Halverad restid mellan Täby och Stockholms centralstation

För SL:s resenärer tar idag en resa mellan Täby centrum och Stockholms centralstation närmare 40 minuter. För resenärerna är detta en tidskrävande resa som dessutom kräver två till tre byten.

– Att SL nu ska utreda Norrortsbanan som är en ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby centrum, Sollentuna och Kista är positivt. Med pendeltåg från Täby till Stockholms centralstation kan restiden halveras till omkring 15 minuter utan att resenärerna behöver göra något påfrestande byte, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Norrortsbanan kan skapa helt nya tvärförbindelser i vår region och kan bli ett attraktivt val framför den egna bilen. Dessutom kan tillgängligheten till Arlanda förbättras för stora delar av Stockholm – Mälardalen, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har beslutat att utreda nya kapacitetsstraka kollektivtrafikförbindelser till Nordostsektorn.

I utredningen ingår bla:
– Ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby centrum, Sollentuna och Kista.
– Roslagsbanan in till Odenplan via tunnel vid Östra station.
– Tvärbanan från Solna vidare mot nordost.
– Ny tunnelbanelinje från Odenplan via Solna till Mörby centrum och vidare till via Täby centrum till Arninge.

Michael Stjernström
Gruppledare i Trafiknämnden (KD)


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin