Grattis Uppsala!

I dag invigdes barnskyddsteametAkademiska barnsjukhuset i Uppsala. Som alltid tar nu resten av landet efter Stockholms läns landsting, som på Astrid Lindgrens Barnsjukhus haft barnskyddsteam Mio i ett drygt år. Som första barnklinik i Sverige startade Astrid Lindgrens Barnsjukhus, på Alliansens initiativ, ett barnskyddsteam 2010. Teamet består idag av specialister som handlägger fall där man misstänker att barn försummats, misshandlats eller utsatts för sexuella övergrepp

Embryot till Mio-gruppen startade på Karolinska Universitetssjukhuset redan 2004, och fungerade då som ett nätverk med olika professioner som tillsammasn hade en otroligt lång erfarenhet inom området. I teamet idag ingår barnläkare, sjuksköterskor och en socionom. De är placerade på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, och fungerar som konsulter för dessa ärenden i hela Stockholms läns landsting.

I barnskyddsteamets uppdrag ingår dessutom att bemanna tre av Storstockholms barnahus, Kungsholmen, Huddinge och Sollentuna. Teamet bidrar då med särskild medicinsk och omvårdnadskompetens vid samråd med andra myndigheter, samt ansvarar tillsammans med Rättsmedicinalverket för de rättsmedicinska undersökningarna av barn där polisen utreder brott mot barnet.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin