Hemma igen med många lärdomar

International Forum on Quality & Safety in Healthcare är namnet på en årlig konferens anordnad av British Medical Journal, BMJ, och Institure for Health Care Improvement, IHI. Årets upplaga som var den sextonde gick av stapeln i Amsterdam förra veckan. Jag hade förmånen att delta för tionde gången. Från Stockholms läns landsting var jag den ende närvarande politikern. Från landstinget i Kalmar deltog hela landstingsstyrelsens arbetsutskott. Förebild, tycker jag. Och dom sa att dom har för avsikt att arbeta för att Kalmar läns landsting skall bli Sveriges patientsäkraste. Det är också en förebild. Jag uppskattar närvaron av flera engagerade tjänstemän och chefer från SLL, bl.a. Södersjukhusets ledningsgrupp.

Förutom inledningen med IHI:s nya ledare Maureen Bisognano och medverkan via länk av Atul Gawande, två personer med starkt engagemang i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, så vill jag framhålla ett par andra inslag som konferensens höjdpunkter. Det ena var en presentation av ett tioårigt projekt vid Virginia Mason Medical Centre i Seattle. En synnerligen engagerad styrelseordförande och vd, Gary Kaplan, fängslade en intresserad seminariepublik. Deras sätt att engagera alla medarbetare för utveckling av kvalitet och säkerhet borde föranleda många studiebesök från Sverige. Det andra var ett seminarium lett av Paul Batalden och som redovisade en konferens för ett år sedan med deltagare från flera olika discipliner i syfte att genom studier av goda exempel bidra till utveckling av kvalitet och säkerhet i vården. Om ett år eller så, så skulle jag önska att vi kunde genomföra en liknande konferens nära oss, t.ex. i Stockholm.

För de av mina läsare som vill ha mer underlag för reflexion ges här några lämpliga länkar:
http://www.ihi.org/ eller http://www.ihi.org/ihi/aboutus/people.aspx
http://gawande.com/
https://www.virginiamason.org/body.cfm?id=1311
http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=paul+batalden&aq=0&aqi=g9&aql=&oq=paul+bat
Ett tänkvärt citat – en favorit i repris:
“Every system is perfectly designed to achieve exactly the result it gets.”
W Edwards Deming

Stig Nyman,
Äldre- och forskningslandstingsråd


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin