Hälso- och sjukvård

vardhead
Vem ska bestämma över din vård?

Valet till landstinget i Stockholm står mellan tydliga alternativ. Du som vill att makten ska ligga hos patienten, med valfrihet, transparens och mångfald i vården, kan tryggt lägga din röst på Kristdemokraterna. Vi arbetar för en säker vård med god bemanning och hög kompetens utifrån stockholmarnas behov. Vi sätter patienten i centrum.

Varje år föds 30 000 barn i Stockholms län. Det ställer förlossningsvården inför stora utmaningar. Även inom andra områden brottas hälso- och sjukvården med att se till att det finns tillräckligt med personal och vårdplatser. Vi prioriterar satsningar på att locka fler barnmorskor, öppna fler förlossningskliniker, förbättra arbetsmiljön och utbilda mer vårdpersonal, inte minst sjuksköterskor.

Våra viktigaste frågor:

* Lös personalbristen, speciellt i förlossningsvården
Utbilda mer personal, ge specialistsjuksköterskor praktik i verksamheterna med lön under studietiden och höj ingångslönerna.

* Inför äldrevårdscentraler, ÄVC.
Äldre patienter ska få en gräddfil, på samma sätt som barnavården har BVC-enheter på vårdcentralerna.

* 5 000 vårdplatser
Stockholm sjukhus ska kunna möta ett växande vårdbehov hos befolkningen.

 

Här nedan finner du hela vårt hälso- och sjukvårdspolitiska program. Du kan även ladda ner det som pdf här: Hälso- och sjukvårdpolitiskt program