Här tar Karl Henriksson emot SL:s pris från Unga Synskadade

I går tog färdtjänstberedningens ordförande Karl Henriksson (KD) emot Unga Synskadades Inklusionspris, som i år går till Storstockholms lokaltrafik för arbetet med tillgänglighet i kollektivtrafiken.

– Jag är stolt över det ambitiösa tillgänglighetsarbete som vi bedriver i SL. Tillgängligheten är långt ifrån perfekt, men vi är kanske bäst i världen och jobbar hela tiden på att bli bättre. Priset visar att våra insatser också uppskattas av de som är synskadade, och det ger oss uppmuntran att fortsätta bli bättre, säger Karl Henriksson.

Karl Henriksson (till vänster) tar emot SL:s pris av Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson.

Karl Henriksson (till vänster) tar emot SL:s pris av Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson.

Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson lämnade över plakett och diplom till trafikförvaltning vid en ceremoni under tisdagen. Priset delas ut vartannat år till en samhällsaktör som organisationen anser har bidragit till ökad inkludering av personer med synnedsättning i samhället.

Så här lyder motiveringen:

SL har på ett föredömligt sätt möjliggjort för personer med synnedsättning att tryggt och flexibelt sätt kunna resa kollektivt, något inte många andra aktörer lyckats med. Man har i dag såväl hållplats och linjeutrop som talad realtidsinformation på majoriteten av sina busshållplatser och tunnelbanestationer.

Det fi­nns en väl fungerande och flexibel ledsagning som, förutom att kunna bokas ned till en halvtimme innan, även kan följa med resenären till andra tra­fikslag. Såväl ledsagare som personal vid telefontjänsten erbjuder alltid ett bra bemötande och har ett tydligt servicetänk.

Vi vill genom utmärkelsen uppmärksamma och uppmuntra SL:s tillgänglighetsarbete och framhäva företaget som en mycket god förebild.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin