Har du en funktionsnedsättning och reser med SL?

– Då har SL sedan idag den 10 april 2012 kl. 09.00 en ny kanal tillgänglig. Du kan då antingen ringa, skicka e-post eller sms:a till SL Kundtjänst och få hjälp med ledsagningsbeställning och svar på frågor om tillgänglighetsanpassningar. Du kan även lämna synpunkter kring din resa och tillgänglighet, säger Karl Henriksson (KD) ordförande i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

– Representanter från handikapporganisationerna har tillsammans med personal från SL utbildat SL Kundtjänsts personal för att kunna hjälpa dig med dina tillgänglighetsfrågor på bästa sätt.

– Till skillnad från tidigare kommer du att kunna göra bara en (1) ledsagningsbeställning hos SL Kundtjänst för samtliga resor med SL trafik, oavsett hur många trafikslag du vill resa med. Kundtjänst kommer också att vara din kontakt via tillgänglighetsnumret för att hjälpa dig om något trots allt inträffar under din resa, avslutar Karl Henriksson (KD).

Fakta: Tillgänglighetskanalen når du dygnet runt på:
Telefonnummer 020-120 20 22
SMS 070 2564681 (obs endast sms)
Mail tillganglighet@sl.se


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin