Här tar Karl Henriksson emot SL:s pris från Unga Synskadade

I går tog färdtjänstberedningens ordförande Karl Henriksson (KD) emot Unga Synskadades Inklusionspris, som i år går till Storstockholms lokaltrafik för arbetet med tillgänglighet i kollektivtrafiken.

– Jag är stolt över det ambitiösa tillgänglighetsarbete som vi bedriver i SL. Tillgängligheten är långt ifrån perfekt, men vi är kanske bäst i världen och jobbar hela tiden på att bli bättre. Priset visar att våra insatser också uppskattas av de som är synskadade, och det ger oss uppmuntran att fortsätta bli bättre, säger Karl Henriksson.

Karl Henriksson (till vänster) tar emot SL:s pris av Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson.

Karl Henriksson (till vänster) tar emot SL:s pris av Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson.

Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson lämnade över plakett och diplom till trafikförvaltning vid en ceremoni under tisdagen. Priset delas ut vartannat år till en samhällsaktör som organisationen anser har bidragit till ökad inkludering av personer med synnedsättning i samhället.

Så här lyder motiveringen:

SL har på ett föredömligt sätt möjliggjort för personer med synnedsättning att tryggt och flexibelt sätt kunna resa kollektivt, något inte många andra aktörer lyckats med. Man har i dag såväl hållplats och linjeutrop som talad realtidsinformation på majoriteten av sina busshållplatser och tunnelbanestationer.

Det fi­nns en väl fungerande och flexibel ledsagning som, förutom att kunna bokas ned till en halvtimme innan, även kan följa med resenären till andra tra­fikslag. Såväl ledsagare som personal vid telefontjänsten erbjuder alltid ett bra bemötande och har ett tydligt servicetänk.

Vi vill genom utmärkelsen uppmärksamma och uppmuntra SL:s tillgänglighetsarbete och framhäva företaget som en mycket god förebild.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin