Har du en funktionsnedsättning och reser med SL?

– Då har SL sedan idag den 10 april 2012 kl. 09.00 en ny kanal tillgänglig. Du kan då antingen ringa, skicka e-post eller sms:a till SL Kundtjänst och få hjälp med ledsagningsbeställning och svar på frågor om tillgänglighetsanpassningar. Du kan även lämna synpunkter kring din resa och tillgänglighet, säger Karl Henriksson (KD) ordförande i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

– Representanter från handikapporganisationerna har tillsammans med personal från SL utbildat SL Kundtjänsts personal för att kunna hjälpa dig med dina tillgänglighetsfrågor på bästa sätt.

– Till skillnad från tidigare kommer du att kunna göra bara en (1) ledsagningsbeställning hos SL Kundtjänst för samtliga resor med SL trafik, oavsett hur många trafikslag du vill resa med. Kundtjänst kommer också att vara din kontakt via tillgänglighetsnumret för att hjälpa dig om något trots allt inträffar under din resa, avslutar Karl Henriksson (KD).

Fakta: Tillgänglighetskanalen når du dygnet runt på:
Telefonnummer 020-120 20 22
SMS 070 2564681 (obs endast sms)
Mail tillganglighet@sl.se


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin