Hemma igen med många lärdomar

International Forum on Quality & Safety in Healthcare är namnet på en årlig konferens anordnad av British Medical Journal, BMJ, och Institure for Health Care Improvement, IHI. Årets upplaga som var den sextonde gick av stapeln i Amsterdam förra veckan. Jag hade förmånen att delta för tionde gången. Från Stockholms läns landsting var jag den ende närvarande politikern. Från landstinget i Kalmar deltog hela landstingsstyrelsens arbetsutskott. Förebild, tycker jag. Och dom sa att dom har för avsikt att arbeta för att Kalmar läns landsting skall bli Sveriges patientsäkraste. Det är också en förebild. Jag uppskattar närvaron av flera engagerade tjänstemän och chefer från SLL, bl.a. Södersjukhusets ledningsgrupp.

Förutom inledningen med IHI:s nya ledare Maureen Bisognano och medverkan via länk av Atul Gawande, två personer med starkt engagemang i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, så vill jag framhålla ett par andra inslag som konferensens höjdpunkter. Det ena var en presentation av ett tioårigt projekt vid Virginia Mason Medical Centre i Seattle. En synnerligen engagerad styrelseordförande och vd, Gary Kaplan, fängslade en intresserad seminariepublik. Deras sätt att engagera alla medarbetare för utveckling av kvalitet och säkerhet borde föranleda många studiebesök från Sverige. Det andra var ett seminarium lett av Paul Batalden och som redovisade en konferens för ett år sedan med deltagare från flera olika discipliner i syfte att genom studier av goda exempel bidra till utveckling av kvalitet och säkerhet i vården. Om ett år eller så, så skulle jag önska att vi kunde genomföra en liknande konferens nära oss, t.ex. i Stockholm.

För de av mina läsare som vill ha mer underlag för reflexion ges här några lämpliga länkar:
http://www.ihi.org/ eller http://www.ihi.org/ihi/aboutus/people.aspx
http://gawande.com/
https://www.virginiamason.org/body.cfm?id=1311
http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=paul+batalden&aq=0&aqi=g9&aql=&oq=paul+bat
Ett tänkvärt citat – en favorit i repris:
“Every system is perfectly designed to achieve exactly the result it gets.”
W Edwards Deming

Stig Nyman,
Äldre- och forskningslandstingsråd


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin