Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten i Stockholms län på Huddinge sjukhus, som när allt är klart ska kunna ta hand om 44 procent fler födande kvinnor per år.

Pressmeddelande
5 maj 2017

– Vi behöver ge plats åt fler som ska födas i den växande Stockholmsregionen. Samtidigt vill vi att fler ska ha Huddinge som sitt förstahandsval när de ska få barn. Vi vet att många frågar efter rum med en hemlik miljö med badkar och det tar vi fasta på när vi satsar på att bygga en attraktiv förlossningsavdelning, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Enligt planeringen ökar Huddinge förlossning från 13 till 23 rum inför sommaren 2018. Totalt ökar kapaciteten från 5 200 till 7 500 förlossningar per år.

– Vi gör nu en historisk satsning för att bygga ut Framtidens hälso- och sjukvård. Bara på Karolinska Huddinge investerar vi över 2,6 miljarder kronor i en ny behandlingsbyggnad för operation, intervention, röntgen och förlossning., säger Paul Lindquist (M), fastighets- och investeringslandstingsråd.

 

Fakta:
Kapaciteten för förlossningsvården på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge:
I dag: 5 200 förlossningar per år
2018: 5 775 förlossningar per år
2020: 7 500 förlossningar per år (efter en successiv ökning 2019–2020)
Totalt investerar Stockholms läns landsting 1,94 miljarder i en ny utbyggnad.
De nya lokalerna har så kallade funktionsrum, vilket betyder att verksamheten kan styra hur de används – som rum att föda i, för vård efter förlossningen (BB) eller för mottagningsverksamhet.

 

SVT Nyheter Stockholm: Kraftig ökning av förlossningsrum på KS Huddinge >>


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin