år för att sätta fokus på tillgänglighetsarbete för ett samhälle där alla inkluderas.

Ewa Samuelsson (KD)– Det är glädjande att det har blivit en tradition att dela ut S:t Julianpriset. Uppmärksamhet åt verksamheter som är framgångsrika genom ökad tillgänglighet inspirerar andra aktörer och sporrar till fortsatta framsteg, säger Ewa Samuelsson (KD).

Så här lyder motiveringen:

”Verksamheten har genom utveckling av information till allmänheten förbättrat möjligheten för t ex personer med synnedsättning och kognitiva svårigheter att förflytta sig inom staden.
Utveckling av automatiska informationssystem med tal och text har ökat tillgängligheten. Elektroniska skyltar och automatiska hörbara utrop samt information i realtid med särskilda högtalarfunktioner har bidragit till förbättrade möjligheter till förflyttning inom staden och bidragit till självständighet och delaktighet.
Verksamhetens arbete med att utöka den informativa och kommunikativa tillgängligheten är en god förebild för andra.”


Stockholm stad och län håller Navet-utbildning

Ikväll samlas Kristdemokrater i Stockholms stad och län för att lära sig mer om Kristdemokraternas intranät "Navet". Navet är en viktig kommunik

Läs mer

Barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset

Dagens Nyheter har de senaste dagarna skrivit om situationen barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset. Jag vill därför kommentera läget utifrån

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms stad ställer sig positiva till att arrangera OS 2026

Förra veckan gick Kristdemokraternas fullmäktige grupp ut med deras tre krav för att kunna säga ja till att arrangera vinter-OS och Paralympics 20

Läs mer

Kristdemokraternas tre krav för att säga ja till vinter-OS

I förra veckan kom Stockholms stads egen utredning om stadens möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Spelen planeras påg

Läs mer

Kommentar angående platsbrist inom barnintensiven

Under helgen fick vi läsa om bristen på vårdplatser i hela landet när det gäller barnintensiven. En av de platser som drabbats av platsbristen ä

Läs mer

Här öppnar vi tolv nya närakuter

Nu blir det tryggare, enklare och snabbare att få vård i Stockholms län. Alliansen öppnar tolv nya närakuter för barn och vuxna.  (mer…)

Läs mer

Nu får du mer pengar för att lämna ägg och spermier

I dag beslutar Alliansen att höja ersättningen för ägg- och spermiedonation i Stockholms läns landsting. Den som lämnar ett ägg ska få 5 600

Läs mer

Mobil mammografi ska få fler att undersöka sig

Stockholms län får en ”mammobil” som ska åka runt och erbjuda mammografi. Anledningen är de stora skillnader mellan olika socioekonomiska grup

Läs mer

Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära

Läs mer

KD i Stockholms stad håller årsmöte den 25 mars

Den 25 mars kommer Stockholms stad hålla årsmöte tillsammans med länets partidistriktsavdelning. Årsmötet kommer äga rum på Landstingshuset oc

Läs mer

tai iwin