Grattis Uppsala!

I dag invigdes barnskyddsteametAkademiska barnsjukhuset i Uppsala. Som alltid tar nu resten av landet efter Stockholms läns landsting, som på Astrid Lindgrens Barnsjukhus haft barnskyddsteam Mio i ett drygt år. Som första barnklinik i Sverige startade Astrid Lindgrens Barnsjukhus, på Alliansens initiativ, ett barnskyddsteam 2010. Teamet består idag av specialister som handlägger fall där man misstänker att barn försummats, misshandlats eller utsatts för sexuella övergrepp

Embryot till Mio-gruppen startade på Karolinska Universitetssjukhuset redan 2004, och fungerade då som ett nätverk med olika professioner som tillsammasn hade en otroligt lång erfarenhet inom området. I teamet idag ingår barnläkare, sjuksköterskor och en socionom. De är placerade på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, och fungerar som konsulter för dessa ärenden i hela Stockholms läns landsting.

I barnskyddsteamets uppdrag ingår dessutom att bemanna tre av Storstockholms barnahus, Kungsholmen, Huddinge och Sollentuna. Teamet bidrar då med särskild medicinsk och omvårdnadskompetens vid samråd med andra myndigheter, samt ansvarar tillsammans med Rättsmedicinalverket för de rättsmedicinska undersökningarna av barn där polisen utreder brott mot barnet.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin