Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten i Stockholms län på Huddinge sjukhus, som när allt är klart ska kunna ta hand om 44 procent fler födande kvinnor per år.

Pressmeddelande
5 maj 2017

– Vi behöver ge plats åt fler som ska födas i den växande Stockholmsregionen. Samtidigt vill vi att fler ska ha Huddinge som sitt förstahandsval när de ska få barn. Vi vet att många frågar efter rum med en hemlik miljö med badkar och det tar vi fasta på när vi satsar på att bygga en attraktiv förlossningsavdelning, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Enligt planeringen ökar Huddinge förlossning från 13 till 23 rum inför sommaren 2018. Totalt ökar kapaciteten från 5 200 till 7 500 förlossningar per år.

– Vi gör nu en historisk satsning för att bygga ut Framtidens hälso- och sjukvård. Bara på Karolinska Huddinge investerar vi över 2,6 miljarder kronor i en ny behandlingsbyggnad för operation, intervention, röntgen och förlossning., säger Paul Lindquist (M), fastighets- och investeringslandstingsråd.

 

Fakta:
Kapaciteten för förlossningsvården på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge:
I dag: 5 200 förlossningar per år
2018: 5 775 förlossningar per år
2020: 7 500 förlossningar per år (efter en successiv ökning 2019–2020)
Totalt investerar Stockholms läns landsting 1,94 miljarder i en ny utbyggnad.
De nya lokalerna har så kallade funktionsrum, vilket betyder att verksamheten kan styra hur de används – som rum att föda i, för vård efter förlossningen (BB) eller för mottagningsverksamhet.

 

SVT Nyheter Stockholm: Kraftig ökning av förlossningsrum på KS Huddinge >>


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin