Handelskammaren är med!

Handelskammaren på rätt vattenspår
Dagens Nyheter
30 Nov 2012

Handelskammaren tror på några ganska långa båtpendlingslinjer. En går från Hemmesta på Värmdö till Gamla stan/Slussen. En annan går från Näsbypark via Djursholm, Stocksund, Lidingö och Värtan till Nybroviken. En tredje går från Tappström på Ekerö via…read more…

Tech Tags:

En stad på vatten kräver kollektivtrafik på vatten är en sanning Kristdmeokraterna länge drivit. Och i Stockholm finns vattnet överallt och är en viktig del av stadens identitet och särart, men vattenvägarna utnyttjas väldigt lite, långt mindre än i andra europeiska storstäder. Vi bygger nu dessutom alltmer kontor och bostäder i gamla hamnområden och på sjönära industrimark. Risken är stor att vi helt bygger bort möjligheten till framtida transportalternativ med fartyg som behövs när staden utvecklas och växer. Utöka därför kollektiv båttrafik för passagerare i Stockholms inre och yttre farvatten. En utökning av existerande båttrafik är helt nödvändig när Stockholm växer längs sjösidorna, dessutom så mycket mer än beräknat. Även om Stockholm står inför andra stora infrastruktursatsningar är det verkligen i stadens intresse att minska biltrafik från kranskommunerna; allt för att undvika trafikinfarkt i centrum. Sjötrafik är sjölvfallet ingen alternativlösning till tunnelbanan men ett mycket viktigt och seriöst komplement. Skönt att Handelskammaren och Miljöpartiet nu är med oss Kristdemokrater i denna fråga och inte mot oss. Kan vi komma överens om Vårdval Stockholm kan vi nog komma överns även om kollektivtrafik på vatten.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin