Här tar Karl Henriksson emot SL:s pris från Unga Synskadade

I går tog färdtjänstberedningens ordförande Karl Henriksson (KD) emot Unga Synskadades Inklusionspris, som i år går till Storstockholms lokaltrafik för arbetet med tillgänglighet i kollektivtrafiken.

– Jag är stolt över det ambitiösa tillgänglighetsarbete som vi bedriver i SL. Tillgängligheten är långt ifrån perfekt, men vi är kanske bäst i världen och jobbar hela tiden på att bli bättre. Priset visar att våra insatser också uppskattas av de som är synskadade, och det ger oss uppmuntran att fortsätta bli bättre, säger Karl Henriksson.

Karl Henriksson (till vänster) tar emot SL:s pris av Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson.

Karl Henriksson (till vänster) tar emot SL:s pris av Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson.

Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson lämnade över plakett och diplom till trafikförvaltning vid en ceremoni under tisdagen. Priset delas ut vartannat år till en samhällsaktör som organisationen anser har bidragit till ökad inkludering av personer med synnedsättning i samhället.

Så här lyder motiveringen:

SL har på ett föredömligt sätt möjliggjort för personer med synnedsättning att tryggt och flexibelt sätt kunna resa kollektivt, något inte många andra aktörer lyckats med. Man har i dag såväl hållplats och linjeutrop som talad realtidsinformation på majoriteten av sina busshållplatser och tunnelbanestationer.

Det fi­nns en väl fungerande och flexibel ledsagning som, förutom att kunna bokas ned till en halvtimme innan, även kan följa med resenären till andra tra­fikslag. Såväl ledsagare som personal vid telefontjänsten erbjuder alltid ett bra bemötande och har ett tydligt servicetänk.

Vi vill genom utmärkelsen uppmärksamma och uppmuntra SL:s tillgänglighetsarbete och framhäva företaget som en mycket god förebild.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin