Här tar Karl Henriksson emot SL:s pris från Unga Synskadade

I går tog färdtjänstberedningens ordförande Karl Henriksson (KD) emot Unga Synskadades Inklusionspris, som i år går till Storstockholms lokaltrafik för arbetet med tillgänglighet i kollektivtrafiken.

– Jag är stolt över det ambitiösa tillgänglighetsarbete som vi bedriver i SL. Tillgängligheten är långt ifrån perfekt, men vi är kanske bäst i världen och jobbar hela tiden på att bli bättre. Priset visar att våra insatser också uppskattas av de som är synskadade, och det ger oss uppmuntran att fortsätta bli bättre, säger Karl Henriksson.

Karl Henriksson (till vänster) tar emot SL:s pris av Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson.

Karl Henriksson (till vänster) tar emot SL:s pris av Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson.

Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson lämnade över plakett och diplom till trafikförvaltning vid en ceremoni under tisdagen. Priset delas ut vartannat år till en samhällsaktör som organisationen anser har bidragit till ökad inkludering av personer med synnedsättning i samhället.

Så här lyder motiveringen:

SL har på ett föredömligt sätt möjliggjort för personer med synnedsättning att tryggt och flexibelt sätt kunna resa kollektivt, något inte många andra aktörer lyckats med. Man har i dag såväl hållplats och linjeutrop som talad realtidsinformation på majoriteten av sina busshållplatser och tunnelbanestationer.

Det fi­nns en väl fungerande och flexibel ledsagning som, förutom att kunna bokas ned till en halvtimme innan, även kan följa med resenären till andra tra­fikslag. Såväl ledsagare som personal vid telefontjänsten erbjuder alltid ett bra bemötande och har ett tydligt servicetänk.

Vi vill genom utmärkelsen uppmärksamma och uppmuntra SL:s tillgänglighetsarbete och framhäva företaget som en mycket god förebild.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer