Grattis SL till S:t Julianpriset!

SL och sektionen Hållbar utveckling vann i går på Internationella funktionshinderdagen S:t Julianpriset i kategorin tillgänglig information och kommunikation. Priset är ett kvitto på att arbetet med funktionshinderfrågor och tillgänglighet inom SL går framåt.

Karl Henriksson (KD)– Det här är en jättefin bekräftelse till våra medarbetare som jobbar hårt för att förbättra kommunikationen inom SL så att alltfler kan ta del av den. Att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla är ett långsiktigt arbete i många steg, och S:t Julianpriset visar att Stockholm kommer allt närmare, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting.

Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighet och funktionshinderfrågor, delade ut priset vid en ceremoni i Kulturhuset. Stockholms stads pris delas ut varje år för att sätta fokus på tillgänglighetsarbete för ett samhälle där alla inkluderas.

Ewa Samuelsson (KD)– Det är glädjande att det har blivit en tradition att dela ut S:t Julianpriset. Uppmärksamhet åt verksamheter som är framgångsrika genom ökad tillgänglighet inspirerar andra aktörer och sporrar till fortsatta framsteg, säger Ewa Samuelsson (KD).

Så här lyder motiveringen:

”Verksamheten har genom utveckling av information till allmänheten förbättrat möjligheten för t ex personer med synnedsättning och kognitiva svårigheter att förflytta sig inom staden.
Utveckling av automatiska informationssystem med tal och text har ökat tillgängligheten. Elektroniska skyltar och automatiska hörbara utrop samt information i realtid med särskilda högtalarfunktioner har bidragit till förbättrade möjligheter till förflyttning inom staden och bidragit till självständighet och delaktighet.
Verksamhetens arbete med att utöka den informativa och kommunikativa tillgängligheten är en god förebild för andra.”


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin